9009. LOVIKKAVANTE MED 3 OLIKA MÖNSTERFÖRSLAG

Artnr
9009

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

Garnkvalité: Lovikka
Strumpstickor: 5
Storlek: 4 (6-8) 10-12 (14) Dam (Herr)
Garnåtgång: Naturvit
100 (100) 200 200 200 (200) gr
Färgalternativ Ljusgrå
100 (100) 200 300 300 (300)
Övrigt: Mörkgrå samt diverse restgarner till broderier eller mucher.
Masktäthet: 14 m slätst med st 5 = 10 CM.

VÄNSTER VANTE:
Lägg med stickor 5 upp 28 (30) 32 (34) 36 (40) m och fördela dem på 4 stickor = 7,7,7,7 (8,7,8,7) 8,8,8,8 (9,8,9,8) 9,9,9,9, (10,10,10,10) m. Sticka runt, 1 v avigt, 1 v rät, 1 v avigt, 11 (12) 13 (14) 15 (15) v räta. Sticka resår 1r 1 a samt minska 1 m på varje sticka = 24 (26) 28 (30) 32 (36) m. Efter 5 (5) 5 (6) 6 (6) v resår sticka slätst igen: Efter 9 (10) 11 (12) 13 (14) v sätst markera för tummen genom att sticka de 4 (5) 5 (6) 6 (7) sista m på 1:a stickan med avvikande garn, sätt tillbaka dessa m på 1:a stickan och sticka som tidigare.
När vanten från sista resårvarvet mäter ca 10 ( 12) 13 (14) 15 (16) cm börjar minskningarna: sticka till 3 m återstår på 1:a stickan, 2 r tills, 1 r, på andra stickan sticka 1 r, lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta m över, sticka till 3 m återstår på 3:e stickan, 2 r tills, 1 r, på 4:e sticka 1 r, lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta m över, sticka varvet ut. Upprepa dessa minskningar vart annat v till totalt 3 (4) 4 (5) 5 (6) minskningsomgångar är gjorda. Sticka sedan 2 m tills över hela v.
Drag garnet genom m och fäst. Trä gummitråd genom resårkanten.

TUMMEN:
Drag ur det avviande garnet. Plocka upp 11 (12) 13 (14) 15 m och fördela dem på 3 stickor. Sticka slätst till tummen mäter 3,5 (4) 4,5 (5) 5,5 (6) cm. Sticka ihop m 2 och 2.
Drag garnet genom m och fäst.

HÖGER VANTE:
Stickas lika men tummen markeras i början av 4:e stickan.

MÖNSTERFÖRSLAG 1:
Virka önskat antal mucher i olika färger på vantens krage och ovansida, 1 much: Ha garnet och virknålen på arbetets rätsida. Trä virknålen under en maska och dra fram en ögla. Gör 3 lm, X virka 1 stolpe (= 1 omslag, trä virknålen genom maskan på vanten och dra fram en ögla, 1 omslag, drag omslaget genom 2 av öglorna på virknålen), upprepa från X till det finns 4 öglor på virknålen, 1 omslag, drag omslaget genom alla öglorna på virknålen, 1 lm. Tag av garnet. Drag ut båda garnändarna på avigsidan på var sida om maskan och knyt flera knutar. Klipp av garnet ca 3 cm från knutarna.

MÖNSTERFÖRSLAG 2:
Sy korsstygn i 2 färger, dels som bård på kragen och dels på vantens ovansida. Se diagram A.

MÖNSTERFÖRSLAG 3:
Sy 4 blommor. Blombladen består av stora kedjestygn med dubbelt garn. Sy några små stygn gult mitt i var blomma. Själken sys med efterstygn och sy till sist några gröna blad av kedjestygn med dubbelt garn. Se diagram B

Skriv din egen recension
Du recenserar:9009. LOVIKKAVANTE MED 3 OLIKA MÖNSTERFÖRSLAG
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!