90196. LOVIKKAMÖSSA, HALSDUK, VANTAR OCH STRUMPOR

Artnr
90196

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

STORLEK 4 (6-8) 10-12 år (Dam) Herr
GARNKVALITÉ Lovikka
GARNÅTGÅNG Härvor á 100 gr
HALSDUK 400 (500) g
STRUMPOR 150 (200) 200 (250) 300 g
VANTAR 100 (100) 150 (150) 200 g
MÖSSA 1 150 (200) 200 (250) 300 g
MÖSSA 2 150 (200) (200) 250 g
MÖSSA 3 Storlek 6-8 (10-12) Dam
150 (200) 200 gr + 100 gr av vardera röd och blå räcker till samtliga modeller
STICKOR Nr 4½, 5 och 6
STRUMPSTICKOR Nr 5
MASKTÄTHET 14 m slätstickning på stickor nr 5 = 10 cm.
Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

HALSDUK
Lägg med stickor nr 6 upp 29 (33) m och sticka 1 rät varv, sticka slätstickning tills arbetet mäter 8 (10) cm, nu stickas 1 rät varv frånavigsidan. Fortsätt därefter med slätstickning tills arbetet mäter 165 (195) cm, nu stickas 1 rät varv från vigsidan därefter slätstickning i 8 (10) cm, sluta med 1 rät varv från avigsidan.
MONTERING: Fäst alla trådar väl. Brodera med halva korsstygn och blå och röd Lovikkagarn på båda kortsidorna. Se modell.

MÖSSA 1
Lägg med stickor nr 5 upp 56 (60) 64 (68) 72 m och sticka 3 varv rätstickning, därefter slätstickning tills arbetet mäter 5 (5) 5 (6) 6 cm, nu vänder man arbetet och man börjar sticka 1 avigt varv från rätsidan, fortsätt sticka slätstickning tills arbetet mäter 21 (24) 26 (28) 30 cm. Nu görs ett hoptagningsvarv enligt följande: sticka ihop maskorna 2 och 2 över hela varvet. Sticka varvet avigt tillbaks. Upprepa hotagningsvarvet från rätsidan ytterligare 2 (2) 2 (3) 3 ggr. Tag av garnet och drag garnet genom de återstående m.
MONTERING: Sy ihop mössan baktill och vik upp kanten. Brodera halva korsstygn med rött och blått Lovikka garn runt den uppvikta kanten. Se modell. Gör en boll och fäst upptill på mössan.

MÖSSA 2
Lägg med stickor 4 1/2 upp 56 (60) 64 (68) m och sticka resår 2 rm,2am i 4 varv. Byt till stickor 5 samt sticka slätstickning tills arbetet mäter 12 (13) 14 (15) cm minskas 6 (0) 4 (8) m jämnt fördelat över 1 varv. På nästa varv från rätsidan görs ett hoptagningsvarv enligt följande: Sticka * 8 m, 2 m tills upprepa från * varvet ut. Upprepa denna minskning varje gång från rätsidan och det blir 1 m mindre mellan hoptagningarna varje varv tills det återstår 2 m mellan minskningarna. sticka 3 varv. Tag av tråden och drag den genom återstående m och fäst.
ÖRONLAPPAR: Lägg med stickor 5 upp 8 (8) 10 (12) m och sticka slätstickning i 4 (5) 6 (6) cm, nu minskas 1 m i var sida vartannat varv tills 2 (2) 2 (2) m återstår. Maska av. Sticka 1 öronlapp till.
MONTERING: Sy ihop mössan baktill Brodera halva korsstygn med rött och blått Lovikka garn precis ovanför den resårstickade kanten. Se modell. Passa in öronlapparna och sy fast dem. Gör 2 snoddar och tofsar och fäst en i vardera öronlapp.

MÖSSA 3
NEDERDEL: Lägg med stickor 5 upp 60 (64) 68 m och sticka 1 rät varv. Övergå till att sticka slätstickning tills arbetet mäter 6 (7) 8 cm. Maska av.
OVANDELEN: Lägg med stickor 5 upp 7 (9) 9 m och sticka slätstickning. Öka 1 m i var sida vartannat varv tills det finns 19 (23) 25 m sticka rakt i 8 (10 ) 12 varv, nu minskas 1 m i var sida vartannat var tills det åter finns 7 (9) 9 m kvar på stickan. Maska av.
ÖRONLAPPAR: Lägg med stickor 5 upp 8 (10) 12 m och sticka slätstickning i 4 (5) 6 cm, nu minskas 1 m i var sida vartannat varv tills 2 (2) 2 m återstår. Maska av. Sticka 1 öronlapp till.
MONTERING: Sy ihop nederdelen baktill. Brodera halva korsstygn medrött och blått Lovikka garn runt den kanten. Se modell. Passa in plattan runt nederdelen och sy fast dem. Passa in öronlapparna och sy fast dem. Gör 2 snoddar och tofsar och fäst en i vardera öronlapp.

SOCKOR
Storlek 2-4 (6-8) 10-12 år, (Dam), Herr. Lägg med strumpstickor nr 5 och Färg natur upp 28 (32) 36 (40) 44 m och fördela m på 4 stickor så det blir 7 (8) 9 (10) 11 m på var sticka. Sticka 1 rät varv, 1 avigt varv, därefter slätstickning tills arbetet mäter 6 (7) 8 (9) 10 cm vänd ut och in på sockan lika som vanten och sticka slätstickning i 7 (8) 9 (10) 11 cm.
Därefter stickas hälen på 1:a och 4:e stickans m.
När hälen mäter 4 (4½) 5 ( 6 ) 6½ cm stickas på följande sätt på ett varv från rätsidan:
Sticka 7 (8) 9 (10 ) 11 m, lyft 1m, 1r, drag den lyfta m över den stickade = ödhpt, 1r, vänd.
Lyft 1 m, 3 (3) 5 (5) 5 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd.
Lyft 1m, 4 (4) 6 (6) 6rm, 1 ödhpt, 1rm, vänd.
Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mera för varje vändning till sidomaskorna tar slut. Fördelade återstående m på 2 stickor.
Plocka upp 7 (8) 9 (10) 11 m på var sida om hälen. Sticka runt i slätstickning.
Efter 1 varv börjar man minskningen på 1:a och 4:e stickan på följande sätt: (det är de upplockade m som minskas) sticka de 2 sista m tillsammans på 1:a stickan och 1 ödhpt på de 2 första m på 4:e stickan.
Upprepa dessa minskningar vartannat varv tills 28 (32) 36 (40) 44 m återstår. Sticka rakt tills hela foten mäter 12 (16) 19 (21) 23 cm.
Minska nu för tån påföljande sätt och man stickar slätstickning över alla stickor. På 1:a och 3:e stickan stickas till 3 m återstår, 1 ödhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Dessa 4 hoptagningar upprepas varje varv tills 8 (10) 10 (8) 10 m återstår.
Tag av garnet. Drag tråden igenom de resterande m och fäst väl. Andra sockan stickas lika.
MONTERING : Virka en snodd och en tofs och fäst i uppvikningen. Brodera halva korsstygn i rött och blått Lovikkagarn runt uppvikningen.

VANTAR
Vänster vante: Lägg med stickor 5 upp 24 (26) 28 (30) 32 m och fördela dem på 4 stickor 6,6,6,6 (6,7,6,7) 7,7,7,7 (7,8,7,8) 8,8,8,8 m. Sticka 1 v rätt, 1 v avigt därefter slätstickning i 2½ (2½) 3 (3) 3½ cm. Vänd ut och in på vanten och sticka slätstickning i 7 (8½) 11 (13½) 15 cm. Sticka därefter in tummen. Sticka på 2:a stickan de 4 (5) 5 (6) 7 sista maskorna i avvikande färg.
Fortsätt sticka slätstickning tills vanten från vändningen mäter 12 (14) 17 (23) 24 cm.
Minska därefter på följande sätt: 1:a stickan, 1 rm, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade. 2:a stickan: sticka tills 3 m återstår, 2 m tillsammans, 1 rm. 3:e stickan = 1:a stickan. 4:e stickan = 2:a stickan. Upprepa dessa minskningar vartannat varv tills totalt 3 (4) 4 (5) 6 minskningar är gjorda. Sticka sedan 2 m tillsammans över hela varvet. Drag garnet genom maskorna och fäst.
TUMMEN: Tag ur det avvikande garnet. Plocka upp 11 (12) 13 (14) 15 m och fördela dem på 3 stickor. Sticka slätstickning till tummen mäter 3½ (4) 4½ (5) 6 cm. Sticka ihop maskorna 2 och 2. Drag garnet igenom de återstående m och fäst.
Andra vanten stickas lika. Men här markeras för tummen på sticka 3 och de 4 (5) 5 (6) 7 första m på sticka 3.
MONTERING: Virka en snodd och en tofs och fäst i uppvikningen. Brodera halva korsstygn i rött och blått Lovikkagarn runt uppvikningen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90196. LOVIKKAMÖSSA, HALSDUK, VANTAR OCH STRUMPOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!