90222. Babytröja och mössa

Artnr
90222

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

Storlek: 3 (6) 9 (12) 18 (24) mån.
Centilong: 60 (68) 74 (80) 86 (90) cm.
Plaggets mått
Bröstvidd: 54 (56) 58 (60) 64 (68) cm.
Hel längd: 23 (25) 27 (30) 34 (36) cm.
Garnåtgång: 2 (2) 2 (3) 3 (3) nystan fg svart
1 (2) 2 (2) 2 (2) nystan fg blå
Stickor: Inox 2 1/2 och 3 mm.
Tillbehör: 6 knappar.
Masktäthet: 27 m slätstickning på stickor 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Tröja
Bakstycket:
Lägg med stickor 2 1/2 och svart färg upp 71 (75) 77 (81) 83 (87) m och sticka resår 1rm, 1am i 3 cm. Öka 5 m jämnt fördelat över sista resårvarvet. Byt till stickor 3 och sticka 2 varv slätstickning, därefter stickas mönstret in enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm och därefter från pilen. När arbetet mäter 22 (24) 26 (29) 33 (35) cm, sätts de mittersta 22 (24) 26 (28) 30 (32) m på en tråd eller avmnål för nacken och var sida stickas för sig. Öka 4 m jämnt fördelat över axeln och sticka resår 1rm, 1am, i 7 varv. Maska av i resår. Avm ytterligare 1 m 2 ggr för nacken. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

Framstycket:
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 19 (21) 23 (26) 30 (32) cm, då sätts de mittersta 14 (16) 18 (20) 22 (24) m på en tråd avmnål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2,2,1,1 m för halsringningen. När arbetet mäter mäter 22 (24) 26 (29) 33 (35) cm, stickas axeln lika som bakstycket. På 3:e varvet görs 3 knapphål, jämnt fördelat över axeln. Knapphålen görs genom att man maskar av 2 m som åter läggs upp på nästa varv. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

Ärmar:
Lägg med stickor 2 1/2 och svart färg upp 44 (46) 48 (50) 52 (54) m och sticka 1rm, 1am i 3 cm. Öka 6 m jämt fördelat över sista resårvarvet. Byt till stickor 3 och sticka 2 varv slätstickning, övergå till att sticka mönster enligt diagram. Varvet börjar med 1 kantm och därefter från pilen. När arbetet mäter 4 cm ökas 1 m i var sida vart 6:e varv 8 (9) 9 (9) 10 (11) ggr = 66 (70) 72 (74) 78 (82) m. Ökningarna stickas efterhand i mönster. Lägg ökningarna tätare mot slutet om så behövs. Vid ca 14 (16) 18 (20) 22 (24) cm avm alla m, ej för hårt.

Mössan:
Lägg med stickor 2 1/2 och svart färg upp 67 (73) 79 (85) 91 (97) m och sticka resår 1rm, 1am i 5 varv. Byt till stickor 3 och sticka slätstickning. Efter 2 varv stickas mönstret in enligt diagram. Varven börjar med 1 kantm, därefter från pilen. Sticka rakt tills arbetet mäter 11 (12) 13 (14) 15 (15) cm, nu avmaskas 24 (26) 28 (30) 32 (34) m i var sida och fortsätt sticka mönster över mittmaskorna. Minska 1 m i var sida varannan cm hela tiden och sticka så långt att mittbiten mäter lika långt som kortsidorna. Maska av. Sy ihop mössan i sidorna.

Nederkant:
Plocka med stickor 2 1/2 och svart färg upp ca 82 (84) 86 (88) 90 (92) m runt nederkanten och sticka resår 1rm, 1am i 3 varv. På nästa varv görs 1 hålvarv * 1 rm, 2 m tillsammans, 1 omslag. Upprepa från * varvet ut. Sticka 3 varv resår. Maska av i resår. Gör en snodd och träd genom hålvarvet.

Öron:
Lägg med stickor 3 och svart färg upp 19 m och sticka 1 rät varv. Övergå till att sticka mönster i 10 varv. Minska nu 1 m i var sida vartannat varv tills 3 m återstår. Lyft 1m, 2 m tillsammans, drag den lyfta m över. Tag av garnet. Sticka 4 öron. Sy ihop 2 bitar till ett öra, placera ut den på mössan, se modell och sy fast dem. Till sist gör en svans genom att göra en fläta med blå färg och fäst den i hålvarvet på mössan.

Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Halskant: Bakstycket: Plocka med stickor nr 2 1/2 och svart färg upp ca 33 (35) 37 (39) 41 (43) m längs nacken och sticka resår 1rm 1am i 5 varv. Byt till blå färg och sticka rätstickning i 4 varv. Maska av, i för fast. Framstycke: Plocka med stickor 2 1/2 och svart färg upp ca 45 (47) 49 (51) 53 (55) m längs halsringningen och sticka lika som bakstycket. Lägg axlarna omlott och sy till kortsidan. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmarna. Sy i 3 knappar på varje axel.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90222. Babytröja och mössa
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!