90231. Slätstickad kofta med resårliv i Fuga

Artnr
90231

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson

Garnkvalitet: Fuga
Garnalternativ: Lady, Big Verona
Storlek: S (M) L (XL)
Plaggets mått
Bröstvidd
plaggets mått: 92 (100) 108 (118) cm.
Hel Längd: 78 (80) 82 (84) cm.
Ärmlängd
(underärm): 47 (48) 49 (50) cm.
Garnåtgång: 12 (13) 14 (15)
nystan fg 6080 plommon
Stickor: Nr 3 och 3 1/2 mm.
Masktäthet: 23 m och 32 v slätst med stickor nr 3 1/2 = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

Obs! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v även vid resårerna och ingår ej i mönsterdiagrammet.

Mönster enl diagram.

Bakstycket:
Lägg med st 3 upp 157(167)179(191) m och sticka resår 1 r, 1 a i 3 cm (1:a v = avigsidan). Minska på sista v 6(6)8(8) m jämnt fördelade. Byt till st 3 1/2 och sticka slätst. När arb mäter 4 cm görs 1 int i var sida innanför kantm. Int = i början av v 2 m tillsamman rätt, i slutet av v: 2 m tillsamman rätt i bakre maskbåge. Upprepa int med 5 v:s mellanrum ytterligare 21(21)21(22) ggr. Det finns nu 107(117)127(137) m på stickan. När arb mäter 46(46)46(47) cm, på ett v från avigsidan, byter man till st 3 och stickar 5 räta v. Byt till st 3 1/2 och sticka mönster. När arb mäter 59(60)61(62) cm avm i var sida vartannat v 7,3,2,1(9,3,2,1,1)11,4,2,1,1(13,4,3,1,1) m för ärmhålet. När arb mäter 77(79)81(83) cm avm de mittersta 27(29)31(33) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1 m 1 ggr för nacken. Avm rest m för axeln.

Vänster framstycke:
Lägg med st 3 upp 79(83)89(95) m och sticka resår 1 a, 1 r i 3 cm (1:a v = avigsidan). Minska på sista v 2(1)2(2) m jämnt fördelade men ej över de yttersta 7 m vid framkanten. Byt till st 3 1/2 och sticka slätst utom på de yttersta 7 m vid framkanten som stickas i resår ( utom den sista m som stickas rät alla v och som man lyfter i början av alla v med garnet bakom arb). När arb mäter 4 cm görs 1 int i sidan innanför kantm. Int = se bakst. Upprepa int med 5 v:s mellanrum ytterligare 21 (21) 21 (22) ggr. Det finns nu 55 (60) 65 (70) m på stickan. När arb mäter 46 (46) 46 (47) cm, på ett v från avigsidan, byter man till st 3 och stickar 5 räta v (ej över resår maskorna). Byt till st 3 1/2 och sticka mönster utom över resårmaskorna. Vid 56 (57) 58 (59) cm görs 1 int för vringningen innanför de 7 resårmaskorna. Obs! Int stickas ihop avigt. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 4 (6) 6 (8) ggr och med 7 v:s mellanrum 5 (4) 5 (4) ggr. Obs! När arb mäter 59 (60) 61 (62) cm avm i sidan vartannat v 7, 3, 2, 1 (9,3,2,1,1) 11, 4, 2, 1, 1 (13,4,3,1,1) m för ärmhålet. När arb mäter 78 (80) 82 (84) cm avm alla m utom de 7 resårmaskorna. Lägg upp 1 m mot framstycket som kantm. Sticka resårst i ytterligare 7(7 1/2)8(8) cm = halskant.

Höger framstycke:
Stickas lika höger men åt motsatt håll.

Ärmen:
Lägg med st 3 upp 60 (62) 64 (66) m och sticka resår 1 r, 1 a i 2 cm (1:a v = avigsidan). Byt till st 3 1/2 och sticka slätst. När arb mäter 3 cm görs 1 ökn i var sida innanför kantm Upprepa ökn med 4 1/2 (4) 3 1/2 (3) cm:s mellanrum tills det finns 80 (84) 90 (94) m på stickan. När arb mäter 47 (48) 49 (50) cm avm i var sida vartannat v 7 ,2, 1 (8,2,1) 10, 2, 1 (11,3,2) m för ärmhålet. Sticka 0 (0) 2 (2) v. På nästa v från rätsidan görs 1 int i var sida . Int = se bakst. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 0(0)0(3) ggr och med 1 v:s mellanrum 14 (17) 18 (13) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 dubbelint i var sida med 1 v:s mellanrum 2 (1) 1 (1) ggr. Dubbelint = i början av v: 3 m tills rätt, i slutet av v: 3 m tills rätt i bakre maskbåge. Maska av rest 22 (22) 22 (24) m.

Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de i beskrivningen angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop axlarna. Obs! Bakstycket har 1 m mer än framstycket = sömsmån för halskanten baktill. Sy ihop den resårstickade kanten baktill och sy fast den mot nacken. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i ärmarna. Gör 2 snoddar ca 70 cm långa. Fäst dem i framkanten.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90231. Slätstickad kofta med resårliv i Fuga
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!