90273. 7O-talsinspirerad tröja med rullkrage + benvärmare

Artnr
90273

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Lillemor Bäckström

Storlek: S (M) L (XL)
Garnkavalitet: Lovikka från Järbo Garn
Garnåtgång
Kort modell: Fg 1 (301)
2 2 3 3
Fg 2 (118)
8 8 9 10
Fg 3 (440)
2 2 3 3
Garnåtgång
Lång modell: Fg 1 (315)
2 2 3 3
Fg 2 (625)
9 9 10 11
Fg 3 (163)
2 2 3 3
Stickor: Aero 9 och 10 mm.
Mått
Kort modell:
(plaggets mått) 94 (102) 111 (121) cm bröstvidd
48 (50) 52 (54) cm hel längd
Mått
lång modell:
(plaggets mått) 94 (102) 111 (212) cm bröstvidd
63 (65) 67 (69) cm hel längd
Masktäthet: 9 m slätstickning på st 10 = 10 cm.
OBS!! Kontrollera masktätheten noga, om den inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor.

Mönster 
X Sticka slätst i 14 varv med fg 2, 4 v rätst med fg 3, 4 v slätst med fg 2, 4 v rätst med fg 1 X. upprepa x till X.

BAKSTYCKET 
Lägg upp 38 (42) 46 (50) m på st 9 med fg 1 och sticka 3 räta varv. Byt till st 10 och sticka randmönstret i slätst.När arb mäter ca 11-12 cm ökas 1 m i var sida (innanför de 2 yttersta m i var sida) 3 ggr med ca 6 cm:s mellanrum. (För lång modell förläng alla mått men 15 cm.) När arb mäter ca 29 (30) 31 (32) cm avm för ärmhålet i var sida vartannat v med 3,1,1 (3,1,1,1) 4,1,1,1 (4,1,1,1,1) m. När arb mäter ca 46 (48) 50 (52) cm sätts de 8 (10) 10 (10) mittersta m på en reservnål för halsringn och var sida stickas för sig. Avm för nacken ytterl 2 m 1 ggr. På nästa v när arb mäter ca 48 (50) 52 (54) cm sätts axelns m på en nål. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET 
Lägg upp och sticka lika som bakst tills arb mäter ca 41 (43) 45 (47) cm. Då sätts för halsringn de 4 (6) 6 (6) mittersta m på en nål och var sida stickas för sig. Avm för halsringn ytterl 2 m, sedan 1 m vartannat v tills 11 (11) 12 (13) m återstår. M sätts på en nål när längdmåttet stämmer med bakst.

ÄRMAR 
Lägg upp 22 (22) 24 (24) m på st 9 med fg 1 och sticka 3 räta v. Byt till st 10 och sticka slätst med fg 2 hela arb. När arb mäter ca 4 cm ökas 1 m i var sida 5 (6) 6 (7) ggr med 8 (7) 7 (6) cm:s mellanrum. När arb mäter ca 44 (45) 46 (47) cm avm för ärmhålet i var sida med 3 m. Sedan avm 1 m vartannat v 6 (7) 7 (8) ggr. D ä refter avm 2 m i början på varje v tills 6 (6) 8 (8) m återstår. Maska av.

MONTERING 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sticka ihop höger axel från avigs. Lägg arb räts mot räts. Sätt m på st. Börja i ytterkanten, använd st 10 och sticka rätt ihop 1 m från vardera st och samtidigt avm ganska löst.

HALSKANTEN 
Plocka på st 10 med fg 2 upp ca 40 (42) 44 (46) m runt halsringn och sticka 1 rätt v, sedan slätst i 6 v. Nu stickas 4 räta v med fg 1 och st 9. Maska av. Sticka ihop vänster axelsöm. Sy ihop resten av plagget med km till söm.

BENVÄRMARE 
Lägg upp 32 m på st 9 med fg 1 och sticka 3 räta v. Byt till st 10 fg 2 och sticka 1 rätt v, sedan resårst 1 rm, 1 am tills arb mäter ca 24 cm. Då stickas 4 räta v med fg 1 och st 9. Maska av. Sy sömmen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90273. 7O-talsinspirerad tröja med rullkrage + benvärmare
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!