90274. Tröja med lös polo & matchande benvärmare

Artnr
90274

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Lillemor Bäckström

Storlek: S (M) L (XL)
Garnåtgång: Nystan av fg (fg 431)
6 (6) 7 (7)
Nystan av f 2 (fg 209)
5 (5) 6 (6)
Nystan av fg 3(fg 391)
5 (5) 6 (6)
Nystan av fg 4(fg 604)
2 (2) 3 (3)
Nystan av fg 5(fg 600)
2 (2) 3 (3)
Garnkvalitet: Lovikka
Stickor: 10 mm
PLAGGETS MÅTT
Bröstvidd: 104 (112) 121 (131)cm
Hel längd: 66 (68) 70 (72) cm
Masktäthet: 9 m mönsterstickning på st 10 = 10 cm. OBS!!! Kontrollera masktätheten noga, om den inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor.

Randmönster 
X (fg 2) varv 1 (räts): 1 rm. Lyft 1 m (med garnet på arb räts) x. Upprepa x-x och sluta v med 1 rm. Sticka 1 avigt v, 1 rätt v + 1 v Mosst: (= 1 am, 1 rm). (fg 3) Varv 5: x lyft 1 m, 1 rm x. Uppr. X-X och sluta v med att lyfta 1 m. Sticka 1 avigt v. (fg 1) Varv 7-10: Sticka v 1-4. (fg 3) Varv 11: Sticka v 5-6. Sticka 1 rätt v + 1 v mosst (1 rm, 1 am). (fg 2) Varv 15: Sticka v 1-2. (fg 1) Varv 17: Sticka v 5-6. (fg 4) Varv 19: Sticka v 1-2. (fg 5) Varv 21: Sticka v 5-6. x Upprepa var v1-22.

OBS !!! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v.

BAKSTYCKET 
Lägg upp 49 (53) 57 (61) m på st 10 med fg 1 och sticka mosst (Varv 1. X 1 rm, 1 am X. Varv 2. rm på am och am på rm) i 3 varv. Nu stickas randmönstret. När arbetet mäter ca: 64 (66) 68 (70) cm, sätts de 9 (9) 11 (11) mittersta m på en nål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avm för nacken ytterl 3 m 1 ggr. N ä r arbetet mäter ca: 66 (68) 70 (72) cm sätts m på en nål.

FRAMSTYCKET 
Lägg upp och sticka lika som bakst tills arbetet mäter ca: 58 (60) 62 (64) cm. Då sätts de mittersta 5 (5) 7 (7) m på en nål för halsringning och var sida stickas för sig. Avm för halsringning 2 m 1 gång. Sedan 1 m vartannat tills 17 (19) 20 (22) m återstår. Sätt axelns m på en nål när längdmåttet stämmer med baks.

ÄRMAR 
Lägg upp 25 (25) 27 (27) m på st 10 med fg 1 och sticka moss i 3 v. Sticka randmönster hela arb. När arb mäter ca: 3,5 cm ökas 1 m i var Sida 9 (10) 10 (11) ggr med 4,5 (4) 4 (4) cm:s mellanrum. När arb mäter ca: 46 (47) 48 (49) cm avm alla m.

MONTERING 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sticka ihop höger axelsöm från avigs. Lägg arb räts mot räts. Sätt m på st. Börja i ytterkanten med st 10 och sticka ihop 1 m från vardera st och avm samtidigt.

HALSKANT 
Plocka på st 10 med fg 1 upp ca: 48 (50) 52 (54) m runt halsringningen och sticka 1 rätt v från avigs, sedan resårst 1 rm, 1 am i ca: 4 cm. Maska av. sticka ihop vänster axelsöm och halskant. Sy i ärmarna och ärm och sidsömmar med km till söm.

LÖS POLO 
Lägg upp 57 m på st 10 med fg 1 och sticka mosst 3 v och randmönster tills arb mäter ca: 40 cm. Då stickas 1 rätt v och 3 v mosst. Maska av. Sy sömmen.

BENVÄRMARE 
Lägg upp 31 m på st 10 med fg 1 och sticka mosst 3 v och randmönster tills arb mäter ca: 24 cm. Då stickas 1 rätt v och 3 v mosst. Maska av. Sy sömmen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90274. Tröja med lös polo & matchande benvärmare
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!