90275. SKÄRGÅRDSDOKTORNS TRÖJA

Artnr
90275

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

BARN
Storlek: 2 (4) 6 (8) 10 (12) År
Övervidd: ca 68 (72) 78 (84) 92 (100) cm
Hel längd: ca 36 (40 43 (48) 53 (57) cm
Garnåtgång: 5 (6) 6 (7) 7 (8) nystan 

DAM/HERR
Storlek: S (M) L (XL) XXL
Övervidd: ca 104 (112) 120 (128) 136 cm
HEL LÄNGD: ca 69 (71) 73 (75) 75 cm
Garnåtgång: 9 (10) 11 (12) 13 nystan.

Garnkvalitet
: Raggi 
Stickor: Nr 5,5 och 6
Masktäthet: 15 m slätstickning på stickor nr 6 = 10 cm.
Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

Första och sista m stickas alltid rät = kantm.

BARN
BAKSTYCKE:
Lägg med stickor 6 upp 50 (56) 60 (64) 70 (76) m och sticka rätstickning i 3 varv. Sticka sedan slätstickning tills arbetet mäter 20 (23) 25 (28) 31 (33) cm, nu avmaskas 3 m i var sida för ärmhål, därefter börjar man minska för raglan enligt följande:
Minska för raglan från rätsidan enligt följande: 1 kantm,lyft 1 m, sticka 1 m,drag den lyfta m över, sticka tills 3 m återstår av varvet,2 m tillsammans, 1 kantm. Upprepa denna minskning vartannat varv sammanlagt 15 (16) 18 (19) 21 (23) ggr = 14 (16) 18 (20) 22 (24) m återstår, sätt dessa m på en tråd eller nål.

FRAMSTYCKE:
Lägg upp och sticka lika som bakstycke tills 9 (10) 11 (12) 13 (14) raglanintagningar är gjorda = 26 (28) 32 (34) 38 (42) m, nu sätts de mittersta 4 (6) 8 (10) 12 (14) m på en tråd eller nål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2,2,1,1 m för halsringningen. Fortsätt samtidigt med raglanintagningar tills maskorna tar slut.

ÄRMAR:
Lägg med stickor 6 upp 21 (23) 25 (27) 29 (31) m och sticka rätstickning i 3 varv. Sticka sedan slätstickning. Efter 4 varv ökas 1 m i var sida vart 4:e varv 8 ggr = 41 (43) 47 (51) 55 (59) m.
När arbetet mäter 22 (25) 30 (33) 36 (42) cm avmaskas 3 m i var sida för ärmhål. Snedda för raglan lika som bakstycket tills 11 m återstår. Nu avmaskas från det räta varvet 4, 4 m, samtidigt fortsätter man med raglan i den andra sidan till maskorna tar slut.
Andra ärmen stickas lika men den sista avmaskningen sker från avigsidan.

MONTERING:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop tröjan men lämna ena raglansömmen öppen.
Polokrage: Plocka med sickor 5,5 upp ca 70 (72) 74 (76) 78 (80) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 14 (14) 16 (16) 18 (20) cm. Maska av, ej för fast. Sy ihop resten av raglan och polokanten. Vik polokragen utåt. 

DAM/HERR
BAKSTYCKE:
Lägg med sickor 6 upp 80 (86) 92 (98) 104 m och sticka rätstickning i 3 varv. Sticka sedan slätstickning tills arbetet mäter 47 (48) 49 (50) 50 cm, nu avmaskas 4 m i var sida för ärmhål, därefter börjar man minska för raglan enligt följande: sticka 2 m, lyft 1 m, sticka 1 m drag den lyfta m över = öhpt, sticka tills 4 m återstår, 2 m tillsammans, sticka 2 m. Upprepa minskningen vartannat varv 24 (26) 28 (30) 32 ggr = 24 (26) 28 (30) 32 m. Sätt resterande m på en tråd el. nål.

FRAMSTYCKE:
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills 14 (16) 18 (20) 22 raglanintagningar är gjorda = 44 (46) 48 (50) 52 m, nu sätts de mittersta 12 (14) 16 (18) 20 m på en tråd för halsringningen och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2,2,1,1 m för halsringningen. Fortsätt samtidigt med raglanintagningar tills maskorna tar slut. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR:
Lägg med stickor 6 upp 33 (35) 37 (39) 41 m och sticka rätstickning i 3 varv. Sticka sedan slätstickning. Efter 4 varv ökas 1 m i var sida vart 4:e varv 16 (17) 18 (19) 20 ggr = 65 (69) 73 (77) 81 m.
När arbetet mäter 43 (44) 45 (46) 47 cm avmaskas 4 m i var sida för ärmhål. Snedda för raglan lika som bakstycket tills 11 m återstår. Nu avmaskas från det räta varvet 4,4 m, samtidigt fortsätter man med raglan i den andra sidan tills maskorna tar slut.
Andra ärmen stickas lika men den sista avmaskningen sker från avigsidan.

MONTERING:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop tröjan men lämna öppet på ena raglansömmen.
Polokrage: Plocka med stickor 5,5 upp ca 90 (92) 94 (96) 98 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 22 cm. Maska av,ej för fast. Sy ihop resten av raglan och polokanten. Vik polokragen utåt.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90275. SKÄRGÅRDSDOKTORNS TRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!