90280. Bredrandig jumper med en matchande “Tibetansk mössa”

Artnr
90280

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Lillemor Bäckström

Storlek: S (M) L (XL)
Garnåtgång: Nyst av fg 1 (637)
3 3 4 4
Nyst av fg 2 (636)
3 4 4 5
Nyst av fg 3 (034)
3 3 4 4
Garnkvalitet: Raggi
Stickor: Aero 8 och 9 mm
PLAGGETS MÅTT:
Bröstvidd 96 (107) 12 (123)cm
hel längd 54 (56) 58 (60) cm
Masktäthet: 11 m mönsterstickning med dubbelt garn på st 9 = 10 cm. OBS!! Kontrollera masktätheten
noga, om den inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor.

Mönsterförklaring: X varv 1. 2 rm, 1 am x. Upprepa x-x och sluta v med 2 rm. Varv 2. Stickas avigt. Upprepa dessa varv.

Randmönster: Fg 1. Bakst / framst: Sticka mönsterst i 18 (18) 19 (19)cm inkl det räta v. Fg 2: Sticka 2 räta v + mönsterst i ca 17 (18) 18 (19) cm. Fg 3: Sticka 2 räta v, sedan mönsterst resten av arb. OBS!! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v och ingår ej i mönsterförkl.

BAKSTYCKET 
OBS!! HELA PLAGGET STICKAS MED DUBBELT GARN. Lägg upp 55 (61) 64 (70) m på st 9 med fg 1 och sticka 1 rätt varv. Sedan stickas mönsterst och ränder enl förkl. När arb mäter ca 35 (36) 37 (38) cm avm för ärmhålet i var sida vartannat v med 4,1,1,1 (4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1 (5,2,1,1,1,1) m.
OBS! Samtidigt med avm för ärmhålen byts till fg 3.
När arb mäter ca 52 (54) 56 (58) cm sätts de 9 (11) 12 (14) mittersta m på en reservnål för halsringn och var sida stickas för sig. Avm för nacken ytterl 3 m 1 ggr. På nästa v när arb mäter ca 54 (56) 58 (60) cm sätts axelns m på en nål. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET 
Lägg upp och sticka lika som bakst tilla arb mäter ca 46 (48) 50 (52) cm. Då sätts för halsringn de 5 (7) 8 (10) mittersta m på en nål och var sida stickas för sig. Avm för halsringn ytterl 2 m, sedan 1 m vartannat v tills 13 (13) 14 (14) m återstår. M sätts på en nål när längdmåttet stämmer med bakst.

ÄRMAR 
Lägg upp 28 (28) 31 (31) m på st 9 med fg 1 och sticka 1 rätt v, sedan stickas mönsterst med fg 1 i 27 (27) 28 (28) cm och fg 2 i ca 17 (18) 18 (19) cm (exakt som på bakst). När arb mäter ca 4 cm ökas 1 m i var sida 5 (7) 6 (7) ggr med 8 (6) 7 (6) cm:s mellanrum. Sticka mönsterst över de ökade m. När arb mäter ca 44 (45) 46 (47) cm börjar man sticka med fg 3, samtidigt avm för ärmhålet i var sida med 4 (4) 4 (5) m. Sedan avm 1 m vart 4:e v 2 (2) 3 (3) ggr, sedan vartannat v 5 (6) 5 (5) ggr. Därefter avm 2 m i början på varje v tills 8 (10) 11 (11) m återstår. Maska av.

MONTERING 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sticka ihop höger axel från avigs. Lägg arb räts mot räts. Sätt m på st. Börja i ytterkanten,använd st 9 och sticka rätt ihop 1 m från vardera st och samtidigt avm ganska löst.

HALSKANTEN 
Plocka på st 8 med fg 3+2 upp ca 48 (50) 52 (54) m runt halsring och sticka rätst i ca 8 cm. Maska av. Sticka ihop vänster axelsöm. Sy ihop resten av plagget med km till söm.

MÖSSA 
Lägg upp 58 m på st 8 med fg 2+3 och sticka rätst i ca 10 cm. Byt till st 9 och sticka slätst. När arb mäter ca 14 cm stickas 1 hoptagningsv, enl följ från räts: 1 km, x 2 rm tills rätt, sticka 6 rm x Upprepa x-x och sluta med 1 km. Minska på detta sätt 7 m vartannat v 7 ggr. Antalet m mellan hopt minskas med 1 m för varje hoptagningsv. Tag av garnet och trä genom samtl m när samtl hoptagn är gjorda. Sy sömmen. 2 öronlappar: Lägg upp 16 m på st 8 och st rätst. Efter 3 v minskas 1 m i var sida innanför den yttersta m vart 4:e v 4 ggr. Fortsätt att minska vart 8:e v tills 4 m återstår. När arb mäter ca 25 cm stickas m ihop 2 och 2. Sticka 1 v och avm sedan. Sy fast öronlapparna ca 3 cm från sömmen mitt bak. Gör en tofs el boll av garnet och fäst ytterst på varje öronlapp.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90280. Bredrandig jumper med en matchande “Tibetansk mössa”
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!