90288. Randig tröja i Vinga

Artnr
90288. Randig tröja i Vinga

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson

Garnkvalitet: Vinga
Garnalternativ: Raggi
Storlek: S (M) L (XL)
PLAGGETS MÅTT
Bröstvidd: 90 (98) 106 (113) cm
Hel längd: 64 (66) 68 (70) cm
Ärmlängd (underärm): 45 (46) 47 (48) cm
Garnåtgång: Nystan fg 1 (fg 148, marin)
3 (3) 3 (4)
Nystan fg 2 (fg 642, vinröd)
2 (2) 2 (2)
Nystan fg 3 (fg 210, blå)
2 (2) 2 (2)
Nystan fg 4 (fg 641, lj blå)
1 (1) 1 (1)
Stickor: Nr 4 och 5 mm.
Masktäthet: 17 m och 24 v slätst med stickor nr 5 = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

Obs! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v även vid resårerna.

BAKSTYCKET 
Lägg med st 4 upp 74 (82) 88 (98) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 5 och sticka slätst. När arb mäter 3 cm görs 1 int i var sida innanför kantm. Int = i början av v: 2 m tills rätt i bakre maskbåge, i slutet av v: 2 m tills rätt. Upprepa int med 3 (3) 3 ½ (3) cm:s mellanrum ytterligare 5 (6) 5 (7) ggr. OBS! När arb mäter 16 (18) 20 (22) cm stickas ränder enl följ: 8 cm av vardera färg i följande ordning: fg 2, fg 3, fg 4, fg 1, fg 2 och till sist fg 3 till arb slut. Obs! När arb mäter 23 (24) 26 (27) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2 ½ cm:s mellanrum ytterligare 7 (8) 7 (7) ggr. Det finns nu 78 (86) 92 (98) m på stickan. När arb mäter 45 (46) 47 (48) cm avm i var sida vartannat v 5,2,1,1 (7,2,2,1) 7,3,2,1 (8,3,2,1) m för ärmhålet. När arb mäter 63(65)67(69) cm avm i var sida vartannat v 7,6,6 (7,6,6) 7,7,7 (8,7,7) m för axeln. Samtidigt med 1:a axelavm sätts de mittersta 18 (20) 20 (22) m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1 m 2 ggr för nacken.

FRAMSTYCKET 
Lägg upp och sticka som för bakst. Obs! Avmaska för ärmhål och axel på samma v som för bakst. När arb mäter 55 (57) 59 (61) cm sätts de mittersta 12 (14) 14 (16) m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 2,2,1 m för halsen.

ÄRMEN 
Lägg med st 4 upp 38 (40) 40 (42) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 5 och sticka slätst. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm Upprepa ökn med 4 ½ (4) 3 ½ (3 ½) cm:s mellanrum tills det finns 56 (60) 64 (66) m på stickan.
OBS! När arb mäter 16 (18) 20 (22) cm stickas ränder enl bakst. När arb mäter 45 (46) 47 (48) cm = på samma v som för bakst avm i var sida vartannat v 5,2,1 (6,2,1) 7,2,1 (7,2,1) m för ärmhålet. Sticka 2 v. På nästa v från rätsidan görs 1 int i var sida. Int är nu: i början av v: 2 m tills rätt, i slutet av v: 2 m tills rätt i bakre maskbåge. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 0(0)1(1) ggr och med 1 v:s mellanrum 9 (10) 10 (11) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 dubbelint i var sida 1 ggr. Dubbelint = i början av v: 3 m tills rätt, i slutet av v: 3 m tills rätt i bakre maskbåge. Sticka 1 v. Maska av rest 16 m.

MONTERING 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de i beskrivningen angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop höger axel.

POLON 
Plocka från rätsidan med st 4 upp ca 80 (84) 84 (90) runt halsen (maskorna på trådarna inräknade) och sticka resår 1 rm, 1 am. När arb mäter 7 cm ökas 16 m jämnt fördelade över v genom att göra 8 dubbelökn (= 1 rm i främre, 1 rm i bakre, 1 rm i främre maskbåge i en rät m). När arb mäter 10 cm byter man till st 5. När polon mäter 21 cm avm alla m elastiskt i resår. Sy ihop vänster axel och polon, tänk på att polon ska vikas dubbel utåt. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i ärmarna.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90288. Randig tröja i Vinga
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!