90304. Tröja med placerade flätor

Artnr
90304

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Elsebeth Lavold

Garnkvalitet: Raggi, 70% ull, 30% nylon.
Stickor: 5 mm
DAM, STORLEK S (M) L
PLAGGETS MÅTT
Övervidd: ca 104 (112) 120 cm
Hel längd: ca 66 (68) 70 cm
Garnåtgång: Raggi
7 (8) 9 nystan

HERR, STORLEK: S (M) L
PLAGGETS MÅTT
Övervidd: ca 112 (120) 128 cm
Hel längd: ca 70 (72) 74cm
Garnåtgång: Raggi
8 (9) 10 nystan
Masktäthet: 20 m resårmönster, lätt sträckt, eller 18 m slätstickning på stickor 5 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer, annars får plagget fel mått. Byt till tjockare stickor om du stickar för fast eller till tunnare stickor om du stickar för löst.

Notera! 
Den yttersta m i var sida är kantmaska (km) och stickas alltid rät. AS = avigsidan. 

Fläta: 
Sätt 3 m på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka de nästa 3 m r, sticka hjälpstickans 3 m r. Korsa maskorna på detta sätt vart 6:e v 5 ggr. 

BAKSTYCKET: 
Lägg med stickor 5 upp 106 (114) 122 / 114 (122) 130 m och placera mönstret enligt följande (1:a v = AS): 
Storlek Dam S+L och Herr M: Km, * 1 r, 6 a, 1 r *, km. 
Storlek Dam M och Herr S+L: Km, 3 a, 2 r, * 6 a, 2 r *, 3 a, km. I fortsättningen stickas r på r och a på a. På detta sätt får man en bred ribba med 6 r mitt på arbetet! Sticka rakt upp. Efter ca 18 (20) 22 / 22 (24) 26 cm stickar man fläta över en bred ribba på var sida om de mittersta 5 ribborna. Efter ca 36 (38) 40 / 42 (44) 46 cm stickar man fläta över en bred ribba mitt på arbetet. När arbetet mäter ca 41 (42) 43 / 43 (44) 45 cm avmaskas 2 m i var sida för ärmhål, därefter minskas 1 m i var sida vartannat v 10 / 6 ggr = 82 (90) 98 / 98 (106) 114 m. När arbetet mäter ca 52 (54) 56 / 58 (60) 62 cm stickas fläta över den näst yttersta ribban. När ärmhålen mäter 23 (24) 25 / 25 (26) 27 cm sätts de mittersta 26 (28) 30 / 30 (32) 34 m på tråd för halsen och var axel sneddas för sig. Maska av för axel 8,8,8 (6,8,8,5) 8,8,8,6 / 6,8,8,8 (8,8,8,9) 6,8,8,8,6 m och maska samtidigt av ytterligare 2 m vid halsen 2 ggr. Sticka den andra sidan spegelvänt lika. 

FRAMSTYCKET: 
Stickas lika som bak tills det varv då du gör sista flätkorsningen mitt på arbetet. Samtidigt med sista korsningen delas arbetet mitt på för V-ringning på följande sätt: sticka fram till mittflätan, sätt 3 m på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka de nästa 3 m r, sätt hjälpstickans m tillbaka på vänstersticka och sätt vänsterstickans m på en tråd. Sticka vänster sida: Lägg upp en ny km vid halsen. Minska nu för V-ringningen på följande sätt: sticka tills 5 m återstår, 2 r tillsammans, sticka varvet ut. Minska på detta sätt vartannat v 12 (13) 14 / 14 (15) 16 ggr. Placera sista flätan som bak och maska av för axel på samma höjd och sätt som bak. Nu återstår halskantens 4 m. Lägg upp en ny km mot axeln och sticka dessa 5 m i slätstickning tills de når halva nacken. Maska av. Höger sida: Lägg upp en ny km vid halsen och sticka de nästa 2 m, öhpt (lyft 1 m rätt, 1 r, dra den lyfta m över), sticka varvet ut. För övrigt stickar man spegelvänt lika den vänstra. 

ÄRMAR: 
Lägg med stickor 5 upp 50 / 58 m och placera mönstret enligt följande (1:a v = AS): Storlek Dam S+L och Herr M: Km, 3 a, 2 r, * 6 a, 2 r *, 3 a, km. Storlek Dam M och Herr S+L: Km, * 1 r, 6 a, 1 r *, km. I fortsättningen stickas r på r och a på a. På detta sätt får man en bred ribba med 6 r mitt på arbetet! Sticka rakt upp. Efter ca 3 cm stickar man fläta över en bred ribba mitt på arbetet. Börja samtidigt öka 1 m i var sida vart 4:e v 18 (20) 22 / 18 (20) 22 ggr = 86 (90) 94 / 94 (98) 102 m. När ärmen mäter ca 44 / 48 cm avmaskas 2 m i början av varje v tills 40 m återstår. Maska av. Sticka den andra ärmen lika. 

MONTERING: 
Spänn ut delarna enligt mått, fukta och låt dem torka. Sy axelsömmarna. Sy ihop halskanten mitt bak och sy fast den längs nacken. Sy fast ärmarna i ärmhålen. Sy ärm- och sidsömmar i ett.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90304. Tröja med placerade flätor
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!