90307. Babytröja, cityshorts och mössa

Artnr
90307

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

Garnkvalitet: Pascal Baby
Garnalternativ: Järbo 12/6 & Järbo 8/4
Stickor: Inox 2½ och 3 mm
Tillbehör: 2-3 st knappar till tröjan
Storlek: 3 (6) 9 (12) 18 mån
Centilong: 62 (68) 74 (80) 86 cm
PLAGGETS MÅTT
TRÖJA, Bröstvidd: 56 (58) 62 (64) 68 cm
TRÖJA, Hel längd: 24 (26) 28 (30) 32 cm
CITYSHORTS
Stussvidd: 48 (51) 54 (56) 57 cm
GARNÅTGÅNG:
Tröja och mössa: (fg 1) fg 6961 melerad
2 (2) 3 (3) 4 n
(fg 2) fg 6918 lila
1 (1) 1 (1) 1 n
Cityshorts: (fg 2) fg 6918 lila
2 (2) 3 (3) 3 n
Masktäthet: 27 m och 36 v slätstickning på st 3 = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm. 

Randning: 8 varv slätstickning med fg 1, 2 varv rätstickning med fg 2. Upprepa dessa varv. 

TRÖJA, 
BAKSTYCKET 
Lägg upp med fg 2 och stickor 2 ½ , 75 (81) 85 (89) 93 m och sticka rätstickning i 7 varv. Byt till stickor 3 och sticka randningen. Sticka rakt tills arb mäter 22 (24) 26 (28) 30 cm, nu sätts för nacken de mittersta 23 (25) 25 (27) 27 m på en tråd eller nål och var sida stickas för sig. Maska av för nacken ytterligare 1-1 m. När arbetet mäter 24 (26) 28 (30) 32 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

FRAMSTYCKET 
Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arb mäter 16 (18) 18 (20) 21 cm, då avmaskas de de mittersta 3 m för sprund och var sida stickas för sig. När arb mäter 20 (22) 24 (26) 28 cm sätts för halsen de yttersta 6 (7) 7 (8) 8 m på en tråd eller nål och var sida stickas för sig. Maska av för halsen ytterligare 2-2-1-1 m. (gäller samtliga storlekar). När arb mäter 24 (26) 28 (30) 32 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

ÄRMAR 
Lägg upp med fg 2 och stickor 2½, 33 (35) 37 (39) 41 m och sticka rätstickning i 7 varv. Byt till stickor 3 samt sticka randningen, samtidigt ökas 1 m i var sida vart 4:e v 14 (15) 15 (16) 18 ggr = 61 (65) 67 (71) 77 m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arbetet mäter 14 (16) 17 (18) 20 cm avmaskas alla m, ej för fast. 

MONTERING 
Sy axelsömmarna. Sprundkant utan knapphål: Plocka upp med fg 2 på st 2½, 1 m i varje v längs sprundet. Sticka resår 1 rm, 1 am i 1,5 cm. Maska av i resår, ej för fast. Sprundkant med knapphål: Plocka upp och sticka lika den andra kanten. När halva kanten är stickad görs 2 (2) 2 (3) 3 knapphål. Knapphål: 1 omsl, 2 m tillsammans. Krage: Plocka upp från räts med fg 2 på st 2½, börja i sprundkanternas första v ca 75 (79) 81 (83) 87m och sticka slätstickning utom på de yttersta 3 m i var sida som hela tiden stickas räta, när kragen mäter 7 (8) 9 (10) 11 cm, övergå till att sticka 4 v rätstickning med fg 2. Maska av, ej för fast. Lägg sprundet omlott och sy till det. Sy i ärmarna och beräkna ett ärmhålsdjup på ca 11 (12) 13 (13) 14 cm ner på var sida om axeln. Sy ärm- och sidsömmar. Sy i 2 (2) 2 (3) 3 knappar på sprundet. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka. 

CITYSHORTS, 
VÄNSTER BEN 
Lägg med stickor 3 och fg 2 upp 70 (74) 76 (78) 78 m och sticka rätstickning i 9 v. Övergå till att sticka slätstickning Öka 1 m i var sida innanför kantm vart 6:e v 2 (2) 3 (3) 4 ggr = 74 (78) 82 (84) 86 m. När arbetet mäter 11 (12) 14 (15) 16 cm maska av för grenen i början av v från rätsidan = bak med 3 m i början av v från avigsidan = fram med 4 m. Efter 2 cm minska 1 m innanför kantm i bakkanten vart 12:e v 4 ggr och minska 1 m innanför kantm i framkanten vart 16:e v 3 ggr = 62 (66) 70 (72) 74 m. När arbetet från grenen mäter 14 (15) 16 (17) 17 cm stickas för att höja byxan bak med början från rätsidan: Sticka till 28 m återstår, vänd och sticka tillbaka. Sticka till 34 m återstår, vänd och sticka tillbaka. Fortsätt att sticka och vända med 6 m mindre för varje gång ytterligare 3 ggr. Övergå till att sticka resår i 2 ½ cm. Maska av i resår, ej för fast. 

HÖGER BEN 
stickas lika men avmaskningen görs på motsatt sida. Fram = början av v från avigsidan och bak = början av v från avigsidan. 

MONTERING 
Sy ihop shortsen och träd ett resårband i linningen. 

MÖSSA
Lägg upp med stickor 2 ½ och fg 2 110 (112) 116 (118) 122 m och sticka resår 1rm, 1am i 3 cm. Byt till sickor 3 samt sticka randningen. Sticka rakt tills arbetet mäter 10 (11) 12 (13) 14 cm, nu görs ett hoptagningsvarv enligt följande: sticka ihop maskorna från rätsidan 2 och 2 över varvet. Sticka det aviga varvet tillbaks.Upprepa hoptagningsvarvet ytterligare 2 ggr. Tag av garnet och drag garnet genom. 

MONTERING 
Sy ihop mössan baktill. Gör en boll av fg 2 och fäst upptill på mössan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90307. Babytröja, cityshorts och mössa
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!