90311. Tröja med huva

Artnr
90311

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Elsebeth Lavold

Garnkavlitet: Akvarell, 50% bomull, 50% akryl.
Garnalternativ: Fuga, Lady och Big Verona
Stickor: 3½ och 4 mm
Storlek: S (M) L (XL)
PLAGGETS MÅTT
Övervidd: ca 93 (101) 109 (117) cm
Hel längd: ca 70 (72) 74 (76) cm
Garnåtgång: 12 (13) 14 (15) nystan
Tillbehör: Blixtlås ca 30 cm långt
Masktäthet: 20 m slätstickning på stickor 4 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer, annars får plagget fel mått. Byt till tjockare stickor om du stickar för fast eller till tunnare stickor om du stickar för löst.

Notera! Den yttersta m i var sida stickas alltid rät. Minska innanför km genom att sticka öhpt (lyft 1 m, 1 r, dra den lyfta m över) i början och 2 r tillsammans i slutet av varvet. AS = avigsidan, RS = rätsidan. 

Variant: Om man vill kan man sticka trekanterna i en avvikande färg. Sticka då även den räta ribban som avskiljer det mönsterstickade partiet från det slätstickade i den avvikande färgen. Istället för 1 v r från AS stickar man 1 v r från RS + 1 v r från AS med mönsterfärgen. 

Mönster
V1+3 (RS): Rätt. 
V2: Avigt. 
V4: Km, *3 a, 1 r, upprepa från * och sluta med 3 a, km. 
Upprepa dessa 4 v. 

BAKSTYCKET 
Lägg med stickor 3½ upp 105 (113) 121 (129) m och sticka 1 v rätt = AS. Byt till stickor 4 och sticka mönster. Efter 8 cm minskas 1 m i var sida med 8 cm mellanrum 5 ggr = 95 (103) 111 (119) m. När arbetet mäter ca 40 (40) 42 (42) cm (avsluta efter V3 i mönstret) stickas 1 v r från AS och därefter stickas slätstickning. När arbetet mäter ca 47 (48) 49 (50) cm avmaskas för ärmhål i var sida först 3,2 (4,2) 5,2 (6,2) m sedan 1 m vartannat v 3 (5) 6 (8) ggr = 79 (81) 83 (85) m. När ärmhålen mäter ca 21 (22) 23 (24) cm avmaskas för axlar i var sida 7,7,7 (8,7,7) 8,8,7 (8,8,8) m på. Maska av de mittersta 37 (37) 39 (39) m. 

FRAMSTYCKET 
Stickas lika som bak till och med den räta ribban när arbetet mäter ca 40 (40) 42 (42) cm. Maska av den mittersta m och sticka var sida för sig i slätstickning. Minska i sidan för ärmhål på samma sätt som bak. När ärmhålet mäter ca 5 cm börjar man minska för V-ringningen 1 m vartannat v 18 (18) 19 (19) ggr. Maska av för axel på samma höjd och sätt som bak. Sticka den andra sidan spegelvänt lika. 

ÄRMAR 
Lägg med stickor 3½ upp 49 (49) 53 (53) m och sticka 1 v rätt = AS. Byt till stickor 4 och sticka mönster i 15 cm (avsluta efter V3 i mönstret). Sticka 1 v r från AS och därefter slätstickning. Öka 1 m i var sida vart 6:e v 10 ggr och därefter vart 4:e v 3 (4) 4 (5) ggr = 75 (77) 81 (83) m. När ärmen mäter ca 43 cm avmaskas för ärmkupa i var sida 3 (4) 5 (6) m. Minska 1 m i var sida vartannat v tills 31 (31) 35 (35) m återstår. Maska sedan av 2 m i början av varje v 8 ggr. Maska av. Sticka den andra ärmen lika. 

MONTERING 
Spänn ut delarna enligt mått, fukta och låt dem torka. Huva, vänster halva: Lägg med stickor 3½ upp 2 m och sticka slätstickning. Öka 1 m innanför km i början av varje v från RS tills det finns 19 (19) 21 (21) m på stickan. Lägg i den ökade sidan upp 28 (28) 29 (29) m = 47 (47) 50 (50) m. Fortsätt öka i bakkant (innanför km) vart 6:e v 8 ggr. Under tiden när arbetet mäter 19 cm i framkant sätts 4 m i framkanten på tråd. Minska i framkant innanför km 1 m vartannat v 3 ggr. När bakkanten mäter 25 cm minskas 1 m vart 4:e v 2 ggr, 1 m vartannat v 5 ggr och därefter avmaskas 2,3,5 m och till sist avmaskas resten. Sticka den andra halvan spegelvänt lika. Sy ihop huvans 2 halvor. Sy ihop axlarna. Sy fast huvan i halshålet. Plocka upp ca 105 m runt huvans öppning, sticka 4 v rätt och maska av rätt från AS. Plocka upp ca 60 m längs vardera av sprundets framkanter (plocka i 2 v, hoppa över det 3:e) och maska av rätt från AS. Sy i blixtlåset. Sy fast ärmarna i ärmhålen. Sy ärm- och sidsömmar i ett. 
Trekanter: Plocka upp i den räta ribban som skiljer det mönsterstickade partiet från det släta. Plocka nerifrån som skissen visar. Plocka för varje trekant upp 13 m och sticka rätstickning. Efter 1 v börjar man lyfta den 1:a m rätt och sticka de 2 sista m på v tillsammans till 1 avig maska. Minska på detta sätt varje v tills maskorna tar slut. Dra tråden igenom och fäst. Plocka först upp den mittersta trekanten och arbeta sedan ut mot sidorna. Sticka 3 trekanter på var ärm och 7 trekanter på vardera fram- och bakstycke.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90311. Tröja med huva
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!