90322. Patentstickad pojktröja

Artnr
90322

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

Garnkvalité: Fuga
Garnalternativ: Gästrike 3 tr, Lady, Big Verona
Stickor: Nr 3 och 3 1/2
Storlek: 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Centilong: 90 (100) 115 (125) 135 (150) cm

PLAGGETS MÅTT

Bröstvidd: 68 (72) 78 (82) 88 (94) cm.
Hel längd: 36 (40) 43 (48) 53 (57) cm.
Garnåtgång
fg 1
200 250 300 300 350 400 g
fg 2
50 50 100 100 100 100 g
Masktäthet: 23 m patentribb på stickor nr 3 ½ = 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Första och sista m stickas alltid rät = kantm. 

Patentribb 
Varv 1: * 2am, 1 patentmaska = sticka 1 rm i föregående varvs maska. Upprepa från *. 
Varv 2: rm på rm och patentmaskan stickas avig. 
Upprepa dessa 2 varv. 

Randning: 4 v fg 2, 4 v fg 1, 12 (14) 16 (18) 18 (18) v fg 2, 4 v fg 1, 4 v fg 2, 4 v fg 1, 4 v fg 2. 

BAKSTYCKE: 
Lägg med stickor 3 ½ upp 81 (84) 93 (96) 105 (111) m och sticka 1 rätt varv (= avigsidan) sticka därefter patentribb. Varvet börjar med 1 kantm, 3 (3) 3 (3) 3 (3) am, 1 patentm därefter från * och varvet slutar med 1 patentm, 3 (3) 3 (3) 3 (3) am, 1 kantm. Sticka rakt tills arbetet mäter 17 (20) 22 (25) 28 (30) cm, nu stickas randningen in. Vid 20 (23) 25 (28) 31 (33) cm avmaskas för ärmhålen i var sida 3 (3) 4 (4) 4 (4) m. Minska för raglan från rätsidan enligt följande: 1 kantm, lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över, sticka tills 3 m återstår på varvet, 2 m rätt tillsammans. Upprepa denna minskning vartannat varv sammanlagt 23 (24) 27 (28) 32 (34) ggr = 29 (30) 31 (32) 33 (35) m. Sätt m på en nål ellrt tråd för nacken. 

FRAMSTYCKE: 
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills 49 (50) 51 (52) 53 (55) m återstår, då sätts de mittersta 17 (18) 19 (20) 21 (23) m på en nål eller tråd för halsringningen och var sida stickas för sig. Avmaska av för halsen vartannat varv ytterligare 2-2-1-1 (gäller samtliga storlekar). Samtidigt görs raglanintagningar tills 2 m återstår. Maska av. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

HÖGER ÄRM: 
Lägg med stickor 3 ½ upp 43 (45) 46 (49) 51 (54) m och sticka 1 rätt varv (= avigsidan) sticka därefter patentribb i randning enligt följande: 6 v fg 1, 4 v fg 2, 4 v fg 1, 4 v fg 2, 4 v fg 1, 4 fg 2 fortsätt därefter med fg 1. Varvet börjar med 1 kantm, 2 (3) 2 (2) 3 (3) am, 1 patentm, därefter från * och varvet slutar med 1 patentm 2 (3) 2 (2) 3 (3) am, 1 kantm. När arbetet mäter 3 cm ökas 1 m i var sida. Upprepa denna ökning vartannan gång vart 6:e varv och vartannat gång vart 4 :e varv sammanlagt 10 (11) 13 (13) 14 (15) ggr = 63 (67 ) 72 (75) 79 (84) m.(ökningarna stickas efterhand i ribbpatent). Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arbetet mäter 21 (24) 29 (32) 35 (41) cm avmaskas 3 (3) 4 (4) 4 (4) m i var sida. Minska därefter för raglan, från räts enl följande: 1 kantm, lyft 1 m, 2 m tillsammans, drag den lyfta m över, sticka tills 4 m återstår på varvet, 3 m rätt tillsammans, 1 kantm, = dubbelintagning. Upprepa denna minskning vartannat v ytterligare 0 (0) 0 (1) 1 (1) ggr =53 (57) 60 (59) 63 (68) m. Minska därefter från rätsidan: 1 kantm, lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över, sticka tills 3 m återstår på varvet, 2 m rätt tillsammans. Upprepa denna minskning vartannat varv tills 15 (15) 14 (15) 15 (14) m återstår. Maska av från rätsidan vartannat varv 4-4-5 (4-4-5) 4-4-4 (4-4-5) 4-4-5 (4-4-4) m och minska samtidigt för raglan 2 ggr i andra sidan. 

VÄNSTER ÄRM: 
Lägg upp och sticka lika höger ärm men med avmaskningen upptill åt motsatt håll (från avigsidan). Montering: Sy ihop alla sömmar innanför kantm, lämna en öppning vänster bak. 

HALSKANT: 
Plocka från rätsidan med stickor 3 upp ca 89 (91) 93 (95) 97 (99) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 10 (12) 12 ( 12) 14 (14) cm. Maska av i resår, ej för fast. Sy ihop polokragen och öppningen bak. Vik polokragen utåt. Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90322. Patentstickad pojktröja
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!