90325. Värmande Klassisker, ”lovikkavantar” & ”lovikkamössa”

Artnr
90325

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson

Garnkvalité: Lovikka = fg 1 och
Ullgarn superwash = fg 2 och fg 3
Strumpstickor: Nr 5 mm
Stickor: Nr 4 ½ och 5 mm
Storlek:
VANTEN: 2-4 (6-8) 10-12 (dam) herr
MÖSSAN, Huvudets omkrets pers mått:
50 (52/54) 55/56 (57/58) cm
Garnåtgång. Helt set

BARNMODEL
L fg 1
400 400 400 400 500 g
fg 2= 50 g

DAMMODELL
fg 1
300 300 300 400 400 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g

HERRMODELL
fg 1
300 300 400 400 500 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g

VANTEN fg 1
200 200 200 200 300 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g

MÖSSAN

BARN: fg 1
200 300 300 300 g
fg 2= 50
DAM: fg 1
200 200 200 200 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g
HERR: fg 1
200 200 200 200 g
fg 2= 50 g
fg 3= 50 g 

Masktäthet: 14 m slätstickning med stickor nr 5 = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

Obs! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm. Gäller mössorna.

VANTEN:
Lägg med st 5 och fg 1 upp 24 (26) 28 (30) 32 m och fördela dem på 4 strumpstickor enl följ: 6 (7) 7 (8) 8 m på första och tredje stickan och 6 (6) 7 (7) 8 m på andra och fjärde stickan. Sticka 1 avigt v och därefter slätst (= alla v räta) i 9 v, vänd arbetet ut och in, sticka slätst i 18 (20) 22 (26) 30 v. På nästa v markera man för tummen: sticka med ett garn i avvikande färg över första stickans 4 (5) 5 (6) 7 första m, sätt tillbaka maskorna och sticka som tidigare. När arb från vändningen mäter 15 (17) 19 (22) 25 cm görs 1 int v enl följ: 1 m, 2 m tills rätt, 6 (7) 8 (9) 10 m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 2 m, 2 m tills rätt, 6 (7) 8 (9) 10 m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 m. Upprepa intv med 1 v:s mellanrum ytterligare 3 (3) 4 (4) 5 ggr. Sticka på nästa v ihop 2 m v ut. Tag av garnet och dra det genom de återstående m.
Tummen. Drag ur den färgade tråden och fördela de 8 (10) 10 (12) 14 m på 3 stickor. Sticka slätst i 4 (4 ½) 5 (5 ½) 6 cm. Sticka på nästa v ihop 2 m v ut. Tag av garnet och trä det genom de återstående m.

Andra vanten stickas lika men markeringen för tummen görs över 4:e stickans 4 (5) 5 (6) 7 sista m.

TOPPIG MÖSSA:
Lägg med st 4 ½ och fg 1 upp 63 (67) 69 (71) m. Sticka 1 rätt v. Byt till st 5 och sticka 9 v slätst. Byt nu rätsida = rätt v från avigsidan och avigt v från rätsidan, 1:a v = vikv. När arb från vikv mäter 11 (12) 13 (13) cm minskas 1 m. På nästa v från rätsidan stickas ett intagningsv: 1 rm = kantm, 1 rm, 2 m tills rätt, 24 (26) 27 (28) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 2 rm, 2 m tills rätt, 24 (26) 27 (28) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, 1 rm = kantm. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum tills det finns 1 (0) 1 (0) m mellan intagningarna. Obs! För varje intv blir det 2 m mindre mellan intagningarna. På nästa v från rätsidan stickas 2 m tills v ut. Sticka 1 avigt v. Tag av garnet och trä igenom de återstående m och fäst. Sy ihop mössan baktill.
Tänk på att kanten ska vikas utåt mot rätsidan.

MÖSSA MED UPPVIKT KANT:
Lägg med st 4 ½ och fg 1 upp 63 (67) 69 (71) m. Sticka 1 rätt v. Byt till st 5 och sticka 9 v slätst. Byt nu rätsida = rätt v från avigsidan och avigt v från rätsidan, 1:a v = vikv. När arb från vikv mäter 11 (12) 13 (13) cm minskas 5 (1) 3 (5) m jämnt fördelade. På nästa v från rätsidan stickas ett intagningsv: 1 rm = kantm X 2 m tillsamman rätt, 6 rm X upprepa X-X v ut sluta med 1 rm = kantm. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum ytterligare 1 ggr och därefter med 1 v:s mellanrum 4 ggr. På nästa v från rätsidan stickas 2 m tills v ut. Sticka 1 v. Sticka 2 m tills över de 2 följ v. Tag av garnet och trä igenom de återstående m och fäst. Sy ihop mössan baktill. Tänk på att kanten ska vikas utåt mot rätsidan. 

ÖRONLAPPSMÖSSA:
Öka 1m = Sticka 1 m i föregående varvs maskbåge.
Öronlappar. Lägg med st 4½ upp 3 m.
Varv 1 (avigsidan): 3 rm.
Varv 2 (rätsidan): 1 rm, öka 1m, 1 rm, öka 1 m, 1 rm.
Varv 3: 5 rm.
Varv 4: 1 rm, öka 1 m, 3 rm, öka 1 m, 1 rm.
Varv 5: 7 rm.
Varv 6: 1 rm, öka 1 m, 5 rm, öka 1 m, 1 rm.
Varv 7: 9 rm.
Varv 8: 1 rm, öka 1 m, 7 rm, öka 1 m, 1 rm.
Varv 9, 10 och 11: 11 rm.
Varv 12: 1 rm, öka 1 m, 9 rm, öka 1 m, 1 rm.
Varv 13, 14: och 15: 13 rm. Sätt maskorna på en tråd.

KULLEN:
Lägg med st 4 ½ upp 4 (5) 6 (6) m, sticka första öronlappens 13 m räta, lägg upp 29 (31) 31 (33) m, sticka andra öronlappens 13 m räta, lägg upp 4 (5) 6 (6) m = totalt 63 (67) 69 (71) m. Sticka 3 räta v. Byt till st 5 och sticka: 9 v slätst, 3 räta v och därefter slätst till arb slut. När arb mäter 11 (12) 13 (13) cm minskas 5 (1) 3 (5) m jämnt fördelade. På nästa v från rätsidan stickas ett intagningsv: 1 rm = kantm X 2 m tillsamman rätt, 6 rm X upprepa X-X v ut sluta med 1 rm = kantm. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum ytterligare 1 ggr och därefter med 1 v:s mellanrum 4 ggr. På nästa v från rätsidan stickas 2 m tills v ut. Sticka 1 v. Sticka 2 m tills över de 2 följ v. Tag av garnet och trä igenom de återstående m och fäst. Sy ihop mössan baktill.

MONTERING:
Fäst alla trådar. Tvätta vantarna och mössorna i varmt vatten. Gnugga kraftigt med såpa så man får en valkningseffekt. Skölj noga. Centrifugera dem lätt för att få ut det mesta vattnet. När de är nästan torra ruggas de upp med en hård borste så man får dem riktigt täta och ulliga. Vanten. Brodera enl förklaring med dubbelt garn runt den uppvikta kanten Virka lm med dubbelt garn fg 1 eller gör två snoddar ca 7 cm långa. Gör 1 liten tofs med broderigarnet och fäst i ena änden på snodden. Fäst andra änden på snodden i nedre delen på vanten. Toppig mössa. Brodera enl förklaring med dubbelt garn runt den uppvikta kanten. Gör 1 stor tofs med fg 1 och fäst i toppen på mössan. Öronlappsmössan. Brodera enl förklaring med dubbelt garn på kanten nertill. Virka lm med dubbelt garn fg 1 eller gör två snoddar ca 7 cm lång. Gör 2 små tofsar med broderigarnet och fäst i ena änden på snodden. Fäst andra änden på snodden i nedre delen på öronlappen. Mössa med uppvikt kant. Brodera enl förklaring med dubbelt garn runt den uppvikta kanten.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90325. Värmande Klassisker, ”lovikkavantar” & ”lovikkamössa”
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!