90330. MÖNSTERSTICKAT SET, MÖSSA, VANTAR OCH HALSDUK

Artnr
90330

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson

Garnkvalité: Lovikka
Strumpstickor: Nr 7 mm
Stickor: Nr 7 och 10 mm
Storlek: Dam
Huvudets omkrets pers mått: 56/57 cm
Garnåtgång: (fg 601 natur)
HELT SET: 600 g
VANTEN: 200 g
MÖSSAN: 200 g
HALSDUKEN: 400 g
Masktäthet: 9 m slätstickning med stickor nr 10=10 cm. OBS!
Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre
sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

OBS! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v. Gäller ej halsduken.

HÖGER VANTE:
Lägg med st 7 upp 24 m. Sticka 1 rätt v (=avigsidan). Byt till stickor 10 och sticka, X 1 rätt v, 1 avigt v, 2 räta v X upprepa X-X ytterligare 2 ggr och sticka därefter slätst till arb slut.
När arb mäter 13 cm markera man för tummen genom att sticka: 12 m, 5 m med ett garn i avvikande färg, sätt tillbaka de 5 m på vänster sticka och sticka över de 5 m + rest 7 m. Fortsätt som tidigare.
När arb från tummen mäter 7 cm cm görs 1 int v enl följ: 1 rm = kantm, 1 rm, 2 m tills rätt, 8 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 2 rm, 2 m tills rätt, 8 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, 1 rm = kantm. Upprepa intv tills det inte finns någon m kvar mellan int. OBS! det försvinner 2 m mellan intagningarna för varje intv. Sticka på nästa v ihop 2 m v ut. Tag av garnet och dra det genom de återstående m.
Tummen: Drag ur den färgade tråden och fördela de 10 m på 3 strumpstickor nr 7. Sticka runt i slätst (= alla v räta) i 7 cm. Sticka på nästa v ihop 2 m v ut, 1 v, 2 m ihop v ut. Tag av garnet och trä det genom de återstå- ende m.

VÄNSTER VANTE:
Stickas lika som höger men markeringen för tummen görs: sticka 7 m, 5 m med ett garn i avvikande färg, sätt tillbaka de 5 m på vänster sticka och sticka över de 5 m + rest 12 m. Sy ihop vantarna. Använd kantm till sömsmån.
Knyt en frans med 2 tr nertill på vanten. Klipp franskanten jämn.

MÖSSAN:
Lägg med st 7 upp 48 m. Sticka 5 räta v (1:a = avigsidan). Byt till st 10 och sticka: X 1 rätt v, 1 avigt v, 2 räta v X upprepa X-X ytterligare 2 ggr och sticka därefter slätst till arb slut. När arb mäter 22 cm stickas på ett v från rätsidan 2 m tills v ut, 1 avigt v, 2 m tills på de 2 följ v.
Tag av garnet och trä det genom de återstående m.

HALSDUKEN:
Lägg med st 10 upp 17 m.
Sticka 5 räta v (1:a = avigsidan), XX ett hålv = 1 rm, X 1 omslag, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över X upprepa X-X v ut, 3 räta v, ett mönsterv = 1 rm X 1 omslag, 1 rm X upprepa X-X v ut, på nästa v stickas alla de räta m rätt och alla omslagen släpps, 6 räta v XX. Upprepa XX-XX till arb mäter 220 cm. Maska av.
Knyt en frans med 2 tr nertill på halsduken. Klipp franskanten jämn.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90330. MÖNSTERSTICKAT SET, MÖSSA, VANTAR OCH HALSDUK
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!