90333. Babykofta, klänning och mössa

Artnr
90333

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

Garnkvalitet Järbo 8/4 (nystan 150 gr)
Garnalternativ Pascal Baby
Stickor Nr 2½ och 3
Virknål Nr 2
Storlek ½ (1) 2 (3) 5 år

PLAGGETS MÅTT

Koftans Bröstvidd 58 (64) 68 (70) 74 cm
Hel längd 26 (30) 36 (38) 42 cm
Klänning Bröstvidd 52 (58) 64 (68) 72 cm
Hel längd 36 (40) 43 (46) 52 cm
Huvudets omk 41 (47) 49 (50) 51 cm
GARNÅTGÅNG 
KOFTA fg 1
2 (2) 3 (3) 4 nystan
KLÄNNING  fg 2
2 (3) 3 (4) 4 nystan
+ lite restgarn i vitt till blommorna
MÖSSA  fg 1
1 (1) 1 (1) 1 nystan
TILLBEHÖR
Kofta 3 knappar till koftan
3 knappar till klänning
Masktäthet; 27 m slätst på stickor 3 = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm. 
Öka 1 m = Sticka 1 m i föregående varvs maskbåge. 

KOFTA 
Bakstycket: Lägg upp med fg 1 på stickor 2½ , 79 (87) 93 (97) 101 m och sticka 7 varv rätstickning. Byt till stickor 3 samt sticka slätst. Sticka rakt tills arbetet mäter 24 (28) 34 (36) 42 cm, nu sätts de mittersta 19 (21) 23 (25) 27 m på en tråd eller avmnål för nacken och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2-1m för nacken. När arbetet mäter 26 (30) 36 (38) 42 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll. 

FRAMSTYCKE 
Vänster : Lägg upp med fg 1 på stickor 2½, 39 (42) 45 (47) 49 m och sticka 7 varv rätstickning. Byt till stickor 3 samt sticka slätst. Sticka rakt tills arbetet mäter 22 ( 26) 32 (34) 38 cm, nu sätts de yttersta 6 (7) 8 (9) 10 m mot framkanten på en tråd eller avmnål för halsringningen. Avmaska ytterligare 2-2-1 m för halsringningen. När arbetet mäter 26 (30) 36 (38) 42 cm avmaskas resterande m för axeln. 

FRAMSTYCKE 
Höger: Stickas lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll. 

ÄRMAR 
Lägg upp med fg 1 på stickor 2½, 37 (39) 41 (43) 45 m och sticka 7 varv rätstickning. Byt till stickor 3 samt sticka slätst. När arb mäter 2 cm ökas 1 m i var sida varannan gång vart 4:e v och varannan gång vart 6:e varv 9 (11) 13 (15) 17 ggr = 55 (61) 67 (73) 79 m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arbetet mäter 16 (20) 23 (25) 26 cm avm alla m elastiskt. 

BLOMMA 
Lägg upp med fg 1 och virknål 2, 6 lm slut dem till en ring med 1 sm. 
Varv 1: Virka 12 fm om ringen, 1 sm. 
Varv 2: *1 fm, 2 lm, hoppa över 1 m * 6 ggr ,1 sm. 
Varv 3: * 2 lm + 2 st + 2lm om lmb, 1 fm i förra v fm.* 6 ggr, 1 sm. 
Tag av garnet och använd tråden att sy fast blomman på koftan. Virka 10 st blommor. 

MONTERING 
Sy axelsömmarna. Halskant: Plocka upp med fg 1 på stickor 2½ , ca 69 (71) 73 (75) 77 m och sticka rätstickning i 7 v. Maska av, ej för fast. Knappkant: Plocka upp från räts med fg 1 och stickor 2½, 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e v längs vänster framkant + halskant och sticka sticka rätstickning i 7 v. Maska av, ej för fast. Knapphålskant: Plocka upp och sticka lika som vänster framkant, men på 3:e varvet görs 3 knapphål. Det översta mitt i halskanten och de andra med 2½ cm mellanrum. Knapphål: Maska av 2 m som läggs upp på nästa v. Sy i ärmarna och beräkna ett ärmhålsdjup på ca 10 (11) 12 (14) 15 cm ner på var sida om axeln. Sy ärm- och sidsömmar. Sy i knappar. Till sist sy fast 5 blommor på vardera framstycke. Se: modell. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka. 

MÖSSA 
Lägg upp med fg 1 på stickor 2½ , 105 (107) 109 (109) 111 m och sticka resår 1rm, 1am i 2 cm. Byt till stickor 3 samt sticka slätst. När arbetet mäter 10 (11) 12 (13) 15 cm görs ett hoptagningsv enligt följande: sticka ihop maskorna 2 och 2 över hela varvet. Sticka 3 v slätstickning. Upprepa hoptagningsvarvet 3 ggr med 3 varvs slätstickning emellan. Tag av garnet och drag garnet genom de återstående maskorna och fäst väl. 

BLOMMA 
Lägg upp med fg 1 och virknål 2, 6 lm slut dem till en ring med 1 sm. 
Varv 1: Virka 12 fm om ringen, 1 sm. 
Varv 2: *1 fm, 5 lm, hoppa över 1 m * 6 ggr ,1 sm
Varv 3: 1 fm + 5 st + 1 fm om lmb 6 ggr. 1 sm. Tag av tråden. 

MONTERING 
Sy ihop mössan baktill. Sy fast blomman i ena sidan. 

KLÄNNING 
Bakstycke: Lägg upp med fg 2 och stickor 2½, 126 (134) 158 (170) 184 m och sticka rätst i 7 v. Byt till stickor 3 och sticka slätst. När arb mäter 5 cm minskas enligt följande på de rätsidan: 1 kantm, 2 m tillsammans, 13 (15) 21 (24) 28 rm, 2 m tillsammans, 18 rm, 2 m tillsammans, 14 (16) 22 (25) 28 rm, 2 m tillsammans, 18 rm, 2 m tillsammans, 14 (16) 22 (25) 28 rm, 2 m tillsammans, 18 rm, 2 m tillsammans, 13 (15) 21 (24) 28 rm, 2 m tillsammans, 1 kantm. Denna minskning upprepas var 4:e cm, nästa gång minskas enligt följande: kantm, 2 m tillsammans, 11 (13) 19 (22) 26 rm, 2 m tillsammans, 18 rm, 2 m tillsammans, 12 (14) 20 (23) 26 rm, 2 m tillsammans, 16 rm, 2 m tillsammans, 12 (14) 20 (23) 26 rm, 2 m tillsammans, 18 rm, 2 m tillsammans, 11 (13) 19 (22) 26 rm, 2 m tillsammans, 1 kantm tills. Fortsätt att minska på detta sätt och det blir 8 m mindre efter varje minskningsvarv tills det återstår 70 (78) 86 (90) 96 m, samtidigt som arbetet mäter 20 (24) 30 (35) 40 cm avmaskas 4-2-1 (4-2-1-1) 4-2-2-1-1 (4-2-2-2- 1) 5-3-2-1-1 m i var sida för ärmhål = 56 (62) 66 (68) 72 m . När arb mäter 26 (30) 36 (41) 46 cm avmaskas de 4 mittersta m för sprund och var sida stickas för. Vid 34 (38) 41 (44) 50 cm sätts de yttersta 7 (8) 9 (10) 11 m mot sprundet på en tråd eller avm-nål för nacken. Avmaska ytterligare 1-1 m för halsen. När arb mäter 36 (40) 43 (46) 52 cm avmaskas resterande m för axeln. Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll. 

KLÄNNING 
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb 32 (36) 39 (41) 47 cm, då sätts de mittersta 12 (14) 16 (18) 20 m på en tråd eller avmnål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2-1-1-1 m för halsringningen. Maska av axelns m vid samma längd som på bakstycket. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. 

MONTERING 
Sy ihop axelsömmarna. Halskant: Plocka upp med fg 2 på st 2½ , ca 74 (76) 80 (84) 90 m runt halsringningen. Sticka rätst i 7 v. Maska av, ej för fast. Sprundkant utan knapphål: Plocka upp med fg 2 och st 2½, 1 m i varje v längs sprundet och halskanten. Sticka rätat i 5 v. Maska av, ej för fast. Sprundkant med knapphål: Plocka upp och sticka lika den andra kanten när halva kanten är stickad görs 3 knapphål, 4 m från vardera kant och ett mitt på. Knapphål: 1 omsl, 2 m tillsammans. Lägg sprundet omlott och sy till det. Ärmvolang: Börja precis efter ärmhålsavmaskningen och plocka upp med fg 2 och st 2½, 1 m i varje v längs ärmhålet och sluta precis innnan ärmhålsavmaskningen på andra sidan och sticka 3 m i varje m och sticka slätstickning i 3 (3) 3 (4) 4 cm. Maska av rät från avigsidan, ej för fast. Andra ärmvolangen stickas lika. Sy sidsömmarna. Sy i knappar. Virka 8 blommor med fg 1, lika som koftans blommor och sy fast på klänningen. Se modell. Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt det torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90333. Babykofta, klänning och mössa
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!