"Rastamössa", Mössa med flaggor eller OS ringar

Artnr
90345

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

Rasta mössa
Garnkvalité Vinga (nystan á 100 gr)
Garnalternativ Raggi, Gästrike 4 tr
Stickor Nr 4 ½ och 5
MÅTT, Huvudvidd ca 55 cm
Garnåtgång Nystan á 100 gr
Fg 1 = 1 nystan (röd)
Fg 2 = 1 nystan (grön)
Fg 3 = 1 nystan (gul)
Fg 4 = 1 nystan (svart)
Masktäthet: 17 m slätstickning på stickor nr 5 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka. 

Mössa med flaggor eller OS ringar
Garnkvalité Fuga (nystan á 50 gr)
Garnalternativ Gästrike 3 tr, Lady 
Stickor Nr 3 och 3½
Storlek 4 (6) 8 (10) 12 år
Garnåtgång fg 1 Nystan á 50 gr
1 (1) 1 (1) 1
+ restgarn till flaggor eller OS ringar
Mössa Huvudvidd ca 49-55 cm
Masktäthet 23 m slätstickning på stickor nr 3½=10 cm

RASTA MÖSSA 
Randning: 12 v rött, 2 v svart, 12 v grönt, 2 v svart, 12 v gult, 2 v svart. Upprepa dessa varv. 

Lägg upp med stickor 4½ och röd fg 83 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 varv. Öka 9 m jämnt fördelat över sista resårvarvet. Byt till stickor 5 och sticka enligt följande: 5 rm, * lyft 1 m med tråden bakom arb, 8 rm * Upprepa mellan *-* v ut och sluta med lyft 1 m med tråden bakom arb, 5 rm. Sticka alla m från avigsidan avigt. Öka på nästa v från rätsidan 1 m på var sida om de lyfta m och det blir för var gång 2 m mer mellan de lyfta m. Gör dessa ökningar vart 4:e v ytterligare 3 ggr. När arb mäter 14 cm minskas 1 m på var sida om den lyfta m, innan man lyft m, stickas 2 m rätt tillsammans och efter man lyft m görs 1 öhpt (= lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade m) och minska på detta sätt vart 4:e v inalles 7 ggr. Sticka 3 v utan minskningar. Minska på nästa v på följande sätt: * 2 m tillsammans, lyft 1m * Upprepa mellan*-* och sluta med 2 rm. Efter sista minskningen stickas 1 avigt v. Sticka från rätsidan 2 och 2 m tillsammans v ut. Tag av garnet , drag tråden genom de återstående m och fäst väl. Sy sömmen mitt bak. Träd i en resårtråd genom sista resårv och drag åt till önskad vidd. 

MÖSSA MED FLAGGOR ELLER OS RINGAR 
Lägg upp med stickor 3, 98 (102) 106 (110) 114 m och sticka resår 1rm, 1am i 3 varv. Byt till stickor 3½ och sticka slätstg tills arbetet mäter 14 (15) 15 (16) 16 cm, nu minskas från räts: 1 kantm, * 2 rm, 2 rm tillsammans framifrån, upprepa från * och sluta med 1 kantm. Sticka 3 v slätst. På nästa varv minskas 1 kantm, * 1 rm, 2 rm tillsammans framifrån, upprepa från * och sluta med 1 kantm.Sticka 3 v slätst. På nästa v stickas m ihop 2 och 2 v ut. Sticka 1 v. På nästa v stickas m ihop 2 och 2 v ut. Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst väl. 

MONTERING
Brodera in flaggorna eller OS ringarna med maskstygn eller korstygn. Börja mitt fram och på 3:e slätstickningsv. Sy ihop mössan bakstill.

Skriv din egen recension
Du recenserar:"Rastamössa", Mössa med flaggor eller OS ringar
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!