90346. Draperi, gardinlängder eller överkast till sängen

Artnr
90346

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

Storlek ca 200 x 100 cm
varje motiv ca 10,5 x 10,5 cm, ytterkant ca 5 cm
Garnkvalité 8/4 (nystan á 150 gr)
Garnalternativ 12/6, Pascal Baby
Garnåtgång 1050 g (150 g räcker till ca 27 st motiv)
Virknål 2,5

1:a MOTIVET 
Lägg upp 10 lm, slut dem till en ring med sm. 
Varv 1: 1 lm, virka sedan 16 fm om-ringen, sluta med sm i 1:a fm. 
Varv 2: 1 lm, x 1 fm, 3 lm, hoppa över 1 fm, upprepa från x, sluta som v 1. 
Varv 3: 1 lm, om varje lmb virkas: 1 fm + 1 lm + 3 st + 1 lm + 1 fm, sluta som v 1. 
Varv 4: 1 lm, 1 fm bakifrån om 1:a fm på v 2 (= stick nålen vågrät från höger till vänster om fm), 5 lm, x 1 fm bakifrån om nästa fm på v 2,5 lm, upprepa från x, sluta som v 1. 
Varv 5: = v 3, men virka 5 st i stället för 3 st. 
Varv 6: sm till 1:a st, 1 lm, x 1 fm i den 1:a av de 5 st, 7 lm, hoppa över 3 st, 1 fm, 7 lm, upprepa från x, sluta som v 1. 
Varv 7: 2 sm upp på 1:a mb, x 3 dst + 3 lm + dst om lmb (1:a dst på v virkas som 4 lm), (7 lm, 1 fm om nästa lmb) 3 ggr, 7 lm, upprepa från x, sluta med 1 sm i 4:e lm i början. 
Varv 8: sm till de 3 lm, x 3 dst + 7 lm + 3 dst om de 3 lm, 3 lm, 1 fm om nästa lmb, (7 lm, 1 fm om nästa lmb) 3 ggr, 3 lm, upprepa från x, sluta som v 7, tag av garnet. 
Virka övriga motiv lika, men virka ihop dem med varandra på sista v, vid de 3 lmb av 7 lm utmed sidan och vid de 7 lm i hörnen, i stället för de 7 lm virkas: 3 lm, 1 sm om motsvarande lmb på föregående motiv, 3 lm. 
Virka ihop 18 x 9 motiv. 

YTTERKANT 
Varv 1: x 1 st + 5 lm + 1 st om de 7 lm i hörnet på motivet längst till höger på en sida (1:a st på virkas som 3 lm), xx 5 lm, 1 st om nästa 3 lm, (5 lm, 1 st om nästa 7 lm) 3 ggr, 5 lm, 1 st om nästa 3 lm, 5 lm, 1 st i sm som sammanbinder de två motiven, upprepa från xx utmed hela sidan, 5 lm, 1 st om nästa 3 lm, (5 lm, 1 st om nästa 7 lm) 3 ggr, 5 lm, 1 st om nästa 3 lm, 5 lm, upprepa från x, sluta detta och följande v med 1 sm i 3:e lm i början. 
Varv 2: 1 st i st, x 2, lm, 1 st + 5 lm + 1 st i den mittersta av de 5 lm i hörnet, xx 2 lm, hoppa över 2 lm, 1 st, upprepa från xx utmed hela sidan, upprepa från x. 
Varv 3-7: Virka 1 st i varje st och 2 lm mellan st, i hörnen virkas: 1 st + 5 lm + 1 st i den mittersta av de 5 lm på föregående v.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90346. Draperi, gardinlängder eller överkast till sängen
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!