90347. Kafégardin med liggande eller stående mönster

Artnr
90347

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

Storlek ca Bredd: 40, Höjd: 44 cm
(1 rapport på bredden ca 7,5 cm och 1 rapport
på höjden ca 5,5 cm)
Garnkvalité Viol (nystan á 100 gr)
Garnalternativ 12/3
Garnåtgång 200 g (räcker till 2 st längder)
Virknål 1,5 eller boye nr 7

Lägg upp 188 lm. För att göra gardinen bredare eller smalare lägger man eller drar ifrån 34 lm/rapport. 

Liggande eller stående mönster 
OBS! Du kan välja på att antingen ha mönstret liggande eller stående (bilden visar på liggande mönster). Tänk på! Om du väljer liggande mönster ökas höjden i stället för bredden. Beskrivningen nedan. Är beräknad på att mönstret ska vara stående dvs. bredd 40 cm och höjd 44 cm. 

Varv 1: 1 st i 9:e lm från nålen, (2 lm, hoppa över 2 lm, 1 st) 3 ggr, x 2 st, 2 lm, hoppa över 2 lm, 13 st, 2 lm, hoppa över 2 lm, 3 st, (2 lm, hoppa över 2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa från x ytterligare 4 ggr. 
Varv 2: 5 lm (= 1:a st + 2 lm), 1 st i nästa st, (2 lm, 1 st i nästa st) 3 ggr, x 2 st, 2 lm, 13 st, 2 lm, 3 st, (2 lm, 1 st i nästa st) 4 ggr, upprepa från x ytterligare 4 ggr. 
Varv 3: 5 lm, 1 st i nästa st, (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 2 st, 2 st om de 2 lm, 2 lm, hoppa över 2 st, 4 st, 1 lm, hoppa över 1 st, 4 st, 2 lm, 2 st om nästa 2 lm, 3 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa från x ytterligare 4 ggr. 
Varv 4: 5 lm, 1 st (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 4 st, 2 st om de 2 lm, 4 lm, 1 st om nästa lm, 4 lm, 2 st om nästa 2 lm, 5 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa från x ytterligare 4 ggr. 
Varv 5: 5 lm, 1 st (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 4 st, 5 lm, 3 fm, om de 4 lm, 1 fm i st, 3 fm om de 4 lm, 5 lm, hoppa över 2 st, 5 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa från x ytterligare 4 ggr. 
Varv 6: 5 lm, 1 st, (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 2 st, 5 lm, 1 fm om de 5 lm på föregående v, 9 lm, 1 fm om nästa 5 lm, 5 lm, hoppa över 2 st, 3 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa från x ytterligare 4 ggr. 
Varv 7: 5 lm, 1 st, (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 2 st, 2 st om de 5 lm, 5 lm, 7 fm om de 9 lm, 5 lm, 2 st om de 5 lm, 3 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa från x ytterligare 4 ggr. www.jarbo.se 
Varv 8: 5 lm, 1 st, (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 4 st, 2 st om de 5 lm, 4 lm, 1 st i den mittersta av de 7 fm, 4 lm, 2 st om de 5 lm, 5 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa från x ytterligare 4 ggr. 
Varv 9: 5 lm, 1 st, (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 4 st, 2 lm, 4 st om de 4 lm, 1 lm, 4 st i om nästa 4 lm, 2 lm hoppa över 2 st, 5 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa x ytterligare 4 ggr. 
Varv 10: 5 lm, 1 st, (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 2 st, 2 lm, 2 st om de 2 lm, 4 st, 1 st om lm, 4 st, 2 st om de 2 lm, 2 lm, hoppa över 2 st, 3 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr, upprepa x ytterligare 4 ggr. 
Varv 11: 5 lm, 1 st (2 lm, 1 st) 3 ggr, x 2 st, 2 lm. 13 st, 2 lm, 3 st, (2 lm, 1 st) 4 ggr upprepa från x ytterligare 4 ggr. 
Upprepa från varv 2 ytterligare 7 ggr eller till önskad höjd på gardinen. Runt den färdiga gardinen virkas 1 v fm: 2 fm om varje ruta och 1 fm i m mellan varannan ruta på sidorna, om hörnrutorna virkas 5 fm, upptill och nedtill virkas 1 fm i varje m, men man hoppar över var 6:e m, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90347. Kafégardin med liggande eller stående mönster
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!