90349. Stickad gardinkappa

Artnr
90349

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

Storlek Höjd ca 45 cm, 1 rapport ca 12 cm
Garnkvalité Järbo 8/4 (nystan á 150 gr)
Garnalternativ 12/6, Pascal Baby
Garnåtgång 150 g räcker till 5½ rapport
Stickor Nr 3 och rundsticka nr 3 (60cm)
Virknål 2,5

FÖRKLARINGAR 
Parenteserna = virkas det antal gånger som står direkt efter parentesen. 
1 ödhpt = lyft 1 m rät, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade 
1 dbl ödhpt = lyft 1 m rät, 2 rm tills, drag den lyfta m över de 2 rm tills. 

Lägg upp 117 m. 
Varv 1: Avigsida, am. 
Varv 2: rm 
Varv 3 och alla ojämna v: am 
Varv 4: 8 rm, 101 am, 8 rm. 
Varv 6: rm. 
Varv 8: 8 rm, (2 rm tills, 1 omsl) 50 ggr, 9 rm. 
Varv 10: rm. 
Varv 12: 8 rm, 101 am, 8 rm. 
Varv 14: rm. 
Varv 16: 11 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 5 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 11 rm. 
Varv 18: 10 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 10 rm. 
Varv 20: 9 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 9 rm. 
Varv 22: 8 rm, 2 rm tills, 1 omsl, (1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl) 9 ggr, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 8 rm. 
Varv 24: 9 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 9 rm. 
Varv 26: 10 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 10 rm. 
Varv 28: 11 rm, (1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 11 rm. 
Varv 30: 12 rm, (1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 dbl ödhpt, 1 omsl, 12 rm. 
Varv 32: 11 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 2 rm, 1 omsl, 1 ödpht, 1 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 11 rm. 
Varv 34: 10 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 3 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 10 rm. 
Varv 36: 9 rm, (2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills , 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm) 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 9 rm. 
Varv 38: 8 rm, 2 rm tills, 1 omsl, (1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 1 omsl, 1 dbl ödpht, 1 omsl) 9 ggr, 1 rm , 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 1 omsl, 1 ödpht, 8 rm. 
Varv 40: 9 rm, (1 omsl, 1 ödpht, 2 rm, 1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödpht, 2 rm,1 omsl, 1 ödhpt, 1 rm, 2 rm, tills, 1 omsl, 9 rm. 
Varv 42: 10 rm, (1 omsl, 1 ödpht, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödpht, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 10 rm. 
Varv 44: 11 rm, (1 omsl, 1 ödpht, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 5 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 ödpht, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 11 rm. 
Varv 46: 12 rm, (1 omsl, 1 dbl ödpht, 1 omsl, 7 rm) 9 ggr, 1 omsl, 1 dbl ödpht, 1 omsl, 12 rm. 
Varv 48: rm. 
Varv 50: 8 rm. 101 am, 8 rm 
Varv 52: rm. 
Varv 54: 8 rm, (2 rm tills, 1 omsl) 50 ggr, 9 rm. 
Varv 56: rm. 
Varv 58: 8 rm. 101 am, 8 rm. 
Varv 60: rm.
Upprepa från v 16 till önskad längd, maska av. 

KANT UPPTILL, 
använd rundstickan och sticka fram och tillbaka. 
Varv 1: Plocka från rätsidan upp 1 m i varje v innanför yttersta m, men hoppa över vart 5:e v. 
Varv 2: Avigsida, rm. 
Varv 3, 5 och 7: rm 
Varv 4 och 6: am. 
Varv 8: vik-kant, rm. 
Varv 9, 11 och 13: rm. 
Varv 10, 12 och 14: am 
Varv 15: maska av med rm. Sy ned kanten.

KANT NERTILL 
Varv 1-6: Stickas som kant upptill. 
Varv 7: Virknål 2,5. Stick nålen genom de 4 första m, drag garnet genom de 4 m, x 8 lm, stick nålen genom nästa 4 m, drag garnet genom de 4 m, drag garnet genom 2 m, upprepa från x. 
Spänn ut gardinen med rostfria knappnålar, fukta den och stärk den lätt med spraystärkelse, låt den torka i utspänt läge.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90349. Stickad gardinkappa
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!