90351. LÖPARE

Artnr
90351

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Categories: Mönster , Interiör , Virkning
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

Storlek ca 30 X 80 cm = 3x10 motiv + ytterkant
Garnkvalité Viol (nystan á 100 gr)
Garnalternativ 12/3
Garnåtgång 100 g
Virknål 1,5 eller boye nr 7

1:a MOTIVET
Lägg upp 10 lm, slut dem till en ring med sm.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 16 fm om lm ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 1 lm, x 1 fm, 3 lm, hoppa över 1 fm, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 3: sm till 1:a lmb, x 5 dst tills om lmb (dst tills = spara sista genomdraget på de första dst och drag genom dem samtidigt med sista genomdraget på 5:e dst, första dst på v virkas som 4 lm), 7 lm, upprepa från x, sluta med 1 sm i 1:a dst-gruppen.
Varv 4: 2 sm upp på 1:a lmb, x 2 dst + 7 lm + 2 dst om lmb, 7 lm, 2 st tills om nästa lmb, 7 lm, upprepa från x, sluta med 1 sm i 4:e lm i början.
Varv 5: x 2 dst, 7 lm, 3 dst tills + 7 lm + 3 dst tills om lmb, 7 lm, 2 dst, 7 lm, 1 st om lmb, 1 st om nästa lmb, 7 lm, upprepa från x, sluta som v 4, tag av garnet.

Virka övriga motiv lika, men virka ihop dem med varandra på sista v, vid lmb i hörnen och utmed sidan, i stället för de 7 lm virkas: 3 lm, 1 sm om motsvarande lmb på föregående motiv, 3 lm. Virka ihop 3 x 10 motiv.

KANT RUNT MOTIVEN
Varv 1: X 1 st + 11 lm + 1 st om lmb i hörnet på motiven till höger på kortsidan, xx ( 5 lm, 1 st om nästa lmb, 8 lm, 1 st om nästa lmb) 2 ggr, 5 lm, 1 st i sm som sammanbinder motiven, upprepa från xx ytterligare 1 gång, ( 5 lm, 1 st om nästa lmb, 8 lm, 1 st om nästa lmb) 2 ggr, 5 lm, 1 st + 11 lm + 1 st lmb i hörnet, xxx ( 5 lm, 1 st om nästa lmb, 8 lm, 1 st om nästa lmb) 2 ggr, 5 lm, 1 st i sm som sammanbinder motiven, upprepa från xxx ytterligare 8 ggr, ( 5 lm, 1 st om nästa lmb, 8 lm, 1 st om nästa lmb) 2 ggr, 5 lm, upprepa från x, sluta detta och följande v med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 2: 1 st i st, 2 lm, hoppa över 2 lm, 1 st, 2 lm, hoppa över 2 lm, 1 st + 5 lm + 1 st i den mittersta av de 11 lm, x 2 lm, hoppa över 2 lm, + 1 st, upprepa från x utmed hela sidan, fortsätt på detta sätt runt hela löparen och virka övriga hörn som det 1:a hörnet.
Varv 3-8: virka 1 st i varje st och 2 lm mellan st, i hörnen virkas 1 st + 5 lm + 1 st i den mittersta av de 5 lm.
Varv 9: 1 lm, virka sedan 2 fm om de 2 lm, 1 fm i varannan st och 5 fm om de 5 lm, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90351. LÖPARE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!