90353. Tröja med mönsterstickat ok till både matte och hund

Artnr
90353

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

Garnkvalitet Fuga
Garnalternativ Gästrike 3 tr, Lady

Damtröja
Stickor
 Nr 4
Rundstickor Nr 4 i längden 80 cm
Storlek 34 (36) 38 (40) 42 (44) 46
Garnåtgång Nystan á 50g
bf (svart) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 nyst
fg.1 (vit) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 nyst
fg.2 (rödviolett) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 nyst
PLAGGETS MÅTT
Bröstvidd ca 80 (84) 87 (91) 95 (98) 102 cm
Hel längdca 53 (54) 55 (56) 57 (58) 59 cm 

Hundtröja
Strumptickor Nr 4
Rundstickor Nr 4 i längden 80 cm
Storlek Ca 3-5 kg hund (Terrier)
Garnåtgång Nystan á 50g
bf (svart) 2 nyst
fg.1 (vit) 1 nyst
fg.2 (rödviolett) 1 nyst

Masktäthet: 22 m slätstickning med stickor nr 4 = 10 cm.
Byt till grövre stickor om du stickar fastare och till tunnare
stickor om du stickar lösare. Observera! Kontrollera masktätheten noga

BAKSTYCKE: 
Lägg med bottenfärg och stickor nr 4 upp 88 (92) 96 (100) 104 (108) 112 m. Sticka resår 4 rm, 4 am i 10 cm. Övergå till rät slätstickning (rm på rätsidan, am på avigsidan). När bakstycket mäter 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 cm avmaskas för ärmhål 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 m i var sida. Sticka 4 varv. Minska sedan enligt följande från rätsidan: 
Sticka 2 rm, 2 rm tillsammans bakifrån, sticka tills 4 m återstår på varvet, 2 rm tillsammans, 2 rm. Denna minskning görs ytterligare 1 gång vart 4:e varv, sedan 3 gånger vart annat varv. Samtidigt med sista minskningen avmaskas den yttersta m i var sida för sömsmån = 68 (72) 74 (78) 80 (84) 86 m. Sätt dessa m på en tråd och spara till sammanstickningen av oket. 

FRAMSTYCKE: 
Lägg upp och sticka lika som för bakstycket. 

ÄRM: 
Lägg med bottenfärg och stickor nr 4 upp 68 (68) 72 (72) 76 (76) 78 m. Sticka resår 4 rm, 4 am i 16 cm samt öka på sista resårvarvet 4 m jämnt fördelat. Övergå till rät slätstickning. När ärmen mäter 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 cm avmaskas för ärmhål 4 (4) 5 (5) 6 (6) 6 m i var sida. Sticka 1 varv. Minska sedan enligt följande från rätsidan: Sticka 2 rm, 2 rm tillsammans bakifrån, sticka tills 4 m återstår på varvet, 2 rm tillsammans, 2 rm. Denna minskning görs ytterligare 6 gånger vart annat varv. Samtidigt med sista minskningen avmaskas den yttersta m i var sida för sömsmån = 48 (48) 50 (50) 52 (52) 54 m. Sätt dessa m på en tråd och spara till sammanstickningen av oket. Sticka andra ärmen lika. 

OK: 
Sätt nu över bakstyckets 68 (72) 74 (78) 80 (84) 86 m, första ärmens 48 (48) 50 (50) 52 (52) 54 m, framstyckets 68 (72) 74 (78) 80 (84) 86 m och andra ärmens 48 (48) 50 (50) 52 (52) 54 m på rundsticka nr 4 = 232 (240) 248 (256) 264 (272) 280 m. Tag ihop dessa m till en ring och sticka runt i rät slätstickning (rm alla varv) enligt följande för de olika storlekarna: 
Stl 34, 36 och 38: Börja att sticka mönster enligt diagram 1 från varv 1. 
Stl. 40 och 42: Sticka 2 varv rm i bottenfärg, börja sedan att sticka mönster enligt diagram 1 från varv 1. 
Stl. 44 och 46: Sticka 4 varv rm i bottenfärg, börja sedan att sticka mönster enligt diagram 1 från varv 1. Efter diagram 1 fortsätt direkt att sticka vidare enligt diagram 2. Efter varv 33 i diagram 2 fortsätter du att sticka endast med botten färg i rät slätstickning. Sticka 4 (4) 6 (6) 6 (6) 6 varv samt minska 10 m jämnt fördelat över det sista varvet. Sticka 1 varv am = vikvarv. Byt till färg 2 och fortsätt i rät slätstickning i 2 cm. Maska av löst. x = färg 1 0 = färg 2 : = bottenfärg 2 = 2 rm tillsammans. Efter varje minsknings varv så försvinner 1 m mellan varje mönsteromgång. 

MONTERING: 
Sy ihop sid- och ärmsömmar. Sy i ärmar i ärmhålen. Vik halskanten vid vikvarvet in i stickningen och sy fast. Spänn ut plagget enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. 

HUNDTRÖJA: 
Lägg upp 96 m på rundsticka 4. Slut ihop varvet och sticka resårstickning 4 avig + 4 räta i ca 5-6 cm. Fortsätt därefter med slätstickning tills arbetet mäter ca 8 cm (beroende på önskad längd). Börja avmaskningen för ”benen”. Sticka 8 m, maska av 12 m, sticka tills 20 m återstår, maska av 12 m, sticka 8 m. 
Nästföljande varv: lägg upp 15 nya m över varje ”benhål” – 112 m på stickan. Sticka 3 varv och maska sedan av 1 m över varje ”benhål” i 3 varv. Åter 96 m på stickan. Sticka 2 varv och börja sedan med mönsterbården enligt diagrammet. 
När mönsterbården är klar sticka ytterligare 3 släta varv m basfärg på sista varvet minskas 4 m jämt fördelat över varvet, därefter påbörjas kragen i resårstickning 2 a, 2 r i ca 10 cm eller önskad benlängd, maska av löst. Fäst alla trådar 
Benen: Plocka upp 28 m med strumpstickor 4 sticka resår 2 a, 2 r ca 10 cm eller önskad benlängd. Maska av löst. Fäst alla trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90353. Tröja med mönsterstickat ok till både matte och hund
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!