90360. Mönsterstickad Kofta och mössa

Artnr
90360

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

Garnkvalitet Fuga
Garnalternativ Gästrike 3 tr, Lady
Storlek ½ (1) 2 (3) år
Garnåtgång Nystan á 50 gr
Kofta och mössa 6 (6) 7 (7) Nyst
Helt set 9 (10) 11 (12) Nyst
PLAGGETS MÅTT
Övervidd ca 60 (64) 66 (70) cm
Längd ca 28 (32) 36 (38) cm
Stickor Nr 3 och 3,5
Masktäthet: 23 m slätstickning på stickor nr 3,5 = 10 cm. 28
m flätstickning på stickor nr 3,5 = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Byt vid behov grovlek på
stickorna.

Första och sista m stickas alltid rät = kantm.

BAKSTYCKE:
Lägg med stickor 3,5 upp 74 (78 ) 82 (86) m och sticka slätstickning i 4 cm. Sista v från avigsidan stickas rät = vikvarv. (Alla mått tags från vikvarvet). Fortsätt sticka slätstickning i 4 cm. Öka 12 m jämnt fördelat på sista varvet från rätsidan. Övergå till att sticka mönster enl. diagrammet.
Sticka rakt tills arb mäter 26 (30) 34 (36) cm, då avmaskas de mittersta 26 (28) 30 (32) m och var sida stickas var för sig. Avm ytterligare 1 m 2 ggr för halsringningen.
När arb mäter 28 (32) 36 (38) cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE, VÄNSTER:
Lägg med stickor 3,5 upp 34 (36) 38 (40) m och sticka slätstickning lika som bakstycket. Öka 6 (6) 6 (6) m på sista varvet från rätsidan. Övergå att sticka mönster enl.diagrammet. Sticka rakt tills arb mäter 24 (28) 32 (33) cm, då avmaskas de yttersta 6 (7) 8 (9) m mot halsringningen. Avm ytterligare 2,2,1,1 m för halsringningen.
När arb mäter 28 (32) 36 (38) cm avmaskas resterande m för axeln.

FRAMSTYCKE, HÖGER:
Stickas lika som vänster framstycke men åt motsatt håll.

ÄRMAR:
Lägg med stickor 3 upp 36 (38) 40 (42) m och sticka resår 1 r, 1 a, i 4 (4) 4 (5) cm. Öka 14 (14) 16 (18) m jämnt fördelat över sista resårvarvet. Byt till stickor 3,5 och sticka mönstret enl diagrammet.
När arb mäter 6 (6) 6 (7) cm ökas 1 m i var sida vart 6:e varv 9 (10) 10 (10) ggr = 68 (72) 76 (80) m. (Dessa m stickas efterhand i mönster).
När arb mäter 19 (22) 25 (27) cm avm alla m elastiskt.

KAPUSCHONG:
Lägg med stickor 3 upp 82 (86) 90 (94) m och sticka resår 1 r, 1 a, i 3 cm. Öka 16 m jämnt fördelat över sista resårvarvet. Byt till stickor 3,5 och sticka mönstret enl. diagrammet.
När arb mäter 18 (20) 22 (24) cm avmaskas 12 m i var sida 3 ggr. Avmaska resterande m på en gång.

FICKOR:
Lägg med stickor 3,5 upp 23 (23) 25 (25) m och sticka slätstickning i 7 (7) 8 (8) cm, övergå till att sticka resår i 4 varv. Maska av i resår. Sticka två fickor.

BYXOR:
(Storlek 0,5 (1) 2 år). Höger byxhalva: Lägg med stickor 3 upp 48 (50) 52 m och sticka flätresår i 5 cm. Byt till stickor 3,5 och sticka slätstickning. Öka 23 (25) 27 m jämnt fördelat över 1:a varvet.
När arb mäter 16 (22) 28 cm ökas 1 m i var sida varannan cm 3 ggr = 77 (81) 85 m. Vid 23 (30) 35 cm avmaskas för grenen 4 m i början av det räta varvet = framkanten och 3 m i början av det aviga varvet = bakkanten. Gör därefter 1 intagning i framkanten vart 8:e varv 3 ggr och intagningen i bakkanten vart 6:e varv 4 ggr. ( intagning = maska av 1 m)
När arb från grenen mäter 15 (17) 18 cm stickas för att höja byxan bak, börja från avigsidan: Sticka 36 m, vänd och sticka tillbaka, sticka 30m, vänd och sticka tillbaka, sticka 24 m, vänd och sticka tillbaka, sticka 18 m, vänd och sticka tillbaka. Sticka 1 avigt varv över alla m.
Byt till stickor 3 och sticka resår 1 r, 1 a i 3 cm. Maska av i resår. 

VÄNSTER BYXHALVA:
Stickas lika som höger byxhalva men åt motsatt håll. Höjningen görs från det räta varvet.

MÖSSA:
Lägg med stickor 3 upp 102 (106) 110 (114) m och sticka resår 1 r, 1 a i 12 cm. Öka 12 m jämnt fördelat över sista resårvarvet. Byt till stickor 3,5 och sticka mönster enl diagrammet.
När arb mäter 23,5 (25,5) 27 (28) cm stickas ett hoptagningsvarv enl. följande: 2 m tills över hela varvet. Sticka varvet avigt tillbaks. Upprepa hoptagningsvarvet ytterligare 2 ggr.
Tag av garnet och träd genom återstående m och fäst väl.
Öronlappar: (storlek ½ (1) år). Lägg med stickor 3 upp 21 m och sticka resår 1 r, 1 a i 5 cm. Minska 1 m i var sida varje varv tills 3 m återstår. Maska av. Gör 2 öronlappar.

MONTERING:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar.
Låt torka. Koftan:
Sy axelsömmarna.
Vänster framkant: Plocka med stickor 3 upp ca 64 (68) 72 (76) m längs vänster framkant och sticka resår 1 r, 1 a i 6 varv. Maska av i resår.
Höger framkant: Plocka upp och sticka lika som vänster framkant.På 3:e varvet görs 5 knapphål, det översta 1,5 cm från halsringningen och det understa 2 cm från nederkanten, de övriga med jämna mellanrum. Knapphålen görs genom att man maskar av 2 m som åter läggs upp på nästa varv. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmarna samtidigt. Sy ihop kapuschongen baktill, passa in den runt halsringningen och sy fast den med elastiska stygn. Vik upp nederkanten i vikvarvet och sy till den med elastiska stygn. Placera ut fickorna och sy fast dem. Sy i knapparna och tränsa knapphålen.
Byxor: Sy ihop byxan och tränsa i en resårtråd i linningen.
Mössan: Sy ihop mössan baktill. Vik upp kanten. Placera ut öronlapparna och sy fast dem.
Gör 2 snoddar och fäst en i vardera öronlapp. Gör en tofs och fäst upptill på mössan.

Flätresår

Skriv din egen recension
Du recenserar:90360. Mönsterstickad Kofta och mössa
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!