90360. Mönsterstickad Kofta och mössa

29,00 kr
I lager
Art. nr
90360
Paketpris 29,00 kr

90360. Mönsterstickad Kofta och mössa

Designer: Kerstin Arvelind

Mönsterinformation

Garnkvalitet Fuga
Garnalternativ Gästrike 3 tr, Lady
Storlek ½ (1) 2 (3) år
Garnåtgång Nystan á 50 gr
Kofta och mössa 6 (6) 7 (7) Nyst
Helt set 9 (10) 11 (12) Nyst
PLAGGETS MÅTT
Övervidd ca 60 (64) 66 (70) cm
Längd ca 28 (32) 36 (38) cm
Stickor Nr 3 och 3,5
Masktäthet: 23 m slätstickning på stickor nr 3,5 = 10 cm. 28
m flätstickning på stickor nr 3,5 = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Byt vid behov grovlek på
stickorna.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.