90363. Mönsterstickad kragtröja med bröstficka

Artnr
90363

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

Garnkvalitet Fuga
Garnalternativ Gästrike 3 tr, Lady
Storlek 1 (2) 3 (4) 5 år
= 84 (91) 98 (105) 110 centilong
Garnåtgång Nyst á 50 gr
5 (5) 5 (6) 6 Nyst
Stickor: Nr 3 och 3,5
PLAGGETS MÅTT
Bröstvidd ca 60 (64) 70 (72) 74 cm
Längd ca 31 (35) 37 (39) 41 cm
Masktäthet: 23 m slätstickning och ca 32 v med st 3,5 = 10 cm
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Byt vid behov grovlek på
stickorna.

FLÄTA: = 6 m.
Varv 1 (rätsidan): 6 r.
Varv 2 och alla v från avigsidan: 6 a.
Varv 3: 6 r.
Varv 5: sätt 3 m på en extrast framför arb , 3 r, sticka extrast 3 r.
Varv 7, 9 och 11: 6 r.
Varv 13: börja om från varv 5.

BAKSTYCKE:
Lägg med st 3 upp 72 (78) 82 (86) 90 m och sticka 1 v resår 1 r 1 a. På nästa v rätsidan byt till st 3,5 och sticka 1 r ( kantm), 3 r (6 r) 2 a 6 r (0) 2 r, X 4 a, 6 r, upprepa från X och sluta v med 4 a och sedan 3 r (6 r) 6 r 2 a (0) 2 r samt 1 r (kantm). Alla partier med 6 r stickas med flätmönster = 6 (8) 8 (8) 8 flätor. När 4 (4) 5 (5) 6 flätvridningar är gjorda sticka ytterligare 3 v. Sticka sedan slätst över hela v innanför kantm.
När arb. mäter 30 (34) 36 (38) 40 cm maskas av för axlarna i var sida med 6,6,6,6 (6,6,7,7) 7,7,7,7 (7,7,7,8) 7,8,8,8 m.
Samtidigt med 2:a axelavmaskningen maska av de 20 (22) 22 (24) 24 mittersta m för nacken och sticka var del för sig.
Fortsätt maska av för nacken med 2 m.

FRAMSTYCKE:
Sticka lika som bakstycket tills arb. mäter 15 (19) 21 (22) 23 cm. På nästa v avigsidan sticka 33 (36) 38 (40) 42 m, lägg upp 6 nya m för sprundkanten som stickas i rätst. Låt resterande 39 (42) 44 (46) 48 m vila.
När arbetet mäter 26 (30) 32 (34) 36 cm sätts 8 (9) 9 (10) 10 m på en tråd i framkanten för halsen efter 1 v från avigsidan. Fortsätt maska av för halsen med 2,2,1,1,1 m. Maska av för axeln som bak när sidorna är lika långa. Markera för 3 knappar på framkanten. Den översta görs när kragen påbörjas och de 2 övriga med jämna mellanrum utmed sprundkanten.
Sticka det andra framstycket med början från avigsidan: 6 m rätst = framkant, sticka varvet ut. På nästa v rätsidan sticka 12 (12) 14 (14) 15 m, sticka de följande 13 (15) 15 (17) 17 m med avvikande färg för fickan, sticka varvet ut.
Fortsätt sticka lika som det första framstycket men gör knapphål mitt för de markerade knapparna genom att maska av 2 m mitt på framkanten, vilka åter läggs upp på nästa v igen.

ÄRMAR:
Lägg med st 3 upp 40 (42) 44 (48) 48 m och sticka 1 v resår 1 r 1 a. På nästa v rätsidan sticka 1 r (kantm), 2 (3) 4 (6) 6 r, X 4 a 6 r, upprepa från X och sluta med 4 a och 2 (3) 4 (6) 6 r samt 1 r (kantm). Fortsätt sticka på detta sätt. De partier som har 6 r stickas med flätmönster. Det blir 3 (3) 3 (5) 5 flätor fördelat över v. Vid 4 cm byt till st 3,5 och öka 1 m i var sida innanför kantm vart 6:e v 0 (4) 5 (10) 10 ggr och därefter vart 4:e v till ärmen är färdig. OBS när 2 (2) 2 (3) 3 omgångar flätvridningar är gjorda sticka ytterligare 3 v. Sticka sedan slätst utom över de 14 mittersta m som fortsätter med flätmönster till totalt 4 (4) 4 (5) 5 omgångar flätvridningar är gjorda på den mittersta flätan. Sticka 3 v efter sista flätvridningen, fortsätt sedan med enbart slätst över hela v.
Maska av alla m när ärmen mäter 21 (24) 26 (29) 31 cm. 

MONTERING OCH KRAGE:
Lägg ut delarna under fuktiga dukar och låt dem torka.
Sy ihop axlarna. Sticka med st 3 höger framstyckes m på tråden räta, plocka upp 71 (73) 73 (75) 75 runt halsen och sticka vänster framstyckets m på tråden räta. På nästa v sticka 6 m rätst, X 1 a 1 r X och sluta med 1 a, 6 m rätst = 87 (91) 91 (95) 95 m. Glöm ej det sista knapphålet. Efter knappt 2 cm maska av 3 m i var sida, öka 1 m i var sida innanför de 3 yttersta m som stickas i resår samt öka 12 m fördelat över nacken. Fortsätt sticka resår samt börja och sluta alla v med 3 m rätst.
Maska av alla m när hela kragen mäter 7 (8) 9 (10) 10 cm mitt bak.
Sy ihop alla sömmar med 1 m sömsmån. Sy fast ärmarna i sidorna. Lägg sprundet omlott och fäst. Sy i knappar.

FICKA:
Drag ut den avvikande tråden. Plocka upp de nedersta m och sticka med st 3 rätst i ca 1,5 cm. Maska av från avigsidan.
Plocka upp de översta m och sticka slätst med st 3,5 i ca 6 cm. Maska av. Sy till fickan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90363. Mönsterstickad kragtröja med bröstficka
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!