90383. Luvjacka i ”pälsgarnet” Tindra till baby

Artnr
90383

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Stickning
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2

Garnkvalitet Tindra och Fuga alt Lady
Storlek 0-3 (3-6) 6-12 (12-18) månader
Garnåtgång Nyst á 50 gr
bf 3 (3) 4 (5) Nyst
Mudd/framkant 1 (1) 1 (1) Nyst
Kappar 4 (4) 5 (5) st
Stickor Nr 3,5 och 4
PLAGGETS MÅTT
Övervidd ca 51 (55) 58 (64) cm
Längd ca 24 (26) 28 (30) cm
Masktäthet: 20 m slätstickning på st 4 = 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Byt stickgrovlek om så erfodras för att uppnå tätt stickfasthet. Annars får plagget fel storlek och garnåtgången kan ändras.

Första och sista m stickas rät alla varv = kantmaska (Km).
Ökningar görs genom att ta upp tråden mellan 2 m, sätt den på stickan och sticka den vridet (dvs i bakre maskbågen).
Sticka ihop: Lägg ihop styckena räta mot räta, sätt i stickor med spetsen åt samma håll, håll dem parallellt och sticka med en tredje sticka ihop en maska från vardera stickan och maska samtidigt av LÖST. Detta ger en smidig och fin ”söm”.

BAKSTYCKE:
Lägg med fg 1 på st 3½ upp 61 (65) 69 (73) m och sticka resår 1 r, 1 a i 7 (7) 9 (9) varv.
Första varvet = avigsidan. Byt till stickor 4 och fg 2. Sticka slätstickning samt minska jämt fördelat till 53 (57) 59 (63)m. När arb mäter 24 (26) 28 (30) cm avmaskas LÖST för nacke de mittersta 21 (23) 25 (27) m. Maska sedan av de återstånde 16 (17) 17 (18) m i var sida för axlar eller spara dem på en nål om Du föredrar att sticka ihop axlarna.

FRAMSTYCKE:
Lägg med fg 1 på st 3 ½ upp 27 (29) 31 (35) m och sticka resår 1 r, 1 a i 7 (7) 9 (9) varv. Byt till stickor 4 och fg 2. Sticka slätstickning samt minska jämnt fördelat till 24 (26) 28 (31)m. När arb mäter lika som bakstycket avmaskas löst 16 (17) 17 (18) m för axel eller sätts på en nål e.d. om du föredrar att sticka ihop axlarna.  Resterande m sparas på en egen nål. Andra framstycket stickas lika men axelns maskor i motsatt sida.

ÄRMAR:
Lägg med fg 1 på st 3 ½ upp 35 (37) 39 (41) m. Sticka resår 1 r, 1 a i 7 (7) 9 (9) varv. Byt till st 4 och färg 2. Öka 1 m i var sida innanför kantmaskan vart 4:e varv tills det är 49 (53) 57 (61) m. När ärmen mäter ca 15 (17) 19 (21) cm avmaskas samtliga m LÖST.

MONTERING:
Sy eller sticka ihop axlarna. Använd sticka 4 och sticka från rätsidan m från nålen på framstycket, plocka upp 21 (23) 25 (27) m längs nacken, sticka m från nålen på andra framstycket. Markera de 3 mittersta m med en tråd e.d. som sedan följer med uppåt i arbetet. Sticka slätstickning. Öka 1 m på var sida om de mittersta 3 m vart 4:e varv 5 (6) 7 (8) ggr. När kapuschongen mäter 15 (16) 17 (18) cm minskas 1 m på var sida om de 3 mittmaskorna vartannat varv 7 ggr. Maska av löst eller sticka ihop kapuschongen. Plocka på st 3½ med fg 1 från rätsidan upp m längs ena framstycket, kapuschongen, andra framstycket. Tag 1 m i varje varv men hoppa över vart 6:e varv. Kontrollera att det är lika många m på vardera framstycket och på var sida av kapuschongen. Mindre skillnad kan regleras genom att på första www.jarbo.se varvet sticka ihop 2 m på ett par olika ställen. Sticka resår 1 r, 1 a i 3 varv. Mät nu ut och markera för 4 (4) 5 (5) knapphål. Det nedersta 2 cm från nederkanten. Det översta 6 (6) 7 (7) cm nedanför axeln. Gör knapphål på nästa varv.
Knapphål: 1 omslag, 2 m tillsammans. På nästa varv sticka omslaget som en maska i resåren. Sticka ytterligare 3 varv resår. Maska av lagom fast. Kanten ska varken strama eller yva sig. Sy i ärmarna. Lägg ärmen dubbel och fäst ärmens mitt vid axelsömmen. Sy sedan fast den uppifrån och ned – en sida i taget. Sy ärm och sidsömmar

Skriv din egen recension
Du recenserar:90383. Luvjacka i ”pälsgarnet” Tindra till baby
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!