90391. Babytröja med snörning i knappslå och matchande mössa

Artnr
90391

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

STORLEK 2-4 6-9 9-12 mån 1-1½ 1½-2 2-3 år
CENTILONG 62 74 80 86 92 98 cl
ÖVERVIDD 54 56 58 60 64 68 cm
HEL LÄNGD 24 26 28 30 34 38 cm
ÄRMLÄNGD 14 16 18 20 22 25 cm
GARNKVALITÉ Pascal Baby
GARNALTERNATIVJärbo 8/4, Järbo 12/6, Mini Raggi (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor)
GARNÅTGÅNG Nystan á 50 g
FG. 1 100 100 100 100 150 150 g
FG. 2 50 50 50 50 50 50 g
MÖSSA 0-6 6-12 12-24 mån
STICKOR Nr 2½ och 3
MASKTÄTHET 27 m slätstickning på st 3 = 10 cm. Kontrollera att masktätheten stämmer. Om inte, byt till finare eller grövre stickor.

RANDNING
x 4 v färg 1, 2 v färg 2 x Upprepa dessa 6 varv hela arbetet.

BAKSTYCKE
Lägg på st 2½ med färg 1 upp 77 (79) 81 (85) 89 (93) m. Sticka 5 räta varv. Byt till st 3 och sticka slätstickning med randningen. Sticka tills arbetet mäter 22 (24) 26 (28) 32 (36) cm. Avmaska de mittersta 23 (25) 25 (27) 27 (29) m. Sticka var sida för sig. Avmaska ytterligare 2,2 för halsen. När arbetet mäter 24 (26) 28 (30) 34 (38) cm avmaskas stycket. Sticka andra sidan lika.

FRAMSTYCKE
Sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 15 (17) 19 (21) 25 (27) cm. Dela nu arbetet för sprund. Avmaska de mittersta 5 m. Sticka var sida för sig. Fortsätt sticka tills arbetet mäter 20 (22) 24 (26) 30 (34) cm. Då avmaskas för halskanten 8, 2, 2,1 (9,2,2,1) 9,2,2,1 (10,2,2,1) 10,2,2,1 (11,2,2,1) m. När arbetet är lika långt som bakstycket avmaskas stycket.Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg på st 2½ med färg 1 upp 36 (38) 40 (41) 43 (44) m och sticka 5 varv rätt. Byt till st 3 och sticka slätstickning med randningen. När arbetet mäter 1,5 cm ökas 1 m i var sida vart 4:e varv tills det finns 66 (68) 70 (74) 77 (81) m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arbetet mäter 14 (16) 18 (20) 22 (25) cm avmaskas ärmen löst.

MONTERING
Sy ihop axelsömmarna. Sy i ärmarna. Sy ihop ärm och sidsömmar.

HALSKANT
Plocka med st 2½ och färg 2 upp ca 90 (92) 94 (96) 98 (100) m runt halsringningen. Sticka 7 varv rätt. Maska av.

SPRUND
Plocka med färg 2 och st 2½ upp ca 21 (23) 25 (27) 29 (31) m utmed sprundet på ena sidan. Sticka 4 räta varv. OBS! På det 3:e varvet görs hål för snörningen enligt följande. Sticka 2 m tillsammans 4 ggr med jämna mellanrum. På nästa varv läggs det upp 1 m över förra varvets intagning. Maska av. Sticka andra sidans sprundkant lika. Gör en snodd av garnet till snörningen.

MÖSSA
Lägg på st 2½ med färg 1 upp 112 (120) 132 m. Sticka 5 varv rätt. Byt till st 3 och sticka slätstickning med randningen. När arbetet mäter 16 (18) 20 cm görs ett ihoptagningsvarv. Sticka 2 m tillsammans varvet ut. Upprepa vartannat varv ytterligare 2 gånger (= 14 (15) 17) m. Byt till färg 2 och minska på nästa varv 3 (3) 5 m jämt fördelat. Sticka 10 varv med de kvarvarande m. Tag av tråden och träd genom m. Sy ihop mössan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90391. Babytröja med snörning i knappslå och matchande mössa
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!