90392. Strukturstickad tröja

Artnr
90392

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson

STORLEK 2-4 (6-9) mån 1-1½ (2-3) 4-5 (6-7) år
CENTILÅNG 62 (74) 86 (98) 110 (122) centilong
BRÖSTVIDD 54 (61) 68 (73) 76 (79) cm (PLAGGETS MÅTT)
HEL LÄNGD 25 (31) 35 (40) 44 (48) cm (PLAGGETS MÅTT)
ÄRMLÄNGD 14 (19) 25 (27) 30 (34) cm (UNDER ÄRM)
GARNKVALITÉ Pascal Baby
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Järbo 12/6, Mini Raggi (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor)
GARNÅTGÅNG Nystan á 50 gr
FG vit 150 (150) 200 (200) 250 (300) gr
STICKOR Nr 2½ och 3 mm
VIRKNÅL Nr 3
TILLBEHÖR 2 knappar
MASKTÄTHET 29 m och 38 v strukturstickning med stickor nr 3 = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

BAKSTYCKET
Lägg med st 2½ upp 78 (90) 98 (106) 110 (114) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan). Öka på sista v 2 (0) 2 (2) 2 (2) m jämnt fördelade. Byt till st 3 och sticka mönster 1 enl diagram. När arb mäter 24 (30) 34 (39) 43 (47) cm sätts de mittersta 20 (24) 28 (30) 32 (34) m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 1 m 2 ggr för nacken. Avm rest m för axeln.

FRAMSTYCKET
Lägg och sticka som för bakst. När arb mäter 20 (26) 29 (34) 37 (41) cm sätts de mittersta 18 (20) 22 (24) 24 (26) m på en tråd för halsen. Sticka nu var sida för sig. Avm ytterligare vartannat v 2,1 (2,1,1) 2,2,1 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) m för halsen. När arb mäter 25 (31) 35 (40) 44 (48) cm = på samma mönsterv som för bakst avm rest m för axeln.

ÄRMEN
Lägg med st 2½ upp 42(46)50(54)58(62) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan). Öka på sista v 0 (0) 2 (0) 2 (2) m jämnt fördelade. Byt till st 3 och sticka mönster 2 enl diagram. Öka på andra v från rätsidan 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum tills det finns 66 (78) 90 (100) 106 (110) m på stickan. När arb mäter 14 (19) 25 (27) 30 (34) cm avm alla m elastiskt.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de i beskrivningen angivna måtten. Sy ihop höger axel. Halskant: Plocka från rätsidan med st 2½ upp 70 (78) 90 (98) 106 (114) m (maskorna på trådarna inräknade) och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i 9 (11) 11 (13) 15 (17) v. Sticka 6 v slätst. Maska av löst. Sy ihop vänster axel, lämna ca 3 cm öppet mot halskanten. Virka 1 v fm runt öppningen, ej över slätstickningsv. Gör 2 knapphålsöglor på vänster sidan och sy i 2 knappar på höger sidan. Knapphålsöglor = 5 lm. Den slätstickade kanten ska rullas utåt. Sy i ärmarna. Beräkna ett ärmhålsdjup på ca 11 (13) 15 (17) 18 (19) cm. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90392. Strukturstickad tröja
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!