90393. BASTRÖJA MED RUND HALSRINGNING

Artnr
90393

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson

STORLEK 2-4 (6-9) mån 1-1½ (2-3) 4-5 (6-7) år
CENTILÅNG 62 (74) 86 (98) 110 (122) CL
BRÖSTVIDD 54 (60) 66 (72) 76 (80) cm (PLAGGETS MÅTT)
HEL LÄNGD 25 (31) 35 (40) 44 (48) cm (PLAGGETS MÅTT)
ÄRMLÄNGD 13 (17) 21 (24) 28 (32) cm (PLAGGETS MÅTT)
GARNKVALITÉ Fuga
GARNALTERNATIV Lady, Gästrike 3 tr (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor)
GARNÅTGÅNG Nystan á 50 gr
PRINTFÄRG 150 (150) 200 (200) 250 (300) gr
STICKOR Nr 3½ och 4 mm
VIRKNÅL Nr 3
TILLBEHÖR 2 knappar
MASKTÄTHET 20 m och 28 v slätstickning med stickor nr 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

OBS! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.

BAKSTYCKET
Lägg med st 3½ upp 60 (66) 72 (80) 84 (88) m och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 4 och sticka slätst. Minska på första v 4 (4) 4 (6) 6 (6) m jämnt fördelade.
När arb mäter 14 (18) 20 (24) 26 (28) cm avm för ärmhålet 4 (4) 4 (5) 5 (5) m i början på de 2 följ v.
På nästa v påbörjas sneddningen för raglan.
Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (1 slätstm + kantm). Int = i början av v: 2 m tills rätt, i slutet av v: 2 m tills rätt i bakre maskbåge. Upprepa intv med 1 v:s mellanrum ytterligare 11 (14) 16 (18) 20 (23) ggr. Sticka 1 v.
Gör 1 dubbelint i var sida innanför de 2 yttersta m med 1 v:s mellanrum totalt 2 (2) 2 (2) 2 (1) ggr. Dubbelint = i början av v: 3 m tills rätt, i slutet av v: 3 m tills rätt i bakre maskbåge. Sticka 1 v och maska av den sista kanm på detta varv.
Sätt rest 15 (15) 17 (17) 17 (19) m på en tråd för nacken.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika bakstycket till och med ärmhålsavm.
På nästa v påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (1 slätstm + kantm). Int = se bakst. Upprepa intv med 1 v:s mellanrum ytterligare 8 (11) 13 (15) 17 (20) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 dubbelint i var sida innanför de 2 yttersta m med 1 v:s mellanrum totalt 2 (2) 2 (2) 2 (1) ggr. Dubbelint = se bakst.  OBS! Samtidigt med den 10:e (13:e) 14:e (16:e) 17:e (19:e) int sätts de mittersta 12 (12) 10 (10) 10 (12) m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 2,1 (2,1) 2,2,1 (2,2,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) m för halsen.
Maska av de 2 återstående m. Framstycket är nu 4 v kortare än bakstycket och har 4 intv mindre.

ÄRM
Höger ärm: Lägg med st 3½ upp 32 (34) 38 (40) 44 (46) m och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 4 och sticka slätst. Minska på första v 2 m jämnt fördelade. På andra varvet från rätsidan ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1½ (2) 2½ (2½) 3 (3) cm:s mellanrum tills det finns 42 (46) 50 (54) 58 (62) m på stickan.
När arb mäter 13 (17) 21 (24) 28 (32) cm avm för ärmhålet 4 (4) 4 (5) 5 (5) m i början på de 2 följ v. Sticka 2 v.
På nästa v påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (1 slätstm + kantm). Int se bakst. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 0 (1) 2 (3) 4 (4) ggr och med 1 v:s mellanrum 10 (11) 11 (11) 11 (13) ggr. Det finns nu 12 (12) 14 (14) 16 (16) m på stickan. Sticka 1 v.
På nästa v från rätsidan sneddas för halsen.
Sticka: Varv 1: Maska av 3 (3) 5 (5) 6 (6) m i början och gör 1 int i slutet av v (innanför de 2 yttersta m).
Varv 2: Utan avm och int.
Varv 3: Maska av 3 (3) 3 (3) 4 (4) m i början och gör 1 int i slutet av v (innanför de 2 yttersta m).
Varv 4 = varv 2.
Maska av de återstående 4 m.
Vänster ärm: Stickas lika höger men åt motsatt håll. Avm för halsen görs således från avigsidan.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de i beskrivningen angivna mått. Sy ihop raglansömmarna utom vänster bakre. Använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka från rätsidan med st 3½ upp ca 54 (58) 66 (66) 72 (76) m (maskorna på trådarna inräknade) och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i 5 (5) 6 (6) 6 (6) cm. Maska av löst i resår.
Sy ihop vänster bakre raglansöm, lämna ca 3 cm på raglan öppen.
Vik halskanten dubbel mot avigsidan och sy fast den. Virka med virknål 3, 1 v fm längs halskantens sidor och öppningen i raglan. Gör 2 knapphålsöglor på vänster sidan och sy i 2 knappar på höger sidan. Knapphålsöglor = 5 lm.
Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90393. BASTRÖJA MED RUND HALSRINGNING
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!