90394. SPORTIG TRÖJA OCH MÖSSA

Artnr
90394

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson

STORLEK 2-4 (6-9) mån 1½-2 (2-3) 4-5 (6-7) år
CENTILÅNG 62 (74) 86 (98) 110 (122) cl
ÖVERVIDD CA 53 (59) 65 (71) 75 (79) cm PLAGGETS MÅTT
HEL LÄNGD CA 25 (31) 35 (40) 44 (48)cm PLAGGETS MÅTT
UNDERÄRM LÄNGD 14 (19) 25 (27) 30 (34)
HUVUD OMKRETS 38 (44) (49/50) (52/54) cm
GARNKVALITÉ Fuga
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Lady (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor)
GARNÅTGÅNG Nystan á 50 gr
FG. 1 (m blå/rosa) 100 (100) 100 (150) 150 (200) gr
FG. 2 (vit) 50 (50) 50 (50) 50 (50) gr
FG. 3 (lj blå/rosa) 100 (100) 150 (150) 200 (200) gr
STICKOR Nr 3, 3½ och 4 mm
VIRKNÅL Nr 3
TILLBEHÖR 2 st knappar
MASKTÄTHET 20 m och 28 v SLÄTSTICKNING MED STICKOR NR 4 =10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till finare sticka.

OBS! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.

BAKSTYCKET
Lägg med st 3½ och fg 1 upp 58 (62) 70 (78) 82 (86) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 4 och sticka slätst. Minska på första v 3 (1) 3 (5) 5 (5) m jämnt fördelade.
När arb mäter 8 (10) 12 (14) 16 (18) cm stickas ränder enl följ: 2 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2, 2 v med fg 3, 2 v med fg 2. Sticka med fg 3 till arb slut.
När arb mäter 24 (30) 34 (39) 43 (47) cm sätts de mittersta 15 (17) 19 (21) 25 (25) m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1 m vid nacken. Avm rest m för axeln.

FRAMSTYCKET
Lägg och sticka som för bakst. När arb mäter 20 (26) 29 (34) 37 (41) cm sätts de mittersta 11 (11) 11 (13) 15 (15) m på en tråd för halsen. Sticka nu var sida för sig. Avm ytterligare vartannat v 2,1 (2,1,1) 2,2,1 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) m för halsen.
När arb mäter 25 (31) 35 (40) 44 (48) cm avm rest m för axeln.

ÄRMEN
Lägg med st 3½ och fg 1 upp 30 (34) 38 (42) 42 (46) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 4 och sticka slätst. Öka på första v 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 (1½) 1½(1½) 1½ (1½) cm:s mellanrum tills det finns 46 (54) 62 (70) 74 (78) m på stickan.
OBS! När arb mäter 6 (8) 11 (14) 16 (18) cm stickas ränder enl följ: 2 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2, 2 v med fg 3, 2 v med fg 2. Sticka med fg 3 till arb slut.
När arb mäter 14 (19) 25 (27) 30 (36) cm avm alla m elastiskt.

MÖSSAN
Lägg med st 3½ och fg 1 upp 70 (82) 90 (98) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 4 och sticka slätst. Öka på första v 0 (0) 2 (0) m jämnt fördelade.
När arb mäter 4 (5) 6 (7) cm stickas ränder enl följ: 2 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2, 2 v med fg 3, 2 v med fg 2. Sticka med fg 3 till arb slut.
När arb mäter 9 (10) 12 (12) cm minskas 8 (0) 0 (6) m jämnt fördelade. Sticka 1 (1) 1 (3) v. Gör 1 intv: 1 rm = kantm X 8 rm, 2 rm tillsamman rätt X upprepa X-X v ut. Upprepa intv med 1 v:s mellanrum tills det återstår 3 (3) 2 (2) m mellan int. OBS! Det blir 1 m mindre mellan int för varje intv. Sticka på nästa v från rätsidan 2 m tillsamman v ut. Sticka 1 v. Sticka 2 m tillsamman på de 2 följ v.
Tag av garnet och dra det igenom de återstående m.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de i beskrivningen angivna måtten.
Tröjan: Sy ihop höger axel.
Halskanten: Plocka från rätsidan med st 3 och fg 3 upp 66 (70) 74 (78) 86 (86) m runt halsen (m på trådarna inräknade). Sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm. Sticka 4 (5) 5 (5) 7 (7) v med fg 3, 1 (2) 2 (2) 2 (2) v med fg 2. Maska av elastiskt i resår med fg 2. Sy ihop vänster axel och halskanten.
OBS! Känns halsringningen trång, lämnas halskanten och ca 3 cm av axeln öppen. Virka 1 v fm med fg 3 runt öppningen. Gör 2 knapphålsöglor på framstyckets halskant (knapphålsögla = 5 lm) och sy fast 2 knappar på bakstycket.
Sy i ärmarna. Beräkna ett ärmhålsdjup på ca 11 (13) 15 (17) 18 (19) cm.
Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Mössan: Sy ihop den mitt bak. Använd kantm till sömsmån. Gör en liten boll med fg 1 och fäst i toppen på mössan OBS! Gäller enbart de större storlekarna. På de 2 minsta babystorlekarna görs ingen boll.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90394. SPORTIG TRÖJA OCH MÖSSA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!