90398. Tröja med hjärta eller stjärna

Artnr
90398

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson

STORLEK 2-4 (6-9) mån 1-1½ (2-3) 4-5 (6-7) år
CENTILÅNG 62 (74) 86 (98) 110 (122) CL
BRÖSTVIDD 53 (59) 65 (71) 76 (79) cm (plaggets mått)
HEL LÄNGD 25 (31) 35 (40) 44 (48) cm (plaggets mått)
ÄRMLÄNGD 13 (17) 21 (24) 28 (32) cm (underärmsmått, plaggets mått)
GARNKVALITÉ Järbo 8/4
GARNALTERNATIV Järbo 12/6, Mini Raggi, (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor)
GARNÅTGÅNG Nystan á 150 gr
FG 1 (röd/blå) 50 (50) 50 (50) 50 (50) gr
FG 2 (natur) 150 (150) 200 (200) 250 (300) gr
STICKOR Nr 2½ och 3 mm
VIRKNÅL Nr 3
TILLBEHÖR 2 knappar
MASKTÄTHET 27 m och 37 v slätstickning med stickor nr 3 = 10 cm. Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka

HJÄRTTRÖJAN
BAKSTYCKET;
Lägg med st 2½ och fg 1 upp 78 (86) 94 (102) 110 (114) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm. Sticka 3 v med fg 1 (1:a v = avigsidan), 6 (6) 8 (8) 10 (10) v med fg 2. Byt till st 3 och sticka slätst. Minska på första v 5 m jämnt fördelade. När arb mäter 14 (18) 20 (24) 26 (30) cm avm för ärmhålet 4 (4) 4 (4) 5 (5) m i början på de 2 följ v. På nästa v påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (1 slätstm + kantm). Int = i början av v: 2 m tills rätt, i slutet av v: 2 m tills rätt i bakre maskbåge. Upprepa intv med 1 v:s mellanrum ytterligare 17 (19) 22 (22) 24 (26) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 dubbelint i var sida innanför de 2 yttersta m med 1 v:s mellanrum totalt 2 (3) 3 (5) 5 (5) ggr. Dubbelint = i början av v: 3 m tills rätt, i slutet av v: 3 m tills rätt i bakre maskbåge. Sticka 1 v, maska av sista kantm på detta varv. Sätt rest 20 (20) 22 (22) 24 (24) m på en tråd för nacken.

FRAMSTYCKET
Lägg med st 2½ och fg 1 upp 78 (86) 94 (102) 110 (114) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm. Sticka 3 v med fg 1 (1:a v = avigsidan), 6 (6) 8 (8) 10 (10) v med fg 2. Byt till st 3 och sticka slätst. Minska på första v 5 m jämnt fördelade. Vid 9(11)13(14)15(17) cm stickas ett hjärta enl diagram över de mittersta 29 (29) 29 (41) 41 (41) m. Maskorna på var sida om hjärtat stickas med fg 2. När arb mäter 14 (18) 20 (24) 26 (30) cm avm för ärmhålet 4 (4) 4 (4) 5 (5) m i början på de 2 följ v. På nästa v påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (1 slätstm + kantm). Int = se bakst. Upprepa intv med 1 v:s mellanrum ytterligare 13 (15) 17 (17) 19 (21) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 dubbelint i var sida innanför de 2 yttersta m med 1 v:s mellanrum totalt 2 (3) 3 (5) 5 (5) ggr. Dubbelint = se bakst. Obs! Samtidigt med den 14:e (16:e) 18:e (19:e) 21:a (23:e) int sätts de mittersta 13 (11) 15 (13) 15 (15) m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1 (2,2,1,1,1,1) m för halsen. Maska av de 2 återstående m. Framstycket är nu 4 (4) 6 (6) 6 (6) v kortare än bakstycket och har 4 (4) 5 (5) 5 (5) intv mindre.

HÖGER ÄRM
Lägg med st 2½ och fg 1 upp 42 (46) 50 (54) 58 (58) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm. Sticka 3 v med fg 1 (1:a v = avigsidan), 6 (6) 8 (8) 10 (10) v med fg 2. Byt till st 3 och sticka slätst. Minska på första v 2 (2) 2 (4) 4 (2) m jämnt fördelade. På andra varvet från rätsidan ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 (1) 1½ (1½) 2 (2) cm:s mellanrum tills det finns 56 (62) 66 (72) 78 (84) m på stickan. Vid 11 (15) 19 (21) 25 (29) cm stickas ränder enl följ: Storlek 62 – 86 centilong: 4 v med fg 1, 4 v med fg 2, 4 v med fg 1. Storlek 98-122 centilong: 6 v med fg 1, 6 v med fg 2, 6 v med fg 1. Fortsätt med fg 2 till arb slut. När arb mäter 13 (17) 21 (24) 28 (32) cm avm för ärmhålet 4 (4) 4 (4) 5 (5) m i början på de 2 följ v. Sticka 2 v. På nästa v påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (1 slätstm + kantm). Int se bakst. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterligare 1 (1) 2 (1) 2 (1) ggr och med 1 v:s mellanrum 14 (17) 17 (21) 21 (25) ggr. Det finns nu 16 (16) 18 (18) 20 (20) m på stickan. Sticka1 v. På nästa v från rätsidan sneddas för halsen.
Sticka:
Varv 1: Maska av 6 (6) 5 (5) 6 (6) m i början och gör 1 int i slutet av v (innanför de 2 yttersta m).
Varv 2: Utan avm och int.
Varv 3: Maska av 4 m i början och gör 1 int i slutet av v (innanför de 2 yttersta m).
Varv 4 = varv 2.
Varv 5 gäller enbart st 86 – 122 centilong: Maska av 0 (0) 3 (3) 3 (3) m i början och gör 1 int i slutet av v (innanför de 2 yttersta m).
Varv 6 gäller enbart st 86 – 122 centilong = varv 2. Maska av de återstående 4 (4) 3 (3) 4 (4) m.

VÄNSTER ÄRM:
Stickas lika höger men åt motsatt håll. Avm för halsen görs således från avigsidan.

STJÄRNTRÖJAN
Stickas lika hjärttröjan. Obs! Börja med stjärnan när arb mäter 8 (10) 12 (12) 13 (15) cm över de mittersta 29 (29) 29 (41) 41 (41) m.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de i beskrivningen angivna mått. Sy ihop raglansömmarna utom vänster bakre. Använd kantm till sömsmån. Halskant: Plocka från rätsidan med st 2½ och fg 2 upp 78 (78) 86 (86) 94 (94) m (maskorna på trådarna inräknade) och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i 7 (9) 11 (13) 15 (17) v. Sticka 6 v slätst. Maska av löst. Sy ihop vänster bakre raglansöm, lämna ca 3 cm på raglan öppen. Virka 1 v fm med fg 2 runt öppningen, ej över slätstickningsv. Gör 2 knapphålsöglor på vänster sidan och sy i 2 knappar på höger sidan. Knapphålsöglor = 5 lm. Den slätstickade kanten ska rullas utåt. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån

Skriv din egen recension
Du recenserar:90398. Tröja med hjärta eller stjärna
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!