90405. Tröja och mössa med snöstjärnor

Artnr
90405

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

STORLEK 3 (6) 9 (12) 1-1½ (1½-2) år
CENTILÅNG 62 (68) 74 (80) 86 (92)
ÖVERVIDD, ca 54 (56) 58 (60) 64 (68) cm (plaggets mått)
HEL LÄNGD, ca 23 (25) 27 (30) 34 (38) cm (plaggets mått)
GARNKVALITÉ Pascal Baby, Nystan á 50 gr
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Järbo 12/6, Mini Raggi (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor)
GARNÅTGÅNG Nystan á 50 gr
VIT (50) (50) 100 (100) 100 (150) gr
LILA (50) (50) 50 (50) 50 (50) gr
SVART (50) (50) 50 (50) 50 (50) gr
STICKOR Nr 2 och 3
MASKTÄTHET 27 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor. Första och sista m stickas alltid rät = kantm.

TRÖJA
Bakstycke: Lägg med svart garn och stickor nr 3 upp 77 (81) 83 (87) 89 (93) m och sticka rätstickning i 5 varv. Övergå till att sticka mönster enligt diagram. Fortsätt därefter med vitt garn tills arbetet mäter 18 (20) 22 (25) 29 (33) cm. Nu stickas mönstret in enligt diagram, men här börjar man med 2 varv lila,4 varv svart och därefter stjärnan enligt diagram. När arbetet mäter 21 (23) 25 (28) 32 (36) cm, sätts de mittersta 23 (25) 25 (27) 27 (29) m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 2 m 2 ggr för nacken. När arb mäter 23 (25) 27 (30) 34 (38) cm avm resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

TRÖJA
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 19 (21) 23 (26) 30 (34) cm. Nu sätts de mittersta 19 (21) 21 (23) 23 (25) m på en tråd för halsringningen och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2,2,1,1, m för halsringningen. OBS! Glöm inte att sticka in diagrammet ännu en gång. När arbetet mäter 23 (25) 27 (30) 34 (38) cm avm resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg med svartt garn och stickor nr 3 upp 41 (43) 45 (47) 51 (53) m och sticka rätstickning i 5 varv. Övergå till att sticka mönster enligt diagram. Fortsätt därefter med vit färg. När arbetet mäter 3 cm ökas 1 m i var sida vart 4:e varv 12 (13) 13 (13) 13 (14) ggr = 65 (69) 71 (73) 77 (81) m. Lägg ökningarna tätar mot slutet om så behövs. När arbetet mäter 13 (15) 17 (19) 21 (24) byt till svart garn och fortsätt sticka slätstickning. Vid 14 (16) 18 (20) 22 (25) cm avm alla m, ej för hårt.

MÖSSA
Lägg med svart garn och stickor nr 2 upp 111 (113) 115 (115) 117 (117) m och sticka rätstickning i 5 varv. Byt till stickor nr 3 och övergå till att sticka mönster enligt diagram. Uteslut de 2 sista lila varven. Sticka därefter 1 rätt varv från avigsidan (= vikvarv, alla mått tages härifrån).OBS! Tänk på att kanten skall vikas upp utåt. Fortsätt sticka slätstickning med vit färg tills arbetet mäter 10 (11) 12 (13) 14 (15) cm, nu görs ett hoptagningsvarv från rätsidan. Sticka maskorna tillsammans 2 och 2. Upprepa hoptagningsvarvet från rätsidan ytterligare 2 ggr. Tag av tråden och drag garnet genom de återstående m och fäst väl.

ÖRONLAPPAR
Lägg med svartt garn och stickor nr 3 upp 21 (21) 21 (23) 23 (23) m och sticka resår 1r 1a i 5 cm. Sticka därefter 3 m tillsammans innanför 2 m i var sida vartannat varv tills 3 m återstår. Maska av. Sticka en öronlapp till.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar. Låt torka.

TRÖJAN
Sy höger axelsöm. Halskant: Plocka med vitt garn och stickor nr 2 upp ca 90 (92) 94 (96) 98 (100) m och sticka resår 1r 1a i 2 (2) 2 (3) 3 (3) cm, byt till svart garn och sticka slätstickning i 6 varv (rullkrage). Maska av. Sy vänster axelsöm, men lämna halskanten öppen. Sy en hank i halskanten och till sist sy i en knapp. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmarna.

MÖSSAN
Sy ihop mössan baktill, tänk på att kanten viks upp. SY fast öronlapparna och gör 2 snoddar och fäst en i vardera öronlapp. Gör en garnboll av svart garn och fäst upptill på mössan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90405. Tröja och mössa med snöstjärnor
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!