90434. Basbeskrivning på omlottkofta

Artnr
90434

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ Baby Pascal
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Järbo 12/6, Mini Raggi. (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och
andra stickor)
STORLEK 0-2 (2-4) 4-6 (6-9) 9-12 mån (1-1½) år
CENTILONG 56 (62) 68 (74) 80 (86) cl
ÖVERVIDD, ca 54 (56) 58 (60) 64 (68) cm
HEL LÄNGD, ca 23 (25) 27 (30) 34 (38) cm
GARNÅTGÅNG Nystan á 50 g
BF (gul) 100 (100) 100 (150) 150 (200) g
STICKOR Nr 2½ och 3
MASKTÄTHET 27 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

OMLOTTKOFTA
Bakstycket: Lägg upp på st 3, 73 (75) 81 (83) 89 (93) m och sticka rätstickning i 5 v. Övergå till sticka slätst. När arb mäter 22 (24) 26 (28) 30 (32) cm, sätts för nacken de mittersta 19 (21) 21 (23) 23 (25) m på en tråd eller nål och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare för nacken vartannat v 1-1 m. När arb mäter 24 (26) 28 (30) 32 (34) cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Vänster: Lägg upp 1 på st 3, 67 (69) 75 (77) 83 (87) m och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 8 (9) 10 (11) 12 (13) cm. Nu minskas 1 m i framkanten varje varv tills 25 (25) 28 (28) 31 (32) m återstår. När arb mäter 24 (26) 28 (30) 32 (34) cm avm resterande m för axeln.

FRAMSTYCKE
Höger: Stickas lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp på st 3, 39 (41) 43 (45) 47 (49) m och sticka rätstickning i 5 v. Övergå till att sticka slätst. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida vart 4:e v 11 (12) 13 (13) 15 (16) ggr = 61 (65) 69 (71) 77 (81)m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arbetet mäter 14 (16) 17 (18) 20 (22) cm avmaskas alla m, ej för fast.

MONTERING
Sy axelsömmarna.

FRAMKANTER
Plocka upp från rätsidan på st 2½, 1 m i varje varv och hoppa över ca vart 3:e varv. Börja nedtill på vänster framstycke och plocka upp längs framkanten öka 1 i sista m och sätt en markeringstråd fortsätt plocka upp längs sneddningen, fortsätt längs nacken på bakstycket och lika längs höger sida som vänster sida. OBS! Glöm inte att öka 1 m efter sneddningen på höger sida. Sticka rätstickning i 5 varv. Öka på 2:a och 4:e varvet 1 m på var sida om markeringstråden. ( sticka dessa m räta) Maska av, ej för fast. Snodd: Virka med virknål 2½ lm i ca 20 cm, vänd och virka 1 varv fm. Sy fast snodden vid ökningen i framkanten. Virka ytterligare 1 snodd och sy fast vid samma höjd i sidan (så man kan knyta snodden på framsidan). Virka ytterligare 2 snoddar och sy fast dem ca 4 cm upp från nederkanten. Virka 4 snoddar och fäst på samma sätt på insidan. Sy i ärmarna och beräkna ett ärmhålsdjup på ca 11 (12) 13 (14) 15 (16) cm ner på var sida om axeln. Sy ärm- och sidsömmar. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka

Skriv din egen recension
Du recenserar:90434. Basbeskrivning på omlottkofta
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!