90438. Kimonotröja med luva

Artnr
90438

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

GARNKVALITÉ Fuga, nystan á 50 g
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Lady,  (OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor).
STORLEK 2-3 (4-5) 6-7 (8-9) 10-11 (12-13) år
CENTILONG 98 (110) 122 (134) 146 (158) cl
ÖVERVIDD 55 (57) 60 (64) 71 (78)cm KROPPSMÅTT
ÖVERVIDD, ca 62 (66) 72 (78) 84 (88) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD, ca 35 (40) 42 (48) 52 (56) cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD, ca 27 (32) 36 (40) 43 (47) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Nystan á 50 g
FG. 1. (Lila) 50 (50) 50 (50) 100 (100) g
FG. 2. (Rosa) 100 (150) 150 (200) 200 (250) g
FG. 3. (Fuchsia) 100 (100) 150 (150) 150 (200) g
STICKOR Nr 4
MASKTÄTHET 20 m och 28v = 10 cm OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till tunnare stickor.

BAKSTYCKE
Lägg upp med fg 1, 64 (68) 74 (80) 86 (90) m och sticka 5 v avist (första v = avigs). Byt till fg 2 och sticka 4 v slätst. Byt åter till fg 1 och sticka 1 rät v och 4 v avigst. Sticka därefter slätst med fg 3. När arb mäter 24 (28) 31 (34) 37 (41) cm avmaskas 1 m i var sida för ärmhålen. Sticka tills ärmhålen mäter 12 (12) 13 (14) 15 (16) cm. Maska av i var sida för axlarna 19( 21) 23 (26) 28 (30) m. Sätt de återstående m på en nål för halsen.

FRAMSTYCKE
Lägg upp som på bakst med fg 1 och sticka 5 v avigst (1:a v = avigs). Byt till fg 3 och sticka 4 v avigst.
Byt åter till fg 1 och sticka 1 rätv och 4 v avigst. Byt till fg 2 och sticka slät st.
När arb mäter 18 (20) 23 (26) 29 (32) cm stickas på räts: 2 m med fg 3 och de återstående m med fg 2.
På nästa v stickas 1 m mera med fg 3 (= 3 m med fg 3). Fortsätt sticka på detta sätt med 2 m mera på räts och 1 m mera på avigs med fg 3. OBS! Sno garnet vid varje färgbyte. OBS! Maska av för ärmhålen som på bakst. Sticka tills lika antal m i vaje fg. Dela arbetet och sticka var sida för sig. Efter 2 cm stickas 2 m tills innanför kantm i sidan mitt fram. Upprepa denna minskning på vart 6:e v ytterligare 3 (3) 4 (4) 5 (5) ggr. Sticka tills ärmhålet mäter som på bakst och maska av för axeln. Sätt de återstående m på en nål. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

VÄNSTER ÄRM
Lägg upp med fg 1, 52 (54) 58 (62) 66 (68) m och sticka ränder som på bakst med fg 1 och fg 2. Byt till fg 3 och sticka slätst. När arb mäter 8 cm sticka 2 m tills innanför 1 m i var sida. Upprepa denna minskn vart 4:e cm ytterligare 3 (3) 3 (4) 4 (4) ggr. Efter ytterligare 6 cm ökas 1 m i var sida.
OBS! När arbetet mäter 10 cm stickas 6 v med fg 2. Sticka 4 (5) 6 (6) 7 (7) cm med fg 3 och 4 v med fg 2. X Sticka därefter 4 (5) 6 (6) 7 (7) cm med fg 3 och 2 v med fg 2. X. Upprepa mellan X och X 1 gång. Sticka med fg 3 tills arbetet mäter 27 (32) 36 (40) 43 (47) cm och maska av.

HÖGER ÄRM
Lägg upp som till vänster ärm och sticka ränder som på framst. Byt till fg 2 och sticka slätst och ränder men med fg i omvänd ordning.(= sticka med fg 3 som förut med fg 2 och tvärtom). Gör minskn och ökn som på vänster ärm.

KAPUSCHONG
Sy ihop axelsömmernarna. Tag upp m från nålarna och plocka upp 1 m över varje axelsöm och sticka slätst med fg 2. Efter 2 v ökas 1 m pa var sida om 2 m över axelsömmarna och på var sida om 2 m mitt bak (= 6 m). Upprepa denna ökning vart 6 :e v ytterligare 4 (4) 4 (5) 5 (5) ggr. Sticka tills arb mitt bak mäter 20 (21) 22 (22) 22 (23) cm. Maska av.

MONTERING
Kanter: Börja vid sidsömmen på framst på v under delen med fg 2 och plocka upp med fg 1 på räts längs den snedda linjen mellan fg 3 och fg 2, längs kanten mitt fram och kapuschongkanten upptill avmaskningen (=plocka upp 1 m i varje m och 2 m över 3 v) och sticka 5 v avigst. Maska av rät på rätsidan (= sidan med avigst). Plocka upp och sticka en lika kant på samma sätt på motsatt sida. Sy ihop kapuschongen upptill. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Spänn upp plagget mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt det torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90438. Kimonotröja med luva
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!