90440. Luvkofta med dragkedja

Artnr
90440

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Alice Berbres

GARNKVALITÉ Vinga, Nystan á 100 g
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr, Raggi
STORLEK 4-5 (6-7) 8-9 (10-11) 12-13 år
CENTILONG 110 (122) 134 (146) 158 cm
BRÖSTVIDD 70 (75) 80 (85) 91 cm (plaggets mått)
HEL LÄNGD 38 (41) 44 (47) 50 cm (plaggets mått)
GARNÅTGÅNG Nystan á 100 g
Fg. ROSA 300 (350) 400 (450) 500 g
STICKOR Nr 4½ och 5
TILLBEHÖR Delbar dragkedja
LÄNGD, dragkedja 30 (35) 35 (40) 40 cm
MASKTÄTHET 17 m och 25 v slätst på st 5 = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga! Stickar du för fast byt till grövre sticka. Stickar du för löst byt till finare sticka.
Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Öka 1 m = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm.

BAKSTYCKE
Lägg upp på st 5, 90 (98) 102 (110) 120 m. Sticka 1 avigt v = avigs. Sticka ribbmönster = 1 kantm, 1 (0) 1 (0) 0 am, 2 (1) 2 (1) 0 rm, * 4 am, 2 rm, upprepa från * och sluta v på de olika storl med 1 am (4 rm + 1 am) 1 am (4 am + 1 rm) 4 am, 1 kantm. Sticka rm på rm och am på am. När ribben mäter 5 (5) 6 (6) 7 cm stickas de 2 sista am tillsammans på varje ribba av 4 am. När arb mäter 8 (8) 9 (9) 10 cm stickas de 2 första am tillsammans på varje ribba av 3 am = 62 (66) 70 (74) 80 m. Sticka till ribben mäter 10 (10) 11 (11) 12 cm. Övergå till slätst. När arb mäter 23 (25) 27 (29) 31 cm avmaskas 1 m i början av varje v 6 (6) 7 (7) 8 ggr i var sida = 50 (54) 56 (60) 64 m. När arb mäter 36 (39) 42 (45) 48 cm avmaskas för halsringningen de mittersta 12 (12) 14 (14) 16 m och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare för halsringningen vartannat v 3,2 m = 14 (16) 16 (18) 19 m kvar för axel som avmaskas när arb mäter 38 (41) 44 (47) 50 cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. Ärmhålen mäter 15 (16) 17 (18) 19 cm.

FRAMSTYCKE
Vänster: Lägg upp på st 5, 47 (51) 53 (57) 62 m. Sticka 1 avigt v = avigs. Sticka ribbmönster = 1 kantm, 1 (0) 1 (0) 0 am, 2 (1) 2 (1) 0 rm, * 4 am, 2 rm, upprepa från * och sluta v med 1 kantm. Minska 1 m som på bakstycket på varje avig ribba vid 5 (5) 6 (6) 7 cm och vid 8 (8) 9 (9) 10 cm = 33 (35) 37 (39) 42 m. Sticka ribben i lika många v som på bakstycket. Övergå till slätst och på första v minskas 2 m jämnt fördelat = 31 (33) 35 (37) 40 m. Gör ärmhål som på bakstycket vid samma längd. När arb mäter 32 (35) 38 (40) 43 cm avmaskas för halsringningen 5 (5) 6 (6) 7 m och därefter vartannat v 2,2,1,1 m = 14 (16) 16 (18) 19 m kvar för axel som avmaskas vid samma längd som bakstycket. Framkanter: Plocka upp med garnet på st 4½ utefter framkanten = 1 m i varje v men hoppa över vart 4:e v. Maska av med am lagom fast.

FRAMSTYCKE
Höger: Lägg upp och sticka lika vänster framstycke men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp på st 5, 30 (30) 34 (34) 38 m. Sticka resår 2 rm, * 2 am, 2 rm, upprepa från * v ut = räts (resår ska vikas utåt). Sticka resåren i 10 (12) 12 (14) 14 cm. Sticka slätst och på 5:e v ökas 1 m i var sida innanför kantm. Dessa ökn görs vart 6:e v ytterligare 4 (4) 8 (8) 12 ggr och vart 4:e v 6 (8) 4 (6) 2 ggr = 52 (56) 60 (64) 68 m. När slätstickningen mäter 24 (26) 30 (33) 36 cm avmaskas 1 m i början av varje v 6 (6) 7 (7) 8 ggr i var sida. Maska av resten.

MONTERING
Sy ihop axlarna. Huva: Plocka upp med garnet på st 5 = 1 m i varje avmaskad m och 1 m i varje v men hoppa över vart 4:e v. Sticka slätst innanför 2 m i var sida som stickas räta alla v för kanter. Öka 1 m på var sida om 2 m mitt bak vart 4:e v 8 (9) 10 (11) 12 (13) ggr. När huvan mäter 22 (23) 24 (25) 26 (27) ggr minskas 1 m på var sida om 2 m mitt bak vartannat v 6 ggr = på de 6 mittersta m stickas 2 rm tillsammans bakifrån + 2 rm + 2 rm tillsammans framifrån. Sticka ihop huvan = fördela m på 2 stickor med lika många m på varje sticka, lägg räts mot räts, börja framtill och sticka ihop 1 m från varje sticka och avmaska samtidigt. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar. Sy i en delbar dragkedja. Om så önskas virkas en remsa av dubbelt garn lika lång som framkanten. Lägg remsan över dragkedjan på avigs och sy fast den så den gömmer stygnen på dragkedjan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90440. Luvkofta med dragkedja
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!