90443. Långkofta

Artnr
90443

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ Järbo mohair, nystan á 50 g
STORLEK S (M) L (XL) XXL
BRÖSTVIDD 106 (112) 118 (124) 130 cm (plaggets mått)
HEL LÄNGD 91 (93) 95 (97) 99 cm (plaggets mått)
GARNÅTGÅNG 250 (250) 300 (300) 350 g
STICKOR 6½ och 7
MASKTÄTHET 13 m slätstickning på stickor nr 7 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Första och sista m stickas alltid rät = kantm.

BAKSTYCKE
Lägg upp med stickor 6½, 102 (110) 112 (120) 124 m och sticka resår 2rm, 2am i 4 cm. Byt till stickor 7 och sticka slätstickning. När arbetet mäter 12 (12) 14 (14) 16 cm minskas 1 m i var sida samt 1 m på var sida om de mittersta 30 (34) 36 (38) 40 m. Upprepa denna minskning var 5:e cm ytterligare 7 (8) 8 (9) 9 ggr = 70 (74) 76 (80) 86 m. Vid 71 (72) 73 (74) 75 cm avmaskas 3 m i var sida för ärmhål. När arb mäter 89 (91) 93 (95) 97 cm avmaskas de mittersta 22 (24) 26 (28) 30 m för nacken och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 1,1 m för nacken. När arbetet mäter 91 (93) 95 (97) 99 cm avmaskas resterande maskor för axeln, ej för fast. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Vänster: Lägg upp med stickor 6½, 49 (53) 54 (58) 60 m och sticka resår 2rm, 2am i 4 cm. Byt till stickor 7 och sticka slätstickning. När arbetet mäter 12 (12) 14 (14) 16 cm minskas 1 m i sidan samt 1 m 1 m innanför de yttersta 36 (38) 38 (41) 43 m från framkanten. Upprepa denna minskning var 5:e cm ytterligare 7 (8) 8 (9) 9 ggr =33 (35) 36 (38) 40 m. Vid 71 (72) 73 (74) 75 cm avmaskas 3 m i sidan för ärmhål. Samtidigt börjar man snedda för v-ringningen enligt följande: Sticka ihop 2 m tillsammans innanför kantm i framkanten. Upprepa denna minskning vartannat varv 11 (12) 13 (14) (14) ggr = 19 (20) 20 (21) 23 (18) m kvar. Avmaska för axeln lika och vid samma längd som bakstycket.

FRAMSTYCKE
Höger: Lägg upp och sticka lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp med stickor 6½, 36 (38) 40 (42) 44 m och sticka resår 2rm, 2 am i 15 cm. OBS! När arbetet mäter 8 cm ökas 1 m i var sida med 2 ½ cm mellanrum 8 (9) 10 (11) 11 ggr = 52 (56) 60 (64) 66 m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arbetet mäter 44 (45) 46 (47) 48 cm, avmaskas 3 m i var sida för ärmhål. Maska av resterande maskor, ej för fast.

MONTERING
Sy ihop axelsömmarna. Vänster Framkant: Plocka upp från räts med st 6½, 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e v längs vänster framkant upp till v-ringningen och sticka resår 2 rm i 2 am i 3 cm. Maska av i resår, ej för fast. Höger framkant: Plocka upp och sticka lika som vänster framkant, men när halva kanten är stickad görs 6-8 knapphål det understa 1 cm från nederkanten och de översta precis under V-ringningen. Knapphålen gör genom att man maskar av 2 m som läggs upp på nästa varv. Krage: Lägg upp med stickor 6½, 96 (98) 100 (102) 104) m och sticka resår 2rm, 2am i 20 (20) 20 (22) 22 cm. Maska av i resår, ej för fast. Nåla fast kragen runt v-ringningen och sy fast den. Sy i ärmarna längs ärmhålet. Sy ärm- och sidsömmarna. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90443. Långkofta
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!