90445. KOFTA MED KNAPPAR

Artnr
90445

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Alice Berbres

GARNKVALITÉ Raggi, nystan á 100 g
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr
STORLEK XS (S) M (L) XL
EUR 32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50
BRÖSTVIDD 90 (98) 106 (114) 122 cm (plaggets mått)
HEL LÄNGD 54 (56) 58 (60) 62 cm (plaggets mått)
GARNÅTGÅNG 550 (600) 650 (700) 750 g
STICKOR Nr 6
TTILLBEHÖR 5 knappar
MASKTÄTHET 15 m och 21 v slätstickning på st 6 = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga! Stickar du för fast byt till grövre sticka. Stickar du för löst byt till finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.
Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm.

BAKSTYCKE
Lägg upp på st 6, 90 (98) 102 (110) 114 m. Sticka 1 avigt v = avigs. Sticka resår = 1 kantm, 1 am, 2 rm, * 2 am, 2 rm, upprepa från * och sluta v med 1 am, 1 kantm. Sticka till resåren mäter ca 12 cm. Övergå till slätst och på första v minskas 20 (22) 20 (22) 20 m jämnt fördelat = 70 (76) 82 (88) 94 m.
När arb mäter 34 (35) 36 (37) 38 cm avmaskas 1 m i början av varje v 7 (8) 8 (9) 10 ggr i var sida = 56 (60) 66 (70) 74 m.
När arb mäter 52 (54) 56 (58) 60 cm avmaskas för halsringn de mittersta 12 (12) 14 (14) 14 m och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare för halsringn vartannat v 3,2 m = 17 (19) 21 (23) 25 m kvar för axel som avmaskas när arb mäter 54 (56) 58 (60) 62 cm.
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. Ärmhålen mäter 20 (21) 22 (23) 24 cm.

FRAMSTYCKE VÄNSTER:
Lägg upp på st 6, 46 (50) 50 (54) 58 m. Sticka 1 avigt v = avigs. Sticka resår som på bakstycket i lika många v. Övergå till slätst och på första v minskas 13 (14) 11 (12) 13 m jämnt fördelat = 33 (36) 39 (42) 45 m. Gör ärmhål som på bakstycket vid samma längd = 26 (28) 31 (33) 35 m.
När arb mäter 46 (48) 50 (54) 56 cm avmaskas för halsringn 4 (4) 5 (5) 5 m och därefter vartannat v 2,2,1 m = 17 (19) 21 (23) 25 m kvar för axel som avmaskas vid samma längd som bakstycket.
Framkanter: Plocka upp med garnet på st 6 innanför kantm från halsringn och ner till resåren = 1 m i varje v men hoppa över vart 4:e v till ett maskantal delbart med 4. Sticka 1 kantm, 2 am, *2 rm, 2 am, upprepa från * och sluta v med 1 kantm. Sticka ytterligare 6 v. Maska av i resår från räts.
Sätt märken för 5 knappar = ca 2 cm från halsen och resåren nertill och de övriga med jämna mellanrum.

FRAMSTYCKE HÖGER:
Lägg upp och sticka lika vänster framstycke men åt motsatt håll. Gör knapphål på 4:e v motsvarande märken för knappar = sätt 2 ostickade m på höger sticka, drag 1:a m över 2:a m, sätt 1 m till på höger sticka, drag 2:a m över 3 v, sätt tillbaka 3:e m på vänster sticka, lägg upp 2 m.

ÄRMAR
Lägg upp 46 (50) 50 (54) 54 m. Sticka 1 avigt v = avigs. Sticka resår som på bakstycket i 10 cm. Övergå till slätst och på första v minskas 10 (12) 10 (12) 10 m jämnt fördelat = 36 (38) 40 (42) 44 m.
När arb mäter 13 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Dessa ökn görs vart 8:e v ytterligare 2 (3) 2 (2) 2 ggr och vart 6:e v 8 (7) 9 (9) 9 ggr = 58 (60) 64 (66) 68 m.
När arb mäter 47 (48) 49 (50) 50 cm avmaskas 1 m i början av varje v 7 (8) 8 (9) 10 ggr i var sida. Maska av resten.

MONTERING
Sy ihop axlarna.
Krage: Plocka upp med garnet på st 6 = börja mitt på framkanten och plocka upp 3 m, 1 m i varje avmaskad m och 1 m i varje v men hoppa över vart 4:e v till ett maskantal delbart med 4. Sticka 1 kantm, 2 rm, * 2 am, 2 rm, upprepa från * och sluta v med 1 kantm. Efter ca 3 cm ökas 8 m jämnt fördelat över bakstycket. Sticka till kragen mäter det mått du önskar på kragens bredd (bilden visar en kragbredd på 21 cm). Maska av från kragens räts.
Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar. Sy i knappar.
Lägg plagget mellan våta dukar efter måtten (nåla ut resårerna så de står ut en aning) och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90445. KOFTA MED KNAPPAR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!