90450. Trekants sjal, virkad/stickad mössa & pulsvärmare

Artnr
90450

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Marie Victoria

GARNKVALITÉ Järbo Mohair, nystan á 50 g

A Trekants sjal
STORLEK En storlek
GARNÅTGÅNG 50 g
STICKOR Nr 12 

B Virkad mössa
STORLEK 2-4 (6-8) 10-12 DAM
HUVUDOMKRETS 50 52/53 53/54 55- 56
GARNÅTGÅNG 50 g
VIRKNÅL Nr 5
VIRKFASTHET 8 MG – 8 V = 10 cm 

C Stickad mössa rutmönster (se bilden på barnmössan)
STORLEK 2-4 (6-8) 10- 12 DAM
HUVUDOMKRETS 50 52/53 53/54 55-56
GARNÅTGÅNG 50 g
STICKOR Nr 5 och nr 8
STICKFASTHET 7 V – 9 M= 10 CM
ÖVRIGT STICKA HELA MÖSSAN MED DUBBELT GARN 

D Pulsvärmare med spetskant
STORLEK En storlek
GARNÅTGÅNG 50 g
STICKOR Nr 5
STICKFASTHET 20 v – 18 m= 10cmMÖNSTER
Löpmaskor –tappa en maska.

SJAL
Lägg upp på stickor nr 12, 2 m. Sticka rätstickning, öka 1 m i början av varje varv, öka genom att göra ett omslag innanför 1:a m och sticka den i bakre bågen på nästa varv (så bildas inga hål). Öka tills du har fått den längd du önskar, ca 70 eller 80 cm = ca 70 - 80 m. Öka sedan 2 m i var sida varje varv (Arbetet stickas i rätstickning alla v tills du har ca 100-110 m). Nästa v: Sticka 6 rm ”tappa” 1 m, sticka 2 rm, tappa 1 m, x sticka 2 rm, tappa 1 m, x upprepa mellan x, tills 6 m återstår som stickas rät. De tappade m kommer att löpa när arbetet sträcks ut. Sista varvet stickas som vanligt fast med dubbelt garn, plocka upp den ”tappade” maskbågen så att det bli samma antal m över varvet som tidigare. Avmaska löst med dubbelt garn. fäst alla trådar. 

VIRKAD MÖSSA
Lägg upp 60,(62), 64, 68, lm och slut till en ring med 1sm. Varv:1 Virka 3 lm (1 st+1 lm) hoppa över 1 m. x1 st i nästa m 1 lm, hoppa över 1m x. Upprepa mellan x x, varvet ut och sluta med 1 sm i 2:a lm. Varv:2. 3 lm x 1 st i nästa st med nedtag genom bägge mbågarna 1 lm x upprepa mellan x x. Sluta varvet med 1sm i 2 lm. Upprepa varv 2 tills att du har virkat sammanlagt 6 (8), 8, 10 varv. Nästa varv 3 lm (1st + 1 lm) hoppa över nästa st.1 st i följande st. x 1 lm hoppa över 1 st. 1 st i nästa st. x upprepa mellan x x. Sluta varvet med 1 lm. 1 sm i 2 lm. Nästa varv 1 lm (1 st) 1 st i varje st hela varvet ut. Sista varvet 3 lm, x hoppa över 1 st. 1 st i nästa st. x upprepa mellan x x. Avsluta med 1 sm i 2 lm. Dra ihop hålet. Fäst trådar. Sy på pärlor, strass.

MÖNSTER
Varv 1: avigt.
Varv 2: 1 rm x 1 omsl, lyft 1m, sticka 2 rm, dra den lyftade m över de 2 rm x upprepa mellan x x och sluta med en rät.
Varv 3: avigt
Varv 4: x lyft 1m sticka 2 rm, dra den lyftade m över de 2 rm, 1 omsl, x upprepa mellan x x varvet ut och sluta med 2 rm. Upprepa dessa 4 varv hela tiden.

STICKAD MÖSSA
Lägg på stickor nr 5 upp 48, ( 50), 52, 55 m och sticka resår 1 r, 1 a i 2 varv. Byt till stickor nr 8 och börja sticka mönster. Sticka på till 10, (12), 14, 17 cm. Sista varvet blir ett avigt varv innan minskningen börjar. Minska därefter för kullen från rät sidan. X 2 rm, minska 1m (= sticka 2 m tillsammans rätt) upprepa mellan x x . Upprepa ytterligare 2 v med ett avigt varv emellan. Det blir 1 m mindre mellan minskningarna för varje varv. Sista varvet från rätsidan stickas m tillsammans 2 och 2 varvet ut. Dra garntråden genom de kvarvarande m, fäst trådar. Sy på pärlor eller strass. Sy ihop mössan. 

PULSVÄRMARE
Lägg upp 20m på stickor nr 5 och sticka rät stickning.
Varv 1 lyft 1:a m , 1rm, 1 omsl, resten av varvet rät.
Varv 2 lyft 1:a m sticka rät stickning resten omsl stickas i bakre bågen. Upprepa varv 1-2 till varv 8.
Varv 9: maska av 4 m sticka rät varvet ut.
Varv 10: sticka 1 varv rät.
Upprepa dessa 10 varv, tills du har så många spetsar du vill ha. Maska av. Sy ihop med maskstygn (i yttersta m bågen) från rätsidan.

EFTERBEHANDLING
Brodera med pärlor eller strass.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90450. Trekants sjal, virkad/stickad mössa & pulsvärmare
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!