90453 Mössa, fingervante, tumvante och socka

Artnr
90453

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ Junior Raggi
GARNALTERNATIV Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Järbo 12/6
STORLEK BARN DAM HERR
SOCKOR 2-4(4)6(8)10(12) år 9(10) 10,5(11,5)
TUM/FINGERVANTAR 2-4(6-8)10-12 år (DAM) HERR
MÖSSA 2-4(6-8)10-12 år DAM HERR
GARNÅTGÅNG/SOCKOR 50(50)50(100)100(100) 150(150) 150(200) g
TUMVANTAR 50(50)50 (100) 150 g
FINGERVANTAR 50(50)100 (150) 150 g
MÖSSA 100(100)150 (150) 150 g
STICKOR Nr 2½ och 3 (40 cm lång)
STRUMPSTICKOR Nr 2½ och 3
MASKTÄTHET 14 m slätstickning på stickor 3 = 5 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om inte, byt grovlek på stickorna

FÖRKLARINGAR
Öhpt = lyft 1 m sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

TUMVANTAR
Vänster vante: Lägg upp med strumpst 2½, 42 48)54(60)64 m och för dela dem på 4 st. Sticka resår 1 rm, 1 am i 6(7)7(8)9 cm.
Byt till strumpst 3 samt sticka slätst. Fördela m med 11(12)14(15)16 m på 1:a och 3:e st och 10(12)13(15)16 m på 2:a och 4:e st. Sticka rakt tills arbetet från resåren mäter ca 3,5(4,5)5,5(6,5)7 cm.
Nu stickas för tumhål: på 2:a stickan stickas 4(4)5(5)5 m, sätt de följande: 6(7)8(9)10 m på en tråd, lägg upp 6(7)7(8)8(9)9(10)10 m, sticka sista m från st, fortsätt runt.
När arbetet från resåren mäter 8(10)11,5(15)15,5 cm. Minska på följande sät på 1:a och 3:e st sticka till 3 m återstår, 1 öhpt, 1 rm, på 2:a och 4:e st stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Upprepa denna minskning vartannat v till 18(20)20(18)20 m återstår. Minska nu varje v till 12 m återstår. Sticka ihop m 2 och 2 tillsammans.
Tag av garnet, drag ganet genom de återstående m och fäst.

TUMMEN
Sticka 6(7)8(9)10 m från tråden, plocka upp 2 m vid sidan, plocka upp 6(7)8(9)10 m utefter de upplagda m, plocka upp 2 m vid sidan = 16(18)20(22)24 m. Sticka slätst i 3(4)5(6,5)7 cm. Sticka 2 m tillsammans till 3 m återstår.
Tag av garnet och drag tråden genom de återstående m och fäst.

TUMVANTAR
Höger vante: Stickas lika men åt motsatt håll, tumhål på 3:e st.

FINGERVANTAR
Vänster vante: Lägg upp och sticka lika som tumvantar tills slätst mäter 6,5(8)9(11)12,5 cm. Övergå till att sticka fingrarna, dessa stickas på 3 stickor.

PEKFINGRET
Tag 5(6)7(8)9 m från översidan och 6(7)7(8)8 m från undersidan av handen samt lägg upp 3(3)2(2)2 nya maskor mot långfingret = 14(16)16(18)20 m. Sticka slätst tills fingret mäter 4(5,5)6,5(7,5)8,5 cm. Därefter stickas * 2 rm tillsammans tills 3 m återstår. Tag av garnet och drag tråden genom de resterande maskorna.

LÅNGFINGRET
Tag 5(6)7(7)8 m från översidan och 5(5)6(7)7 m från undersidan, plocka upp 2(3)3(2)3 m från pekfingret och lägg upp 2 m mot ringfingret = 14(16)18(18)20 m. Sticka slätst tills fingret mäter 5(6)7(8)9 cm. Minska därefter som på pekfingret.

RINGFINGRET
Tag 5(5)6(6)7 m från översidan och 5(6)6(7)8 m från undersidan, plocka upp 2(3)3(3)2 m från långfingret och lägg upp 2 m mot lillfingret=14(16)16(18)19 m. Sticka slätst tills fingret mäter 4(5,5)6,5(7,5)8 cm. Minska därefter som på pekfingret.

LILLFINGRET
Tag de resterande 11(13)14(16)17 m och plocka upp 2 m mot ringfingret = 13(15)16(18)19 m. Sticka slätst tills fingret mäter 3(4,5)5,5(6)7 cm. Minska därefter som på pekfingret.

TUMMEN
Stickas som på tumvanten. Fäst alla trådar.

Höger vante: Stickas lika men åt motsatt håll, tumhål på 3:e st.

SOCKOR
Lägg upp med strumpst 3, 46(48)50(52)56(58)/62(64)/70(74) m och fördela dem på 4 st. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 13(14)15(16)17(18)/18(20)/20(22) cm.
Övergå till slätst med 11(12)12(13)14(14)/15(16)/17(18) m på 1:a och 4:e st, 12(12) 13(13)14(15)/16(16)/18(19) m på 2:a och 3:e st.
Efter 2 v börjar man sticka hälen på 1:a och 4:e stickans m.
När hälen mäter 3,5(4)4(4,5)5(5,5)/6(6)/6,5(7) cm stickas på följande sätt på ett v från räts:
Sticka 13(14)14(15)16(16)/17(18)/19(20) m, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyftade m över den stickade = ödhpt, 1 rm, vänd.
Lyft 1 m, 5 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd.
Lyft 1 m, 6 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 7 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd.
Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mera för varje vändning till sidomaskorna tar slut. Fördela de återstående m på 2 stickor.
Plocka upp 10(11)11(12)14(15) 16(16)/18(19) m på var sida om hälen. Sticka runt i slätst. Efter 1 varv börjar man med minskningar på 1:a och 4:e stickan på följande sätt: (det är de upplockade m som minskas) sticka de 2 sista maskorna tillsammans på 1:a stickan och ödhpt på de 2 första maskorna på 4:e stickan. Upprepa dessa minskningar vartannat varv till 46(50)52(52)54(56)/64(66)/66(68) m återstår.
Fördela nu maskorna på 4 st. Sticka rakt tills hela foten mäter 10(11)13(15)15(16)/18,5(19)/20(21) cm.
Minska för tån på följande sätt: På 1:a och 3:e stickan sticka till 3 m återstår, 1 ödhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Dessa minskningar upprepas med 2 varvs mellanrum 1(1)1(1)1(1)/2(2)/2(2) ggr, därefter vartannat v till 14(14)16(16)18(18) 20(20)/20(20) m återstår. Sticka ihop maskorna 2 och 2 tillsammans.
Tag av garnet. Drag tråden igenom de resterande maskorna och fäst väl.
Sticka en likadan socka till.

MÖSSA
Lägg upp med rundsticka 2½, 121(132)144(144)156 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 8(8)8(10)10 cm. Byt till rundsticka 3 och sticka slätst.
När arbetet mäter 23(24)25(28)29 cm avmaskas alla maskor.
Vik mössan så det blir fyra hörn, se modell och skiss. Sy ihop dessa hörn på symaskin eller för hand. Vik upp resåren 4(4)4(5)5cm. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:90453 Mössa, fingervante, tumvante och socka
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!