90475. Top på fyra olika sätt

Artnr
90475

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

GARNKVALITÉ Struktur (45 % Bomull, 45 % Akryl, 10 % Polyamid), nystan á 50 g
GARNALTERNATIV Fuga, Lady
STORLEK XS (S) M (L) XL
EUR 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
BRÖSTVIDD 76/82 (84/90) 92/96 (100/106) 110/116 cm (KROPPSMÅTT)
BRÖSTVIDD 82 (90) 96 106) 116 cm (Plaggets mått)
LÄNGD 48 (50) 53 (54) 56 cm (Plaggets mått)
ÄRMLÄNGD 46 (47) 48 (49) 50 cm (Plaggets undersöm)
GARNÅTGÅNG/Mod. A 200 (200) 250 (300) 300 g Bak och framstycken utan ärm
GARNÅTGÅNG/Mod. B 300 (300) 350 (400) 450 g Bak och framstycken med ärm
GARNÅTGÅNG/Mod. C 250 (250) 300 (350) 350 g Bak och framstycken samt krage
GARNÅTGÅNG/Mod. D 350 (400) 400 (450) 500 g Bak och framstycken, ärm samt krage
STICKOR Nr 3 och 4
MASKTÄTHET 20 m och 28 v slätst på st 4 = 10 cm.
Kontrollera att masktätheten stämmer. Om ej så byt till grövre eller finare stickor.

Öka 1 m: Tag upp garnet mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m: Sticka 2 m tills.

BAKSTYCKE
Lägg upp på st 4, 85 (93) 99 (109) 119 m och sticka 5 v resår 1 rm, 1 am, 1:a v = avigs. Sticka därefter slätst.

Mod. A och C.
När arb mäter 28 (29) 30 (32) 33 cm stickas de yttersta (13) m i var sida i resår (börja på avigs) och de övriga m i slätst. Efter 3 v avmaskas de yttersta 8 m i var sida för ärmhålen och minska därefter: (räts) Sticka 5 m resår, 2 m tills i främre maskb., sticka tills 7 m återstår på v, 2 m tills i bakre maskb, 5 m resår. Sticka på detta sätt ytterligare 4 (5) 6 (6) 7 ggr. Fortsätt sticka de yttersta 5 m i var sida i resår.

MODELL B och D
Sticka tills arb mäter 29 (30) 31 (33) 35 cm och maska av för ärmhålen de yttersta 4 (6) 7 (5,4) 6,4 m i var sida och därefter 3,2,1,1,1 m på alla stl. Sticka på samtliga mod. tills ärmhålen mäter 16 (17) 18 (18) 19 cm. Börja på avigs och sticka de mittersta 37 (39) 41 (41) 43 m i resår. Efter 3 v avmaskas i resår de mittersta 23 (25) 27 (27) 29 m och var sida stickas för sig. Maska av vid halsen ytterligare genom att sticka de 2 sista m tills på vartannat v 2 ggr. Maska av de återstående 17 (18) 19 (22) 25 m för axeln. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE/HÖGER
Lägg upp på st 4, 32 (35) 37 (41) 45 m och sticka 5 v resår (1:a v = avigs). Sticka därefter slätst utom på de första 5 m som stickas i resår hela tiden = framkant. Obs; Öka 1 m innanför dessa 5 m på alla v på rätsidan tills 52 (57) 61 (67) 72 m erhållits. Sticka 3 v och sticka därefter 2 m tills i bakre maskb innanför resårkanten på vartannat v 18 (18) 20 (20) 22 ggr och därefter på vart 4:e v tills 17 (18) 19 (22) 25 m återstå för axeln. Obs; Maska av för ärmhålet och axeln vid samma höjd som på bakst.

FRAMSTYCKE/VÄNSTER
Lägg upp och sticka lika höger framst men åt motsatt håll och sticka m tills i främre maskb innanför framkanten.

ÄRMAR
Lägg upp på st 4, 52 (57) 57 (62) 67 m och sticka resår 2 rm, 3 am innanför kantm. När arb mäter 15 cm stickas 2 m tills i hälften av alla ränder med 3 m. Efter ytterligare 2 cm stickas 2 m tills i de återstående ränder med 3 m = 42 (46) 46 (50) 54 m. När arb mäter 18 cm ökas 1 m innanför kantm i var sida. Upprepa denna ökning vart 4:e v ytterligare 5 (5) 4 (4) 4 ggr och därefter vartannat v 3 (3) 6 (6) 6 ggr = 60 (64) 68 (72) 76 m. Sticka tills arb mäter 46 (47) 48 (49) 50 cm och maska av för kullen i var sida 5,3,2 (6,3,2) 6,4,2 (7,4,2) 7,5,2 m och därefter 1 m i var sida på vartannat v tills 16 m återstår. Maska av i var sida 2,2, m och de återstående m på en gång. Sticka den andra ärmen lika.

MONTERING/KRAGE
Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter plaggets mått och låt dem torka. Sy ihop sid, ärm - och axelsömmar.

KRAGE, Mod. C och D
Mät ut 14 (14) 14 (15) 15 cm på framkanterna ner från axelsömmarna. Plocka upp på st 3 på avigsidan 24 (24) 25 (27) 29 m utmed vardera framdel och 32 (32) 35 (36) 37 m utmed nacken = 80 (80) 85 (90) 95 m och sticka resår (= kragens avigsida) innanför kantm X 3 am, 2 rm X. Sticka mellan X och X v ut. Efter 4 cm bytes till st 4. Fortsätt sticka tills hela resåren mäter 10 cm. Maska av löst rm över rm och am över am.

STOR BERLOCK
Lägg upp 8 m med garn i annan fg med ungefär samma grovlek och sticka 1 v slätst. Byt till Struktur och sticka 14 v. Klipp av garnet med ca 15 cm längd. Trä det en stoppnål och dra garnet igenom de 8 m. Ta upp varvet stickad i annan fg och dra nålen genom m. Dra till garnet så att det formas en liten påse. Fyll denna med lite garn och sy ihop kortsidorna med några maskstygn. Gör en hård knut med de två garnändarna. Sticka ytterligare 1 lika berlock.

LITEN BERLOCK
Gör 4 små berlocker på samma sätt men med 6 m och 10 v. Gör 2 snoddar vardera 30 cm långa.Fäst den ena ytterst på vänster framkant och den andra på samma höjd i höger sidsöm på innersidan. Gör en snodd på 25 cm. Knyt ihop 1 stor och två små berlocker och sy fast dessa i änden av snodden (sidan utan knut). Sy fast denna ytterst på höger framkant. Gör en snodd på 45 cm och sy fast de övriga berlockerna på samma sätt som tidigare och sy fast den i vänster sidsöm på samma höjd.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90475. Top på fyra olika sätt
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!