90476. Linne med rouloer

Artnr
90476

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

GARNKVALITÉ Struktur 45 % Bomull, 45 % Akryl, 10 % Polyamid, (nystan á 50 g)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady

LINNE
STORLEK S (M) L (XL)
EUR 36-38 40-42 44-46 48-50
ÖVERVIDD, ca 93 (99) 106 (116) cm plaggets mått
HEL LÄNGD, ca 47 (49) 51 (53) cm plaggets mått
GARNÅTGÅNG 250 (250) 350 (400) g
STICKOR Nr 3½
MASKTÄTHET 22m slätst på stickor 3½ = 10cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller tunnare stickor. 

FISKARHATT
MÅTT En storlek ca 57 cm huvudomfång
GARNÅTGÅNG 100 g
RUNDSTICKOR 3-40cm
STRUMPSTICKOR 3
MASKTÄTHET 25 m mosst = 10cm, 26 m slätst. =10cm

Första och sista m stickas alltid rät =kantm. 

MOSST.= Varv 1: 1 rm, 1 am. Varv 2: Rät över avig, avig över rät. Uppprepa dessa 2 varv 

LINNE
BAKSTYCKE
Lägg upp 108 (114) 122 (133)m på stickor nr 3½ och sticka enl. följ: 16 (19) 22 (26) m slätst. 1 am, 2 korsade rm, 11 m mosst. 2 korsade m, 1 am, 42 (42) 44 (47) m slätst. 1 am, 2 korsade m, 11 m mosst, 2 korsade rm, 1 am, 16 (19) 22 (26)m slätst. När arb mäter 8 resp. 14 cm minskas 1 m i var sida. När arb mäter 26 (28) 30 (32)cm avm för ärmhål enl. följ: 9,2,2,1 (10,3,2,1,1) 12,3,2,2,1 (15,3,2,2,1,1) m i var sida. När arb från ärmhålet mäter 9 (9) 10 (11)cm avsluta med 1 rätt varv från avigsidan, avm alla m ganska fast.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 108 (114) 122 (133) m på stickor nr 3½ och sticka enl. följ: 16 (19) 22 (26)m slätst., 1 am, 2 korsade rm, 11 m mosst., 2 korsade m, 1 am, 42 (42) 44 (47) m slätst, 1 am, 2 korsade m, 11 m mosst., 2 korsade m, 1 am, 16 (19) 22 (26)m slätst. Sticka 19 (19) 21 (21)varv då stickas den 1:a rouloen enl. följ: Sticka 6 varv slätst. endast över de 42 (42) 44 (47) mittersta m. Plocka upp det 1:a varvets m från avigsidan på en tunnare sticka och sticka tillsammans de båda stickornas m rätt. (När arb mäter 8 resp. 14 cm minskas 1 m i var sida.) Upprepa rouloerna med 19 (19) 21 (21) varvs mellanrum. När arb mäter 26 (28) 30 (32)cm avm för ärmhål som bak. När arb från ärmhålet mäter 5 (5) 6 (7)cm avsl. med 1 rätt varv från avigsidan över de mittersta 42 (42) 44 (47) m, avm därefter dessa m ganska fast och sticka nu endast över de 17 axelbandsmaskorna (1 am, 2 korsade m, 11 m mosst., 2 korsade m, 1 am) och varje axelband för sig, ca 25 cm eller enl. personlig längd. Maska av.

MONTERING/KANTER
Pressa lätt på delarnas avigsida. Sy fast axelbanden med små stygn på bakstycket. Sy ihop sidsömmarna med efterstygn. Plocka upp ca 30 (32) 36 (40) m från rätsidan längs det slätst. partiet i varje ärmhål och sticka 1 rätt varv, maska av ganska fast. Pressa lätt på sidsömmarna.
Korsade m (över 2m) = Sticka den 2:a m rät bakifrån, 1 rm. 

FISKARHATT
Lägg upp 193 m på rundst. nr 3 och sticka moss-stickning i 2 cm, nu minskas 2 m, 2 ggr sidan om varandra genom att sticka 2m tillsammans 2 ggr. Detta göres 8 ggr jämt fördelat över varvet. När arb mäter 4 ½ cm göres samma minskningar 8 ggr jämt över varvet men mellan de föregående minskningarna. När arb mäter 7 cm göres samma minskningar 8 ggr jämt över varvet mellan de föregående minskningarna. När brättet mäter 8 cm byt till strumpstickor och slätst. samt minska 7 m jämt fördelat över varvet.
Sticka slätst. i 7 cm. Börja minska för kullen enl. följ: x 21 m slätst, 2 m tillsammans x upprepa x-x varvet ut ( = 6 kilar). Hoptagningarna göres rakt över de andra vartannat varv tills det återstår 48 m då göres hoptagningarna varje varv tills det återstår 6 m, drag igenom och fäst tråden.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90476. Linne med rouloer
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!