90477. A-C Alla goda ting är tre

Artnr
90477

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ellenor Lennarth

3 olika varianter på sommartoppar med samma grundbeskrivning
GARNKVALITÈ Järbo 8/4
STORLEK S M L XL
EUR 36-38 40-42 44-46 48-50
BRÖSVIDD 88 96 104 116 (plaggets mått)
LÄNGD, ca 50 50 50 50 (plaggets mått)
GARNÅTGÅNG 300 300 300 300 g
STICKOR Nr 3
VIRKNÅL Nr 2 (till modell C)
TILLBEHÖR, Modell C Träring med diameter 6 cm
MASKTÄTHET 27 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor. Första och sista m stickas som kantmaska.

90477-A HALTERNECK
BAKSTYCKE
Lägg upp 118/126/136/148 m på stickor 3. Plagget slätstickas.
Första v efter uppläggs v stickas avigt.
Varv 8: Stickas rm på a varv, för att få en fin kant för invikning.
Fortsätt med slätstickn tills arb. mäter 30 cm. Avmask alla m samtidigt.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 116/124/134/146 m på stickor 3. Plagget slätstickas.
Första v efter uppläggs v stickas avigt.
Varv 8: Stickas rätt på avigt varv, för att få en fin kant för invikning. Fortsätt med slätstickning och sticka tills arb mäter 30 cm. Påbörja avmaskn i var sida för ärm ringning. Avmaska 8 ggr vartannat varv 32 21 11 11/33 22 11 11/43 2211 11/43 32 11 11 i var sida. För att få en fin avm kant lyft sista och första maskan på varje varv. Efter dessa (16 varv = 8 avmask= ca 4 cm) avm de mittersta 46/50/56/64 m.
Sticka var sida för sig och fortsätt med avmaskning för ärm ringning. 1/1/1/1 m i varje sida 7 ggr. De återstående 16/16/17/18 m från varje sida stickas tills de mäter ca 30/31/32/33 cm.
Avmaska alla 16/16/17/18 m samtidigt. Sticka ihop (till ett halterneckband) eller sticka bandet var och en för sig till önskad längd (så att det blir till ett knytband).

MONTERING
Fäst alla trådar. Pressa styckena under fuktig trasa. Sy ihop sidsömmarna och halskant. Pressa invikningskanten i midjan mot avigsidan och sy upp den.

90477-B TOPP MED KRAGE
BAKSTYCKE
Stickas lika som modell A.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 116/124/134/146 m på stickor 3. Plagget slätstickas.
Första v efter uppläggs v stickas avigt.
Varv 8: stickas rm på avigt varv, för att få en fin kant för invikning. Fortsätt med slätst tills arb mäter 30 cm.
OBS! Första avm i var sida för ärmring sker på samma varv som kragsprund avmask i mitten.

KRAGSPRUND
De 2/2/2/2 mittersta m på arbete avmsk.

ÄRMRINGNING
Avmaskning för ärmr i varje sida 15 ggr 322 111 111 111 111 / 332 211 111 111 111 / 432 211 111 111 111 / 433 211 111 111 111.

KRAGE
Efter 4 v från de 2m avmaskn påbörjas formning av kragen. Med omvänd slätstickning (am på rät varv och rm på avigt varv) kommer kragen att bli fint formad utefter plagget.
Varv 4: sista m på V stycke stickas am och första på H stycke m stickas am. Varje rät varv ökas en am på varje stycke. Då kommer en gradvis ökning av antalet aviga bilda kragen.
Varv 6: 2 sista m am på V stycke och 2 första m, am på H stycke o. s.v. Se diagram.
När antalet m på varje stycke är 22/24/27/31 am och rm 16/16/17/18. Stickas dessa ytterligare utan att öka i antalet am tills kragdelen (från kragsprundet) mäter 15/16/17/18 cm. Då avmaskas alla am 22/24/27/31 m samtidigt. På varje stycke återstå 16/16/17/18 m som stickas tills arbetets hela längd mäter ca 64/65/ 66/67 cm (från nederkant midja). Avm alla m samtidigt eller sticka ihop halsringn bak.

MONTERING
Fäst alla trådar. Pressa styckena under fuktig trasa. Sy ihop sidsömmarna och halsring (om du inte stickat ihop dem). Sy ihop sidsömmarna och pressa invikningskanten i midjan mot avigsidan och sy upp den. Pressa ner kragen mot rätsidan under fuktig trasa, låt kallna på plant underlag. 

90477-C RINGTOPP, MED KNUT I NACKE
BAKSTYCKE
Stickas lika som modell A.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 116/124/134/146 m på stickor 3. Plagget slätstickas.
Första v efter uppläggs v stickas avigt.
Varv 8: Stickas rätt på avigt varv, för att få en fin kant för invikning. Fortsätt med slätst och sticka tills arb mäter 30 cm då påbörjas avmaskn i var sida för ärmringn. Avm 16 ggr vartannat varv varje rv 322 111 111 1111 111/ 332 211 111 1111 111/432 211 111 1111 111/433 211 111 1111 111 i var sida. Efter (32 v) har du 76/80/88/98 m kvar. Minska m antalet till hälften genom att ta 2m till 1m hela varvet. De 38/40/44/49 stickas 8/8/10/12 v. Halvera antalet m igen genom att ta 2m ihop till 1m. De återstående 19/20/22/25 m stickas 16 v. Avm alla m samtidigt.

HALSKNYTNINGEN
Runt träringen plockas 16/16/17/18 fm upp runt ringen med liten virknål nr 2. Börja med en löpögla, gör fm runt ringen, genom att inte färdigställa fm ( d v s inte låta den gå in i nästa fasta m)så får du maskorna på vriknålen Flytta m till sticka nr 3 när du plockat upp alla och slätst 40-45 cm. Avmaska alla samtidigt. Gör en till likadan.

MONTERING
Fäst trådarna. Pressa delarna under fuktig duk. Framstyckets översta parti (16 v) viks runt träringen och sys ner. Sy ihop sidsömmarna och pressa invikningskanten i midjan mot avigsidan och sy upp den.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90477. A-C Alla goda ting är tre
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!