90496. Axelväska & armring

Artnr
90496

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

GARNKVALITÉ Järbo 8/4
GARNALTERNATIV Cortina 8/4, Baby Pascal, Decatí, Järbo 12/6
MÅTT Väskan mäter 36X24 cm i färdig tillstånd
GARNÅTGÅNG 200 g nystan Järbo 8/4 (väska)
GARNÅTGÅNG
fg. 2 (lila) restgarn (fjärilar)
fg. 3 (ljuslila) restgarn (fjärilar)
fg. 4 (linfärg) restgarn (fjärilar)
fg. 5 (svart) restgarn (fjärilar)
STICKOR Nr 3½
VIRKNÅL Nr 3
MASKTÄTHET 18 m slätst = 10 cm
MOSSTICKNING
Varv 1: Sticka 1 rm, 1 am v ut.
Varv 2: Sticka rm över am och am över rm.
Sticka v 2 hela tiden.
ÖVRIGT Hela dekoren virkas med dubbelt garn. Väskan stickas med tre trådar garn.

VIRKFÖRKLARING
Gör en ögla X stick in nålen i öglan, omsl, drag igenom garnet (1 m) X. Upprepa mellan X och X.
Fastmaska (fm): Stick ner nålen i arb och drag upp en maska (2 m på nålen), drag garnet genom maskan.
Halvstolpe (hst): Gör 1 omsl om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m om på nålen), drag garnet genom alla 3 m.
Stolpe (st): Gör ett omsl, stick in nålen i m och dra upp 1 m, (3 m på nålen), genom båda mb, drag igenom garnet, omsl, drag garnet genom 2 m, omsl och drag garnet genom de återstående 2 m på nålen.
Dubbelstolpe (dst): Gör 2 omsl, stick in nålen i m och genom båda mb, drag igenom garnet, omsl, drag garnet genom 2 m, omsl, drag garnet genom 2 m , omsl och drag garnet genom de återstående 2 m på nålen.
Smygmaska (sm): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m genom m på nålen.

VÄSKA
Lägg upp 43 m på stickor nr 3½ och sticka mosst. 1 :a v = avigsidan. Öka 1 m i början och slutet på räts 6 ggr. Fortsätt att sticka mosst. På det 18:ende varvet stickas de mittersta 15 m i slätst på vartannat v stickas 1 m mer i var sida av rätm i mitten på arb. Fortsätt att sticka lika tills 5 m mosst återstår på var sida om slätst. Sticka tills arb mäter 18 cm och minska då 1 m i början och slutet på v (= 4 m mosst på var sida). Fortsätt att sticka tills arb mäter 55 cm och sticka då alla m på v i mosst. Sticka tills arb mäter 58 cm. Maska av i mosst.

SIDOR
Lägg upp 15 m och sticka mosst hela tiden. Öka 1 m i början och i slutet på arb vartannat v tills 25 m erhållits. Sticka därefter ytterligare 16 v. Minska därefter 1 m i början och slutet v. Upprepa dessa minskningar vart 4:e v tills 7 m återstår. Maska av. Sticka ytterligare en lika sida.

AXELREM
Lägg upp 6 m och sticka mosst hela tiden. Då remmen mäter 90 cm maska av.

MONTERING
Vik ihop arb som ett kuvert med sidan som har 5 m mosst utåt (= locket). Nåla fast sidor och rem i var sida. Sy i sidorna. Remmen skall sys fast på mitten på sidbotten på båda sidor. Fäst även remmen på kanten högst upp på sidbiten på de båda sidorna. Väskan kan fodras. Om så önskas klipp tyget 37 cm X 52 cm. Vik ihop på mitten med rätsidan inåt och sy ihop sidorna 1,5 cm (=sömsmån) från ytterkanterna i var sida. Mät ut och sy en söm tvärs över hörnet på båda botten sidor på avigs. 3 cm ifrån kanten på fodrets nedersida. Vänd fodret ut och in och vik ned 2 cm (= sömsmån) längs hela överkanten. Nåla fast fodret längs kanterna på innersidan av väskan. Mät av lika höjd på båda sidorna av väskan och nåla fast fodret. Sy med små efterstygn längs hela kanten.

FJÄRIL 1
Placerad på vänster sida: Virka med fg 2, 5 lm.
Varv 1: vänd med 1 lm och virka 5 fm.
Varv 2-4: Virka som varv 1.
Varv 5: vänd med 1 lm och virka 2 fm, 1 hst, 2 hst i nästa m, 2 hst i nästa m igen, 1 hst.
Varv 6: Vänd med 2 lm och virka 1 hst, 2 hst i nästa m och i nästa m igen, 1 hst. Tag av garnet. Byt till fg 3 och virka kring delen med fg 2 (ej sidan med uppläggn) och börja vid den korta sidan med 4 fm, 3 hst, 3 hst i samma m (= hörnet), 2 hst, 3 st, 1 dst, 3 dst i samma m (= hörnet), 1 dst, 2 st, 2 hst, 3 fm. På nästa v virkas 3 fm, 3 hst, 2 hst i samma m, 3 hst i samma m (= hörnet), 2 hst i samma m, 3 hst, 4 fm, 3 fm i samma m (=hörnet), 7 fm. Tag av garnet. Virka den andra vingen på samma sätt.

LITEN VINGE
Virka med fg. 2 3 lm.
Varv 1: Vänd med 1 lm och virka 3 fm.
Varv 2: Vänd med 1 lm och virka 3 hst.
Varv 3: Vänd med 2 lm och virka 3 st.
Varv 4: Vänd med 3 lm och virka 4 dst. Tag av garnet och virka en lika del.
Kropp: Virka med fg 5, 15 lm. Vänd med 1 lm och virka 15 fm. Tag av garnet.

FJÄRIL 2
Placerad på höger sida: Virka med fg 2, 5 lm.
Varv 1: Vänd med 1 lm och virka 5 fm.
Varv 2: Vänd med 1 lm och virka fm och öka genom att virka 2 m i samma m i var sida innanför kantm på alla v tills 13 m erhållits. Virka 2 v fm utan ökn. Minska därefter genom att hoppa över 1 m i början av 1:a v 2 ggr = 11 m. Tag av garnet. Virka 1 v fm runt arb (utom uppläggn) och virka 2 m i samma m i 3 m intill varandra i varje rundning = cm 34 m. Tag av garnet och virka en lika del. 

LITEN VINGE
Virka med fg 4, 5 lm. Vänd med 1 lm och virka 5 fm. Öka genom att virka 2 m i samma m i m innanför kantm på vartannat v 2 ggr =9 m. Minska 1 m i var sida genom att hoppa över 1 m = 7 m. Virka 1 v fm runt arb på samma sätt som på den stora vingen. Tag av garnet. Virka en lika del.
Kropp: Virka med fg 5, 12 lm, vänd med 1 lm och virka 12 fm. Tag av garnet

MONTERING
Fäst på delarna med nålar enl bild. Sy fast vingarna intill varandra på mitten. Fäst därefter fast vingarna ca 1 cm innanför kanten. Lägg kroppen över och sy fast den med garnet tvärs över med ca 5 mm:s mellanrum. Sy känselspröten med efterstygn med fg 5 enl bild.

ARMRING 
Lägg upp 13 m med en 30 cm garn av annan färg men med ungefär samma garntjocklek och sticka 1 v. Byt till rätt garn och X sticka 5 v mosst. Sticka därefter 1 v avigst. På nästa v stickas 9 m rätst, vänd arbetet och lyft 1:a m utan att sticka den och sticka 4 m avigst, vänd åter på arbetet och sticka rätst varvet ut. Sticka 1 v avigst X. Upprepa mellan X och X ytterligare 8 ggr och sätt alla m på sticka.
Plocka bort det första varvet stickat med en annan fg och sätt även dessa m på en sticka. Sticka ihop armringen. Lägg delarna mot varandra med räts inåt. Sticka i mosst. Sticka 1 m från vardera sticka = 1 m. Upprepa och maska av den första m. Fortsätt på detta sätt tills alla m är avmaskade. Fäst alla trådar. Sy ihop innerkanten på armringen. Stoppa ev ringen med tovull, bomull eller annat stoppmaterial.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90496. Axelväska & armring
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!