9070. HERRTRÖJA och MÖSSA i JÄRBO RAGGI

Artnr
9070

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ: Raggi
STORLEK
: S-M-L-XL
ÖVERVIDD: (Paggets mått) ca 118-126-132-138 cm
HEL LÄNGD: 73-75-77-77 cm
GARNÅTGÅNG:
10-11-11-12 hg bfg.
3-3-3-3 hg mfg 
STICKOR: Nr 3,5 och 4,5
MASKTÄTHET 19 m slätstickning på stickor nr 4,5 = 10 cm Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

Första och sista stickas alltid rät = kantm.
Randning: 2 varv mfg, 2 varv bfg.
Upprepa dessa varv. 

BAKSTYCKET:
Lägg med mfg och stickor 31/, upp 98-106-114-122 m och sticka randningen i resår lr la tills man stickat 6 ränder i mfg. Öka 15 m ämnt fördelat på sista resårvarvet.
Byt till stickor 41/z och bfg samt sticka slätstickning. Sticka rakt tills arb mäter 71-73-75-75 cm, då sätts de mittersta 29-31-33-33 m på en avmnål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 2 m 2 ggr för halsringningen.
När arb mäter 73-75-77-77 cm avm resterande m för axeln.
Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET: 
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 51-53-55-55 cm, då avm de 3 mittersta m och var sida stickas för sig.
När arb mäter 65-67-69-69 sätts de yttersta 9-10-11-11 m mot halsringningen på en avmnål. Avm ytterligare 3,2,1,1,1 m för halsringningen.
När arb mäter 73-75-77-77 cm avm resterande m för axeln.
Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR:
Lägg med mfg och stickor 31/, upp 52-54-56-58 m och sticka resår lika som bakstycket. Öka 17 m jämnt fördelat över sista resårvarv.
Byt till stickor 41/z och bfg samt sticka slätstickning.
När arb mäter 9 cm ökas 1 m i var sida var cm 17-19-21-23 ggr=103-109-115-121 m.
När arb mäter 48-50-52-54 cm eller önskad längd avm alla m elastiskt.

FICKA:
Lägg med bfg och stickor 411z upp 15 m och sticka slätstickning. Öka 1 m i var sida vartannat varv 7 ggr=29 m.
Sticka därefter rakt tills arb mäter 13 cm. Nästa varv från avigsidan stickas rät=vikvarv. Sticka 4 varv slätstickning. Maska av. 

FICKLOCK:
Lägg med bfg och stickor 41/z upp 5 m och sticka slätstickning. Öka 3 m i var sida vartannat varv 4 ggr=29 m. Samtidigt med 7:e varvet görs 1 knapphål mitt på ficklocket och över 1 m. Knapphålet görs genom att man maskar av 1 m som åter läggs upp på nästa varv. Fortsätt sticka rakt tills arb mäter 6 cm. Maska av.

MONTERING OCH HALSKANT: 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar. Låt torka.
Sy axelsömmarna.
Halskant: Plocka med mfg och stickor 31/z upp ca 104-106-108-110 m och sticka resår lika som bakstycket i 7 cm. Maska av i resår. Vik halskanten inåt och sy till den med elastiska stygn.
Sprundet: Höger sida: Plocka med bfg och stickor 31/z upp ca 40-40-42- 42 m och sticka resår lr la i 6 varv. Maska av i resår.
Vänster sida: Sticka lika som höger sida, men på 3:e varvet görs 3 knapphål. Det översta mitt i halskanten de övriga med jämna mellanrum. Knapphålen görs genom att man maskar av 2 m som åter läggs upp på nästa varv.
Sy till sprundet omlott nertill. Sy i ärmarna. Sy ärmoch sidsömmarna samtidigt.
Placera ut fickan och sy fast den, se modell. Till sist sy i knappar i sprundet och på ficklocket.

MÖSSA:
Lägg med stickor 4,5 upp 118 m och sticka resår 2r 2a i 26 cm, då börjar hoptagningarna.
Varv 1: * 2 rm tills, 2 am *Upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 och alla jämna varv: rm på rm och am på am.
Varv 3: * lrm, 2 am tills*. Upprepa *-* varvet ut.
Varv 5: * lyft 1 m, 1 am, drag den lyfta m över* Upprepa *-* varvet ut.
Varv 7: * lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över* Upprepa *-* varvet ut.
Tag av garnet och träd genom de återstående m och fäst väl.
Sy ihop mössan baktill och vik upp kanten, se modell. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:9070. HERRTRÖJA och MÖSSA i JÄRBO RAGGI
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!