91047. VÄRMANDE FÖR HONOM

Artnr
91047

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Elsebeth Lavold
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Gästrike 4 tr (100% Ull. Härvor ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR - MÖSSA M(L)
GARNÅTGÅNG - MÖSSA 100(100) g (fg 9404)
GARNÅTGÅNG - VANTAR 100(200) g
GARNÅTGÅNG - HALSDUK 300 g räcker till ca 175 cm
STICKOR Nr 5(5.5)
MASKTÄTHET 18(16) m mönster lätt sträckt på stickor nr 5(5.5) = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer, annars får plagget fel mått. Byt till tjockare stickor om du stickar för fast eller till tunnare stickor om du stickar för löst.

FÖRKLARINGAR
OBS! Den yttersta m i var sida är kantmaska (kantm) och stickas alltid rät. döhpt: Lyft 1 m, 2 r tills., dra den lyfta m över. Öhpt: Lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över.

MÖNSTER
V1: Kantm, *1 rm, 4 am, 1 rm, 1 am* upprepa *–* och sluta som varvet började (den sista am blir kantm).
V2: Kantm, *rm på rm, am på am.
V3: Kantm, *1 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 1 rm, 1 am* upprepa *–* och sluta som varvet började.
V4: Kantm, *rm på rm, am på am.
Upprepa dessa 4 v.

MÖSSA
Lägg med stickor nr 5(5.5) upp 96 m och sticka 1 v a = avigs. Sticka mönster enligt ovan men börja varv 1 och 3 med kantm, 1 rm, 1 am, upprepa *–* 13 ggr och sluta med 1 rm, kantm. Upprepa mönstret 6 ggr och sticka sedan varv 1 och 2. Maska av 9 m, sticka 22 m (=öronlapp), maska av 34 m, sticka 22 m (= öronlapp), maska av 9 m. Öronlappar: Sticka över de 22 m i ca 5(6) cm. Börja nu minska från avigs: Sticka kantm, 1 r, 3 r tillsammans, sticka tills 5 m återstår, döhpt, 1 r, kantm. Minska på detta sätt vartannat v 3 ggr. Kullen: Plocka upp 97 m i uppläggskanten. Sticka 2 v r, 1 v a, 1 v r (= kant), och därefter slätstickning. Sticka 4 varv. Dela in arbetet i 5 delar innanför kantm och sätt en markering mellan varje del. Nästa varv = minskningsvarv: Kantm, 2 r tillsammans, sticka till 2 m före markeringen, öhpt. Upprepa detta över v och sluta med kantm. Upprepa detta minskningvarv vartannat v tills 17 m återstår. Sticka ihop de 3 m i varje del genom att lyfta 1, sticka 2 r tillsammans och dra den lyfta m över = 7 m. Dra tråden igenom. Sy ihop mössan med masksöm.

VANTAR
Lägg upp med st nr 5(5.5) 43 m och sticka mönster i ca 7(8) cm. 1:a v = avigs. Börja med V2 i mönsterförklaringen. Tumkilen: På nästa v, från räts, markera på var sida om den mittersta m. Sticka fram till den första markeringen, öka 1 m, sticka fram till den andra markeringen, öka 1 m, sticka varvet ut. Sticka 3 v. Fortsätt öka på detta sätt, efter den 1:a markeringen och före den andra (det blir ytterligare 2 m mellan varje ökning) vart 4:e v tills tumkilen består av 13 m. Sticka sedan rakt upp tills arbetet mäter 16(18) cm. Bryt inte arbetstråden. Med en ny trådända stickas ca 10 v över tummens m. Sticka ihop m parvis och dra tråden igenom resterande m. Plocka upp 1 ny m i tumgreppet och sticka vidare tills arbetet mäter 28(30) cm. Minska för vantens topp med början på räts. Minskningsvarv: 1 rm, *öhpt, sticka till 1 m före mitten, 2 rm tillsammans*, upprepa *-* och sluta med 1 rm. Upprepa detta minskningsvarv vartannat v tills 15 m återstår. Sticka fram till arbetets mitt, sätt resten av m på en separat st och gör en stickad avmaskning (lägg stickorna räta mot räta och sticka ihop 1 m från vardera st samtidigt som du maskar av). Sy ihop tummen och vanten med masksöm (se skiss).

HALSDUK
Lägg med st nr 5.5 upp 43 m och sticka enligt mönstret ovan. 1:a v = avigs, börja sedan med V2 i mönsterförklaringen. Sticka 150 cm eller önskad längd. Maska av i mönster.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91047. VÄRMANDE FÖR HONOM
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!