91048. RYSSMÖSSA & VANTAR MED PÄLSKÄNSLA

Artnr
91048

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Raggi (70% Ull ”Superwash”, 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m), Tindra (100% Polyester. Nystan ca 50 g = 90 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR - VANTAR Dam
STORLEKAR - MÖSSA XS/S(M/L)
GARNÅTGÅNG - VANTAR Ca 100 g Raggi (fg 1510), Ca 120 g Tindra (fg 61201)
GARNÅTGÅNG - MÖSSA Ca 100(100) g (fg 1510), Ca 160(160) g (fg 61201)
STICKOR Nr 4 och nr 4.5 till mössa, nr 4.5 till vante
STRUMPSTICKOR Nr 4.5
MASKTÄTHET - VANTAR Ca 9 m på stickor nr 4.5 = 5 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 5 cm få 9 m.
MASKTÄTHET - MÖSSA 13 m mosstickning på st nr 4 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 13 m.

FÖRKLARINGAR
Vantar: Stickas med 1 tråd Raggi och 3 trådar Tindra = 4 trådar. Första och sista m stickas alltid rät = kantm. Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät. Minska 1 m = Sticka 2 m tills.
Mössa: Hela mössan stickas i mosstickning med 1 tråd Raggi, 2 trådar Tindra = 3 trådar. Mosstickning: Varv 1: Sticka 1 rm, 1 am v ut. Varv 2: Sticka rm över am och am över rm. Fortsätt sticka varv 2.

VANTAR
Vänster vante: Lägg med Raggi och st nr 4.5 upp 32 m.
Varv 1: Sticka tillsammans 1 tråd Raggi och 3 trådar Tindra, 1 km, 16 rm, fortsätt sedan med endast Raggi (låt Tindratrådarna hänga kvar), sticka resår 1 rm, 1 am på 14 m, 1 km. Första v är avigsida.
Varv 2: 1 km, sticka 14 m resår, 16 am tillsammans med Tindratrådarna, 1 km. Upprepa dessa 2 v tills resåren mäter ca 6-6½ cm. Byt till st nr 4.5 och sticka från rätsidan enl följande: 1 km, rm över resåren öka 4 m jämt fördelat över resåren, forstätt sedan med am tillsammans med Tindra (halva vanten blir slätst och halva vanten blir avigvänd slätst).
Sticka tills arb mäter 8 cm från resåren. Gör en markering för tummen: Sticka 1 km, 10 rm, 8 rm med en avvikande tråd, sätt tillbaka m med den avvikande tråden på vänster st och fortsätt att sticka med Raggi igen. När vanten mäter ca 9 cm efter tummarkeringen börjar intagningarna. Gör en intagning från varje rätt v: 1 km, 1 rm, 1 öpht, sticka till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm, 1 am, 2 am tills, sticka till 4 m återstår, 2 am tills. 1 am, 1 km. Fortsätt med intagningarna till 8 m återstår på stickan. Ta av garnet drag det genom de återstående m. Sy ihop vanten i sidan innanför km. Fäst alla trådar. Tumme: Ta bort den avvikande tråden och plocka med strumpst nr 4.5 upp de 15 m från tråden + 3 m extra. Fördela m på 3 eller 4 st. Sticka slätst runt i ca 5-5½ cm. Börja sedan med hoptagning: Sticka 3 rm, 2 rm tills, 2 rm, 2 rm tills, upprepa ytterligare 1 gång. Upprepa hoptagningarna varje v. Det blir 1 m mindre efter varje hoptagning. När 6 m återstår ta av garnet och trä igenom rest m. Fäst alla trådar. Höger vante: Stickas lika vänster, men åt motsatt håll.

RYSSMÖSSA
Pannskärm: Lägg upp 13(13) m på stickor nr 4.5 och sticka mosst. 1:a v = avigsidan. Öka 1(1) m i början och slutet på vartannat v tills 23(23) m erhållits. När arb mäter 12(12) cm sättes arb på en nål.
Öronlappar: Lägg upp 7(9) m och sticka 3 v, öka därefter vartannat v 1 m innanför kantm tills 13(19) m erhållits. När arb mäter 9(11) cm lägg upp 5(7) m i slutet av v och sticka ytterligare 5(5) cm. Sätt arbetet på en nål. Sticka en lika del till, men åt motsatt håll. Montering: Börja med öronlappen som har 5(7) m i början på arb, sticka tills det finns 1 m kvar, sticka ihop öronlappens m med den första m på pannskärmen, sticka pannskärmen tills 1 m finns kvar, sticka ihop pannskärmens m med den första m på nästa öronlapp = 57(73) m. Sticka ytterligare 11(14) cm. Minska därefter jämt fördelat 13(20) m på nästa v = 44(53) m. Sticka 3 v. Minska på nästa v 12(17) m jämt fördelade = 32(36) m. Sticka 3 v. Minska därefter 8(12) m jämt fördelade = 24(24) m. Sticka 1 v. På nästa v stickas alla m ihop 2 och 2 innanför kantm. Sticka 1 v. Ta av garnet och dra det genom m. Sy ihop sömmen mitt bak och fäst trådarna mycket noga. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91048. RYSSMÖSSA & VANTAR MED PÄLSKÄNSLA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!