91069. JÄRBO GARN ÄLGVANTE

Artnr
91069

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Jette Magnussen
Översättare: Katarina Karlsson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Saga (100% Ull ”Superwash”. Nystan ca 50 g = 104 m), Fuga (50% Ull ”Superwash”, 50% Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK En storlek
GARNÅTGÅNG Ca 60 g (fg 1, oblekt: 19000/60101), Ca 55 g (fg 2, grå: 19005/60103)
STRUMPSTICKOR Nr 2.5 och 3
MASKTÄTHET 24 m och 32 v på st nr 3 = 10 x 10 cm. Stämmer inte masktätheten, byt till finare eller grövre stickor.

FÖRKLARINGAR
Ökning (ökn): Tag upp tråden mellan maskorna, vrid den och sticka m rät.
Intagning (int): 2 rm tills.
Överdragshoptagning (ödhpt): Lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade. 

HÖGER VANTE
Lägg upp 54 m med fg 2 på strumpstickor nr 2.5 och sticka 7 v slätstickning till kant, 1 avigt varv = vikvarvarv. Sticka de första 8 v enligt diagram A och byt sedan till st nr 3 och fortsätt enligt diagram A fram till 25 v är gjorda. Fortsätt enligt diagram B.1 och öka 2 m på första v = 56 m. Sticka 9 v, sedan tumkilen enligt diagram C vid de 3 svartmarkerade m. Öka 1 m på vartannat v på var sida om dessa 3 m, enligt diagram, tills det finns 13 m i tumkilen. Sätt dessa 13 m på en nål att vila, lägg upp 3 nya m bakom kilen och fortsätt enligt diagram B.1, sticka sedan upp till intagningarna. Gör intagningarna på båda sidor om sid m. I början stickas 2 rm tills. I slutaet stickas 1 ödhpt. Des sista 16 m stickas med fg 2, tills 2 och 2 genom att ta 1 m från vantens ovan- och undersida, samtidigt som man maskar av. Tumme: Sätt tummens vilande 13 m på stickor, tag upp 1 m i var sida vid tumgreppet, plocka upp 3 m bakom tummen = 18 m. Sticka runt enligt diagram C. Sticka int på samma sätt som på vanten.

VÄNSTER VANTE
Lägg upp och sticka som höger vante, men spegelvänt, enligt diagram B.2. Älgarna ska vara vända mot varandra och årtalet du väljer att sticka ”i detta fall 2012” ska ej vara med på vänster vante.

MONTERING
Fäst alla trådar. Lägg vantarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Vik in kanten nertill och sy fast den. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91069. JÄRBO GARN ÄLGVANTE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!