91076. RANDIG KLÄNNING

Artnr
91076

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Jonna Thue
Översättare: Anne-Lise Anderskou,Elisabeth Anderskou
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Nova (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)
STORLEKAR Ca 56-62(68-74)80-86(92-98)104-110 cl
BYSTVIDD Ca 49(52)55(58)61 cm. Plaggets mått.
LÄNGD MITT BAK Ca 34(39)44(49)55 cm. plaggets mått.
INVÄNDIG ÄRMSÖM Ca 13(16)19(22)26 cm. plaggets mått.
GARNÅTGÅNG
Ca 100(100)100(100)100 g (fg 48019)
Ca 50(50)50(50)50 g fg 48012
Ca 100(100)100(100)150 g fg 48015
Ca 50(50)50(50)50 g fg 48016
JUMPERSTICKOR Nr 2, 2.5 och 3
TILBEHÖR 4 knappar
MASKTÄTHET Ca 26 m och 36 v = 10 x 10 cm – om masktätheten inte stämmer, byt till tunnare eller grövre stickor.

FÖRKLARINGAR
Där det i beskrivningen bara står en siffra gäller den för alla storlekar. Detsamma gäller om det bara står en rad siffror med komma mellan till ex 5,2,1,1 m.
Kantm: Första och sista m stickas rät på alla varv.
1 ökning: Ta upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
1 enkelintagning: Lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Slätst: Sticka rätt på rätsidan och avigt på avigsidan.
Mosstickning: V 1: *1 rm, 1 am*, uppr v ut. v 2: am på rm, rm på am.

RANDNING
*2 v rosa,
1 v turkos,
3 v orange,
1 v gul,
3 v turkos,
2 v rosa,
1 v turkos,
1 v gul,
3 v orange,
1 v turkos*.
Upprepa *-*. Hela klänningen stickas i denna randning.

BAKSTYCKE
Börja med turkos och lägg med st nr 3 upp 118(124)130(136)142 m och sticka 7 v mosstickning. Fortsätt med slätst och randning enligt ovan. När arb mäter 21(25)29(33)38 cm avslutas med ett avigt v. Byt till st nr 2.5 och sticka 7(8)9(10)11 rm, sticka ihop de följande 104(108)112(116)120 m 2 och 2, sticka 7(8)9(10)11 rm = 66(70)74(78)82 m. Sticka 1 v fasta am tillbaka över de ihopstickade m. Byt tillbaka till st nr 3 och fortsätt rakt upp till arbetet mäter 23(27)31(35)40 cm. Avm för ärmhål 6(6)7(7)7 m i början av de nästa 2 varven = 54(58)60(64)68 m. Fortsätt rakt upp tills ärmhålet mäter 9(10)11(12)13 cm. Maska av de mittersta 14(16)16(18)20 m för halsen och sticka klart var sida för sig. Maska av ytterligare 2,1 m för halsen. När ärmhålet mäter 11(12)13(14)15 cm, avmaskas de kvarvarande 17(18)19(20)21 m för axel. Sticka andra sidan likadant, men spegelvänt.

FRAMSTYCKE
Stickas som ryggen till ärmhålet mäter 7(8)9(10)11 cm. Maska av de mittersta 10(12)12(14)16 m för halsen och sticka klart var sida för sig. Maska av ytterligare 2 m och 3 x 1 m i halssidan = 17(18)19(20)21 m. Maska av för axeln vid samma höjd som på bakstycket. Sticka andra sidan likadant, men spegelvänt.

ÄRMAR
Börja med turkos och lägg med st nr 3 upp 42(45)46(47)48 m, byt till st nr 2.5 och sticka 7 v mosstickning. Byt till st nr 3 och fortsätt med slätst och randning som ovan. På 5:e varvet ökas 1 m i var sida, 3 rm, 1 ökn, sticka rm tills det finns 3 m kvar på st, 1 ökn, 3 rm. Upprepa dessa ökningar på vart 6:e v tills det finns 54(59)64(69)74 m på stickan. När arb mäter 13(16)19(22)26 cm, fäster man en märktråd i var sida. Härifrån stickas 2½(2½)3(3)3 cm rakt upp. Maska av 4 m i början av de följande 10(12)12(14)16 varven. Maska av de sista 14(11)16(13)10 m. Andra ärmen stickas lika.

MONTERING & KANTER
Halskant på bakstycket: Från rätsidan, plockar man med st nr 2 och turkos fg upp 6 m längs den sneda kanten, 15(17)17(19)21 m mitt bak, 6 m längs den andra sneda kanten. Sticka 6 v mosstickning. Maska av i mosstickning. Halskant på framstycket: Stickas som på bakstycket men plocka upp 14 m längs den sneda kanten, 11(13)13(15)17 m mitt fram, 14 m längs den andra sneda kanten. Knappkant på bakstycket: Stickas som halskanten, plocka upp 5 m längs halskanten och 17(18)19(20)21 m längs axeln. Knapphålskant på framstycket: Stickas som på bakstycket, men på andra v stickas 2 knapphål, från ärmhålet stickas 5(6)6(7)7 m, avm 2 m, sticka 10(10)11(11)12 m, avm 2 m, sticka de sista 3 m mot halsen. På 3:e v läggs 2 nya m upp över de avm. Sticka andra sidan likadant, men spegelvänt. Pressa ev delarna lätt från avigan med en fuktig pressduk över. Lägg knappkanterna omlott med bakstycket underst och sy fast ärmarna längs det lodräta ärmhålet. De översta 2½(2½)3(3)3 cm av ärmsömmarna (från märktrådarna och upp) sys fast mot de avmaskade 6(6)7(7)7 m i ärmhålen. Sy ärm- och sidsömmarna. Sy i knappar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91076. RANDIG KLÄNNING
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!