91121. VIRKAD SJAL MED BLOMMOR SAMT MÖSSA OCH ARMVÄRMARE

Artnr
91121

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Jette Magnussen
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Stella, 10 % Mohair, 10 % Ull, 80 % Akryl, ca 100 g = 550 m
STORLEK - SJAL Stor sjal: Ca 180 x 150 cm(Liten sjal: Ca 150 x 125 cm). Mått upptill samt uppifrån och ner.
MÖSSA - HUVUDMÅTT Ca 56-58 cm
ARMVÄRMARE Längd till handled: Ca 31 cm, omkrets arm under armbåge: Ca 26 cm
GARNÅTGÅNG Sjal
Fg 45013 Ca 500(400) g
GARNÅTGÅNG Mössa
Fg 45013 Ca 75 g
GARNÅTGÅNG Armvärmare
Fg 45013 Ca 75 g
STRUMPSTICKOR Nr 3.5 (till mössa), 4 och 5 mm (till armvärmare)
RUNDSTICKA Nr 3.5, 60 cm (till mössa)
VIRKNÅL Nr 4 (till sjal och mössa)
TILLBEHÖR Ev. ca 60-63 cm grosgrainband (Att sätta invändigt i mössan för att hålla ihop huvudomkretsen) 
VIRKFASTHET Blomma: Ca 15,5 cm i diameter. Om virkfastheten inte stämmer, prova med finare eller grövre virknål.
MASKTÄTHET - MÖSSA Ca 21 m x 32 v slätst med dubbelt garn på st 3.5 - Eller anpassa till den grovlek du behöver ha för att hålla masktätheten.
MASKTÄTHET - ÄRMVÄRMARE Ca 17 m x 24 v slätst med dubbelt garn på st 5 mm - Eller anpassa till den grovlek du behöver ha för att hålla masktätheten.

FÖRKLARINGAR
1 ökn: Ta upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den vriden rät eller avig så som det passar i arb.
1 int: 2 rm tills.
1 ödhpt: lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.
Resår: Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* v ut.
Varv 2 och alla följande v: Rm över rm och am över am.
Vändvarv med dubbel-m (dbl-m): Lägg garnet framför arb, lyft 1 m som om den skulle stickas avigt, dra samtidigt garnet hårt bakåt (= dbl-m). På detta sätt framstår m som dubbel. Om garnet inte dras åt tillräckligt hårt, kommer det att bli hål. När man stickar över alla m igen stickas dbl-m som en maska.

VIRKFÖRKLARINGAR
1 lm: Gör en ögla = första lm, sätt virknålen i öglan *gör ett omslag och dra garnet genom öglan*, upprepa *-* till önskat antal lm.
1 sm: Stick nålen genom en av föregående varvs m, gör ett omslag och dra tråden genom både m från föregående v och m på nålen.
1 fm: Stick nålen genom en av föregående varvs m, gör ett omslag och dra igenom 1 m (2 m på nålen), gör ett nytt omslag och dra igenom de 2 m på nålen.
Hst (halvstolpe): Gör ett omslag på nålen, stick nålen genom en av föregående varvs m, gör ett omslag på nålen, dra igenom 1 m (3 m på nålen), gör ett omslag och dra igenom alla m på nålen.
St (stolpe): Gör ett omslag på nålen, stick nålen genom en av föregående varvs m, gör ett omslag på nålen, dra igenom 1 m (3 m på nålen), gör ett omslag och dra igenom de 2 första m, gör ett omslag och dra igenom de sista 2 m.
Dst (dubbelstolpe):
Gör 2 omslag på nålen, stick nålen genom en av föregående varvs m, gör ett omslag på nålen, dra igenom 1 m (4 m på nålen), gör ett omslag och dra igenom de 2 första m, gör ett omslag och dra igenom de nästa 2 m, gör ett omslag och dra igenom de 2 sista m på nålen.
3-dst (tredubbel stolpe): Gör 3 omslag på nålen, stick nålen genom en av föregående varvs m, gör ett omslag på nålen, dra igenom 1 m (5 m på nålen), gör ett omslag och dra igenom de 2 första m totalt 4 gånger.
2 st-grupp (grupp av 2 stolpar virkad i samma m): gör 1 omsl, stick nålen genom m på föregående varv, 1 omsl, dra det igenom m, 1 omsl, dra det igenom m og omsl på nålen, 1 omsl, stick nålen igenom samma m, dra det igenom m, 1 omsl, dra det igenom m og omsl på nålen, 1 omsl, dra det igenom alla 3 m på nålen.
3 st-grupp (grupp av 3 stolpar virkad i samma m): virkas som 2 st-grupp, men virka 3 st i samma m och dra det sista omsl igenom alla 4 m på nålen.

VIRKAD SJAL
Virka totalt 78 (55) stora blommor som virkas ihop efterhand och 33 (27) små blommor som virkas fast längs kanten.

STOR BLOMMA
Virka 6 lm med virknål 4, sätt ihop till en ring med 1 sm.
Varv 1: 12 fm runt ringen.
Varv 2: 4 lm (=1 st+1 lm), *1 st i nästa m, 1 lm*, upprepa *-* totalt 12 ggr, sätt ihop med 1 sm i andra lm.
Varv 3: 1 sm runt lmb, 3 lm (= 1 st), 2 st-grupp (se VIRKFÖRKLARINGAR), 2 lm. *3 st-grupp, 2 lm*, upprepa *-* totalt 11 ggr.
Sätt ihop med 1 sm i första st-gruppen = totalt 12 st-grupper.
Varv 4: *1 fm+2 st+2 dst runt lmb, 1 dst i st-gruppen, 3 lm, 1 fm i den dst som precis blivit klar, 2 dst+2 st+1 fm runt nästa lmb*. Upprepa *-* totalt 6 ggr = 6 blad. Sätt ihop med 1 sm i st-gruppen.
Varv 5: *8 lm (bakom bladet), 1 fm i st-gruppen efter bladet (= mellan de två bladen)*. Upprepa *-* totalt 6 ggr.
Varv 6: *1 fm, 3 st, 1 dst i var och en av de nästa 3 m, 1 lm, 1 dst, 2 lm, 1 3-dst, 2 lm, 1 dst, 1 lm, 1 dst i var och en av de nästa 3 m, 3 st, 1 fm runt lmb bakom bladet*. Upprepa *-* totalt 6 ggr. Sätt ihop med 1 sm i första bladets första fm.
Varv 7: 1 sm i fm på kronbladet, 1 sm i var och en av bladets 3 st. *1 fm i varje av de 3 dst, 1 fm+3 lm+1 fm runt lmb, 1 fm i dst, 2 fm runt lmb, 1 fm i 3-dst, 2 fm runt lmb, 1 fm i dst, 1 fm+3 lm+1 fm runt lmb, 1 fm i var och en av de nästa 3 dst, 5 lm, hoppa över till första dst av de 3 dst på nästa kronblad*. Upprepa *-* på nästa kronblad totalt 6 ggr. Sätt ihop med 1 sm i fjärde sm från varvets början. Bryt garnet.

Sammanvirkning av stora blommor
Varv 1–6:
Virka som till stor blomma, se beskrivning ovanför.
Varv 7: 1 sm i fm på kronbladet, 1 sm i var och en av bladets 3 st. *1 fm i var och en av de 3 dst, 1 fm+3 lm+1 fm runt lmb, 1 fm i dst, 2 fm runt lmb, 1 fm i 3-dst (= kronbladets spets). Ta ut nålen och stick ner den i kronbladets spets på nästa blomma eller samling av blommor, sätt tillbaka m på nålen, gör ett omslag och dra igenom båda m på nålen, 2 fm runt lmb, 1 fm i dst, 1 fm+3 lm+1 fm runt lmb, 1 fm i var och en av de nästa 3 dst, 3 lm. Ta ut nålen och stick ner den i lmb med 5 lm på andra blomman, 3 lm, 1 fm i 3:e lm, 2 lm, hoppa över till första dst av de 3 dst på nästa kronblad*. Upprepa samman virkningen *-* för varje blomma. Där det inte ska sättas ihop fler blommor virkas varv 7 som beskrivits för stor blomma ovan. Virka ihop alla blommorna enligt beskrivning, se foto och skiss.

LITEN BLOMMA TILL KANTEN
Virka 3 lm med virknål nr 4, sätt ihop till en ring med 1 sm.
Blommans mitt:

Varv 1: 5 fm runt ringen. Stjälk: 5 lm, ta ut nålen och stick ner den i samlingen av stora blommor (se skiss och foto), sätt tillbaka m på nålen, gör ett omslag och dra igenom båda m på nålen, 1 fm i var och en av stjälkens 5 lm (= 5 fm), fäst med 1 sm i första fm i blommans mitt. Härefter virkas blomman klar i rader. Blomma:
Varv 2: 4 lm (= första st + 1 lm)+1 st i andra fm på blommans mitt, 1 lm, 1 dst+1 lm+1 dst+1 lm i nästa m, 1 dst+1 lm+1 3-dst, 1 lm, 1 dst i nästa m, 1 lm, 1 dst+1 lm+1 dst i nästa m, 1 st+1 lm+1 st i nästa m. Vänd med 1 lm.
Varv 3: 1 fm i varje m och lm = 21 fm.
Varv 4: Ta ut nålen och stick ner den i lmb på 5 lm på den stora blomman, sätt tillbaka m på nålen, gör ett omslag och dra igenom båda m på nålen. *1 fm+3 lm+1 fm i blommans fm, 1 sm i nästa m*, upprepa *-* totalt 10 ggr.
Avsluta med 1 fm+3 lm+1 fm i sista fm.
Sätt ihop med annan blomma så som beskrivits ovanför. Virka en liten blomma mellan var och en av de stora blommorna längs sjalens kant, se foto och skiss.

MONTERING
Lägg sjalen i önskad form, forma ev blommornas uddar och blommorna längs kanten lite. Lägg sjalen mellan två fuktiga handdukar och låt den torka.

MÖSSA
Stickas med dubbelt garn, börja med båda trådar på samma ställe i garnets färgrapport.
Lägg upp 6 m med 3 strumpst nr 3.5 och med dubbelt garn så att mössan blir tät. Uppläggningstråden markerar varvets början, upprepa *-*.
Varv 1: Sticka rm.
Varv 2: *1 rm, 1 ökn* = 12 m.
Varv 3: Sticka rm och hädanefter alla udda v rm.
Varv 4: *2 rm, 1 ökn* = 18 m.
Varv 6:
*3 rm, 1 ökn* = 24 m. Fortsätt sticka på 4 strumpst och fördela m.
Varv 8: *4 rm, 1 ökn* = 30 m.
Fortsätt på detta sätt genom att öka antalet m mellan ökn på vartannat v (= 6 ökn på varje v), tills det finns 108 m.
Byt till rundst 3½ när maskorna inte längre får plats. Sticka härefter rakt upp tills arbetet mäster ca 21 cm från uppläggningstråden (= mitten på mössan).

BRÄTTE
Stickas fram och tillbaka i rätst (= rm på alla v).
Varv 1, rätsidan: *18 rm, 1 ökn*, upprepa 6 ggr = 114 m, vänd.
Varv 2, avigsidan: Sticka rm, vänd.
Varv 3: *19 rm, 1 ökn* = 120 m, vänd.
Varv 4: Sticka rm, vänd.
Varv 5: *20 rm, 1 ökn* = 126 m, vänd.
Varv 6: Sticka rm, vänd.
Varv 7: *21 rm, 1 ökn* = 132 m, vänd. Sätt en märktråd mitt bak.
Varv 8: Sticka tills det är 11 mtill mitt bak, vänd med 1 dbl-m.
Varv 9: 15 rm, 1 ökn, *20 rm, 1 ökn*, upprepa *-* 4 ggr, 15 rm = 115 m, vänd med 1 dbl-m (= 11 m kvar till mitt bak).
Varv 10: Sticka tills det är 16 m kvar till mitt bak = 110 m, vänd med 1 dbl-m.
Varv 11: 11 rm, 1 ökn, *21 rm, 1 ökn*, upprepa *-* 4 ggr, 10 rm = 110 m, vänd med 1 dbl-m (= 16 m kvar till mitt bak).
Varv 12: Sticka till det är 21 m kvar till mitt bak = 105 m, vänd med 1 dbl-m.
Varv 13: 6 rm, 1 ökn, *22 rm, 1 ökn*, upprepa *-* 4 ggr, 6 rm = 105 m, vänd med 1 dbl-m (= 21 m kvar till mitt bak).
Varv 14: Sticka tills det är 26 m kvar till mitt bak = 100 m, vänd med 1 dbl-m.
Varv 15: 2 rm, 1 ökn, *23 rm, 1 ökn*, upprepa *-* 4 ggr, 1 rm = 100 m, vänd med 1 dbl-m (= 26 m kvar till mitt bak).
Varv 16: Sticka tills det är 31 m kvar till mitt bak = 95 m, vänd med 1 dbl-m.
Varv 17: 9 rm, 1 ökn, *24 rm, 1 ökn*, upprepa *-* 4 ggr, 9 rm = 94 m, vänd med 1 dbl-m (= 31 m kvar till mitt bak).
Varv 18: Sticka rm över alla m = 156 m. OBS! Sticka alla dbl-m som en m. Maska av med rm.

MONTERING
OBS! Vänd mössan så att det avigstickade blir rätsidan. Lägg mössan mellan två fuktiga handdukar och låt torka. Sy ihop brättet mitt bak med maskstygn. Virkad kant på brättet: Med virknål 4, virkas 1 v fm längs brättets kant, Börja mitt bak. Hoppa över var sjätte m så att brättet hålls ihop lite. Virka därpå 1 v fm i samma m som förra v, så att kanten blir dubbel. Virka därefter ännu 1 v i samma som de tidigare såhär: *1 fm, 1 lm, hoppa över 1 m*, upprepa *-* så att kanten blir tredubbel därmed stabil. Avsluta med 1 sm i första fm. Böj ca 2 cm av nackens kant mitt bak och sy fast den mot rätsidan med ett par stygn, så att brättet får ett fint fall. Sy ev i ett grosgrainband på insidan av mössan så att mössans form stabiliseras, reglera mössans form med bandet. Ånga mössan lite lätt, så att den tovar till sig lite. Mössan kan även borstas lite med en stel borste om så önskas. www.jarbo.se SKISS Liten sjal Stor sjal inkl. grå markering (se foto)

ARMVÄRMARE
Stickas med dubbelt garn, börja med båda trådar på samma ställe i garnets färgrapport.
Vänster armvärmare: Lägg upp 50 m med dubbelt garn på strumpst 4, fördela m på 4 stickor. Sticka 5 cm rundst i resår: *1 rm, 1 am*, upprepa *-*. Byt till strumpst 5 och sticka runt med slätstickning (= rm på alla v). På första v stickas intag enligt: *8 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* varvet ut = 45 m. Härefter stickas 1 intag i början och slutet av v enligt: *1 rm, 2 rm tills, sticka tills det finns 3 m kvar på v, 1 ödhpt, 1 rm*, upprepa *-* på på vart 6:e varv tills det finns 31 m på v. Fortsätt rakt upp tills arb mäster 31 cm, eller till önskad längd till handleden och början av tumkil.
Tumkil: Sticka tills det finns 6 m kvar på v: 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 5 rm. Sticka 1 v slätst. Härefter stickas ökningar för tumkil genom att öka antalet m i kilen. Sticka tills det finns 8 m kvar på v: 1 ökn, 3 rm, 1 ökn, 5 rm. Fortsätt att på detta sätt sticka ökn för kilen på vartannat v, tills det finns 15 m i kilen. Låt handens 30 m vila och sticka färdigt tummen. Lägg upp 3 nya m bakom tummen = 18 m. Sticka 1 v slätst. På nästa v stickas 1 ödhpt (= sticka de sista m i kilen + den första av de 3 m tills), 1 rm (= mittersta av de 3 m), 1 int (= sticka den sista av de 3 m + den första av kilens m tills), sticka v ut = 16 m. Sticka ytterligare 2 v slätst. Maska av med rm.
Handen: Fortsätt med handens vilande 30 m. Plocka upp 3 m i de 3 nya m bakom tumkilen = 33 m. Sticka 8 v slätst. Maska av med rm. Vänd armvärmaren så det avigstickade blir rätsidan = vänster armvärmare.
Höger armvärmare: Stickas på samma sätt som vänster, fast spegelvänt. Det vill säga att ökn till tummar stickas enligt: 5 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, sticka v ut. Sticka 1 v slätst. Upprepa ökn till kilen på vartannat v tills det finns 15 m i kilen. Sticka klart tummen och handen. Maska av på samma sätt som på vänster armvärmare. Vänd armvärmaren så det avigstickade blir rätsidan = höger armvärmare.

MONTERING
Lägg armvärmarna mellan två fuktiga handdukar och låt torka. Fäst alla lösa trådar från avigsidan (= på rätstickningssidan). 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91121. VIRKAD SJAL MED BLOMMOR SAMT MÖSSA OCH ARMVÄRMARE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!