91124. GRYTLAPPAR I TRE OLIKA VIRKTEKNIKER VIRKAD NÅLBINDNING, DUBBELVIRKNING & KROKAT STICKMÖNSTER

Artnr
91124

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ (A) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
STORLEK (A) Ca 20 x 20 cm
GARNÅTGÅNG (A) Ca 50 g (fg 1: 8845 alt. 8802 alt. 8808)
Ca 10 g (fg 2: 8801)
VIRKNÅL (A) Nr 3.5 och 4.5
MASKTÄTHET (A) Ca 22 m och 12 v = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.
GARNKVALITÉ (B) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
STORLEK (B) Ca 20 x 20 cm
GARNÅTGÅNG (B) Ca 50 g (fg 1: 8801)
Ca 40 g (fg 2: 8856)
VIRKNÅL (B) Nr 3.5 och 6
MASKTÄTHET (B) Ca 16 m och 11 v = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.
GARNKVALITÉ (C) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
STORLEK (C) Ca 20 x 20 cm
GARNÅTGÅNG (C) Ca 50 g (fg 1: 8847 alt. 8801 alt. 8811 alt. 8860)
Ca 10 g (fg 2: 8801 alt. 8802)
VIRKNÅL (C) Nr 3.5 och 4.5
MASKTÄTHET (C) Ca 18 m och 22 v = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så masktätheten stämmer.

FÖRKLARINGAR
Virkad nålbindning GRYTLAPP (A), påminner om sydd nålbindning, men här behöver man inte skarva garnet. Här görs en tätare variant än vad som är vanligt.
Dubbelvirkning GRYTLAPP (B), innebär att 1 v från var sida bildar 1 v.
Krokat stickmönster, GRYTLAPP (C). Krokning är ett annorlunda sätt att virka. Krokningen består av ett framåtgående varv där man samlar upp alla maskorna på nålen från hela varvet, sedan ett bakåtgående varv där man ”maskar av” alla maskorna. Alla varv virkas från samma sida, man vänder inte arbetet som i vanlig virkning. I vanlig krokning använder man en lång virknål, men här är det inte så många m till 1 v, därför går det bra med vanlig virknål. Sätt en gummisnodd i änden på virknålen så ramlar inte maskorna av. I krokat grundmönster gör man omtag om den lodräta maskbågen, i det här mönstret gör man nertag mitt i maskan, mellan de båda lodräta maskbågarna och drar upp 1 m.

GRYTLAPP I VIRKAD NÅLBINDNING (A)
Lägg med fg 1 upp 43 lm med virknål nr 4.5 och virka mönster enligt nedan (= 41 m). Kontrollera maskantalet varje v.
Varv 1: Dra upp 1 m från 2:a lm, 1 m från 3:e och 1 m från 4:e lm från nålen, gör omtag om garnet och dra genom alla 4 m på en gång, *sätt nålen bakom och under de 2 lodräta mbg som är längst till vänster och som bildades då du drog genom 4 m, sätt sedan nålen direkt i nästa lm och dra upp 1 m, dra upp den m ganska långt, se till att nålen hålls vågrätt, dra genom 4 m på en gång*, upprepa *-* .
Varv 2: Vänd, 3 lm dra upp 1 m från 2:a lm, 1 m från 3:e lm och 1 m från 1:a m från föregående v, dra upp den sista m ganska långt, dra genom 4 m, *sätt nålen bakom och under de 2 lodräta mbg och under nästa m, dra upp 1 m ganska långt, dra genom 4 m*, upprepa *-*. Upprepa varv 2.
Virka till grytlappen är fyrkantig.
Kant runtom: Byt till fg 2 och virknål nr 3.5, *3 fm i samma m (på sidorna blir det i samma v), hoppa över 2 m eller 2 v*, upprepa *-*.
Ögla: Virka 20 lm, börja i 2:a lm från nålen, virka 1 sm i var m. Tag av garnet. Sy fast hängaren och fäst ändarna.

GRYTLAPP I DUBBELVIRKNING (B)
Lägg med fg 1 upp 14 lm med virknål nr 6, byt till fg 2 och virka 15 lm.
Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, virka 1 fm i var lm 14 ggr, men dra genom sista gången på sista fm med fg 1 och virka 14 fm, gör samtidigt omtag om fg 2 byt till fg 2 och dra genom sista ggn på sista fm med fg 2.
Varv 2: 1 lm,vänd, sedan 1 fm i var m 14 ggr med nertag om bakre mbg både från föregående v och från den bakre mbg från uppläggningen, gör samtidigt omtag om den färg av garnet som inte används, byt till fg 1 och dra genom sista ggn på sista fm med fg 1, virka 14 fm om båda maskbågarna som tidigare och dra genom sista ggn på sista fm med fg 2.
Varv 3: 1 lm, vänd, 14 fm med nertag om bakre mbg både från föregående v och från varvet under, gör samtidigt omtag om den färg av garnet som inte används, byt till fg 1, dra genom sista ggn med fg 1, 14 fm, byt till fg 2 och dra genom sista ggn på sista fm med fg 2, 1 lm, vänd. Sträck lite i slutet på v på garnet som löper inuti v. Upprepa v 3 till det är 10 v i var ruta på båda sidor. Byt och virka tvärtom med färgerna så det bildas 4 rutor.
Kant runtom: Med fg 1 och virknål nr 3.5, *3 fm i samma m, eller samma v, hoppa över 2 m eller 2 v*, upprepa *-* runtom, avsluta med 20 lm till hängare, börja i 2:a lm från nålen, 1 sm i var lm. Tag av garnet och sy fast hängaren, fäst ändarna.

GRYTLAPP I KROKAT STICKMÖNSTER (C)
Lägg med fg 1 upp 33 lm med virknål nr 4.5.
Varv 1, framåtgående varv: Börja i 2:a lm från nålen och dra upp 1 m, dra sedan upp 1 m från var lm = 33 m.
Varv 1, bakåtgående varv: Gör omtag om garnet och dra genom 1 m, dra sedan genom 2 m i taget hela v, den sista m är alltid kvar på nålen, håll den m ganska hårt för att få en jämn kant. Vänd inte!
Varv 2, framåtgående varv: Sätt nålen i maskan mellan de båda lodräta maskbågarna och dra upp 1 m, sträck ut arbetet något för att lättare komma in i maskan, fortsätt så hela v, i slutet av v gör man omtag om de 2 yttersta maskbågarna i kanten och drar upp 1 m.
Varv 2, bakåtgående varv: Gör omtag om garnet och dra genom 1 m, gör omtag om garnet och dra genom 2 m i taget hela v. Kontrollera maskantalet varje v.
Upprepa varv 2, både framåtgående och bakåtgående v, till grytlappen är fyrkantig.
Kant runtom: Byt till fg 2 och virknål nr 3.5, *3 fm i samma m på sidorna blir det i samma varv, hoppa över 2 m eller 2 v *, upprepa *-*.
Hängare: Virka 20 lm, börja i 2:a lm från nålen, virka 1 sm i var lm, tag av garnet, sy fast hängaren, fäst ändarna.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91124. GRYTLAPPAR I TRE OLIKA VIRKTEKNIKER VIRKAD NÅLBINDNING, DUBBELVIRKNING & KROKAT STICKMÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!