91175. GLITTRIG AXELVÄRMARE TILL JULENS FESTER

Artnr
91175

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Maja Karlsson
Foto: Maja Karlsson

GARNKVALITÉ Lady Glitter (97% Akryl, 3% Polyester. Nystan ca 50 g = 120 m)
GARNALTERNATIV Lady, Fuga, Mellanraggi, Gästrike 3 tr
STORLEK Dam – One Size
MÅTT 
Längd: 142 cm (efter montering)
Bredd: 40 cm (över mittpartiet, lätt sträckt)
GARNÅTGÅNG Ca 250 g (Röd: fg 44941 Svart: fg 44942)
STICKOR Nr 3 och 4
MASKTÄTHET Ca 20-21 m och 28 v slätst på stickor nr 4 = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på stickorna så att masktätheten stämmer.

FÖRKLARINGAR
Omslag: För fram garnet från arbetets baksida mellan stickorna. Lägg garnet runt höger sticka framifrån och bakåt så att ett omslag bildas. Överdragshoptagning (öhpt): Lyft 1 maska, sticka nästa maska rätt. Dra den lyfta maskan över den stickade maskan. Öka 1 m mellan maskorna: Ta upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

TIPS & RÅD
Axelvärmaren är en stickad adventskalender där varje dag representeras av ett särskilt mönsterparti. Medan du stickar den får du bekanta dig med 19 olika hål- och strukturmönster. Läs noga igenom beskrivningen för den aktuella dagen innan du börjar sticka. OBS! För att du ska få din axelvärmare färdig till julafton behöver du avsätta ungefär ½-1 timmes sticktid per dag. På dag 24 är den färdig att bära.

AXELVÄRMARE
DAG 1-2
Resår:
Lägg upp 41 m på stickor nr 3.
Varv 1 (avigs): Sticka 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 (räts): Sticka 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 3 (avigs): Sticka 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa varv 2-3 tills arbetet mäter 25 cm. Avsluta med ett v på avigsidan (v 3).
Ökning:
Byt till stickor nr 4.
Varv 1 (räts): *Sticka 1 rm, öka 1 m mellan maskorna (FÖRKLARINGAR)*, upprepa *-* till 1 m återstår, 1 rm (=81 m).
Varv 2-4: Räta maskor.

DAG 3 Den första snön 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 3 rm, *5 rm, 1 omsl, 2 rm tills*, upprepa *-* till 8 m återstår, 8 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Räta maskor.
Varv 6: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 7: Sticka 5 rm, 1 omsl, 2 rm tills, *5 rm, 1 omsl, 2 rm tills*, upprepa *-* till 4 m återstår, 4 rm.
Varv 8: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 9: Räta maskor.
Varv 10: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 4 Fruktkorgen
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 7 rm, *3 am, 5 rm*, upprepa *-* till 10 m återstår, 3 am, 7 rm.
Varv 3: Sticka 3 rm, 4 am, *3 rm, 5 am*, upprepa *-* till 10 m återstår, 3 rm, 4 am, 3 rm.
Varv 4: Upprepa varv 2.
Varv 5: Räta maskor.
Varv 6: Sticka 3 rm, *3 am, 5 rm*, upprepa *-* till 6 m återstår, 3 am, 3 rm.
Varv 7: Sticka 3 rm, *3 rm, 5 am*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 8: Upprepa varv 6.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 5 Pepparkakshjärtan 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 8 rm, *6 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 6 rm*, upprepa *-* till 8 m återstår, 8 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Sticka 12 rm, *2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 8 rm*, upprepa *-* till 4 m återstår, 4 rm.
Varv 6: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 7: Sticka 11 rm, *2 rm tills, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 6 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 8: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 9: Sticka 10 rm, *2 rm tills, 1 omsl, 7 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 4 rm*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 10: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 11: Sticka 9 rm, *2 rm tills, 1 omsl, 9 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 2 rm*, upprepa *-* till 7 m återstår, 7 rm.
Varv 12: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 13: Sticka 10 rm, *1 omsl, 2 rm tills, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 öhpt, 1 omsl, 4 rm*, upprepa *-*
till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 14: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 15: Sticka 11 rm, *1 omsl, 4 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 4 rm tills, 1 omsl, 6 rm*, upprepa *-* till 5 m
återstår, 5 rm.
Varv 16: Sticka 3 rm, 9 am, *2 am tills, 3 am, 2 am tills, 8 am*, upprepa *-* till 4 m återstår, 1 am, 3 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 6 Snöbollar 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Räta maskor.
Varv 4: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Räta maskor.
Varv 6: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 7: Sticka 10 rm, *(gör en ”bubbla” genom att sticka [1 rm, 1 am,1 rm, 1 am, 1 rm] i nästa maska, vänd, 5 am, vänd, 5 rm, vänd, 5 am, vänd, 5 rm träd maskorna en i sänder, över den 5:e maskan - börja med den maska som är närmast), 5 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår på stickan, 5 rm.
Varv 8: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 9: Räta maskor.
Varv 10: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 11: Räta maskor.
Varv 12: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 7 Rimfrost 
Varv 1: Sticka 3 rm, *1 rm, 1 omsl, 2 rm tills*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 2: Sticka 3 rm, *1 am, 1 rm (i omslaget från föregående varv), 1 am*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 3 rm, *1 rm, 2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 3 m återstår på stickan, 3 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, *1 rm (i omslaget från föregående varv), 2 am*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5-8: Upprepa varv 1-4.
Varv 9-10: Upprepa varv 1-2.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 8 Tusen juleljus 
Varv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15: Räta maskor.
Varv 2, 4, 6, 8, 10, 12: Sticka 3 rm, 3 am, *3 rm, 3 am*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 14, 16: Sticka 3 rm, *1 rm, 1 am, 4 rm*, upprepa *-* till 6 m återstår, 1 rm, 1 am, 4 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 9 Julgranar 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 5 rm, *[1 omsl, 1 öhpt] 4 ggr, 1 rm*, upprepa *-* till 4 m återstår, 4 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Sticka 6 rm, *[1 omsl, 1 öhpt] 3 ggr, 3 rm*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 6: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 7: Sticka 7 rm, *[1 omsl, 1 öhpt] 2 ggr, 5 rm*, upprepa *-* till 2 m återstår, 2 rm.
Varv 8: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 9: Sticka 8 rm, *1 omsl, 1 öhpt, 7 rm*, upprepa *-* till 1 m återstår, 1 rm.
Varv 10: Sticka 3 r, aviga maskor till 3 maskor återstår, 3 rm.
Varv 11: Räta maskor.
Varv 12: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 10 Vintermossa 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka som varv 1.
Varv 4: Sticka 3 rm, 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5-12: Upprepa varv 1-4, 2 ggr.
Varv 13: Räta maskor.
Varv 14: Sticka 3 rm, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 11 Jul i stugan 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3, 5, 7: Sticka 5 rm, *1 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 4, 6, 8: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 9: Sticka 5 rm, *1 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 5 rm, 2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 10: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 11: Sticka 5 rm, *2 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 12: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm
Varv 13: Sticka 5 rm, *3 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 14: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 15: Sticka 5 rm, *4 rm, 1 omsl, lyft 1 m rätt, 2 rm tills, lägg den lyfta m över, 1 omsl, 3 rm*, upprepa *-*till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 16: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 17: Räta maskor.
Varv 18: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 12 Nyårsklockor 
Varv 1: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 2: Räta maskor.
Varv 3: Sticka 3 rm, *5 am, lägg upp 7 m*, upprepa *-* till 8 m återstår, 5 am, 3 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, *5 rm, 7 am*, upprepa *-*, till 8 m återstår, 8 rm.
Varv 5: Sticka 3 rm, *5 am, 7 rm*, upprepa *-* till 8 m återstår, 5 am, 3 rm.
Varv 6, 8, 10 och 12: Sticka 3 rm, sticka de räta maskorna rätt och de aviga avigt till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 7: Sticka 3 rm, *5 am, 1 öhpt, 3 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* till 8 m återstår, 5 am, 3 rm.
Varv 9: Sticka 3 rm, *5 am, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* till 8 m återstår, 5 am, 3 rm.
Varv 11: Sticka 3 rm, *5 am, lyft 2 m rätt, 1 rm, dra de lyfta maskorna över den stickade m* upprepa *-* tills 8 m
återstår, 5 am, 3 rm.
Varv 13: Sticka 3 rm, *4 am, 2 am tills*, upprepa *-* till 8 m återstår, 5 am, 3 rm.
Varv 14: Räta maskor.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 13 Stjärneglans 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3 och 7: Sticka 6 rm, *1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 5 rm*, upprepa *-* till 11 m återstår, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 8 rm.
Varv 4, 6 och 8: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Sticka 6 rm, *2 rm tills, 1 omsl, 2 rm tills, 1 omsl, 4 rm*, upprepa *-* till 11 m återstår, 2 rm tills, 1 omsl,
2 rm tills, 1 omsl, 7 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 14 Julklappar 
Varv 1, 3, 5 och 7: Sticka 3 rm, *5 rm, 5 am*, upprepa *-* till 8 m återstår, 8 rm.
Varv 2, 4 och 6: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 8, 10, 12 och 14: Sticka 3 rm, 5 rm, *5 am, 5 rm*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 9, 11 och 13: Räta maskor.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 15 Adventsljus 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 6 rm, *4 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 4 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 4, 6, 8, 10, 12 och 14: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Sticka 6 rm, *2 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 3 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 7: Sticka 6 rm, *1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 2 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 9: Sticka 6 rm, *2 rm tills, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 1 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 11: Sticka 5 rm, 2 rm tills, *1 omsl, 7 rm, 1 omsl, 3 rm tills*, upprepa *-* till 14 m återstår, 1 omsl, 7 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 5 rm.
Varv 13: Sticka 4 rm, 2 rm tills, 1 omsl, *8 rm, 2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 15 m återstår, 9 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 4 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 16 Flaggspel 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 12 rm, 1 am, 7 rm, *6 rm, 1 am, 7 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, 8 am, 3 rm, *11 am, 3 rm*, upprepa *-* till 11 m återstår, 8 am, 3 rm.
Varv 5: Sticka 10 rm, 5 am, *9 rm, 5 am*, upprepa *-* till 10 m återstår, 10 rm.
Varv 6: Sticka 3 rm, 6 am, 7 rm, *7 am, 7 rm*, upprepa *-* till 9 m återstår, 6 am, 3 rm.
Varv 7: Sticka 8 rm, 9 am, *5 rm, 9 am*, upprepa *-* till 8 m återstår, 8 rm.
Varv 8: Sticka 3 rm, 4 am, *11 rm, 3 am*, upprepa *-* till 18 m återstår, 11 rm, 4 am, 3 rm.
Varv 9: Sticka 6 rm, *13 am, 1 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 10: Sticka 3 rm, 2 am, räta maskor till 5 m återstår, 2 am, 3 rm.
Varv 11: Räta maskor.
Varv 12: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 17 Nyårsraketer 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 6 rm, *2 rm tills, 2 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm, 1 öhpt, 1 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Sticka 6 rm, *1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 öhpt, 2 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 6: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 7-18: Upprepa varv 1-6 ytterligare 2 ggr, totalt 3 mönsterrepetitioner.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 18 Korinter 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 3 rm, *3 rm, 1 am*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Räta maskor.
Varv 6: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 7: Sticka 4 rm, *1 am, 3 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 1 am, 4 rm.
Varv 8: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 9-12: Upprepa varv 1-4.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 19 Hasselnötter 
Varv 1: Sticka 3 rm, *3 rm, 3 am*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 2: *Sticka 3 rm, 3 am*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 3 rm, *1 omsl, 3 rm tills, 1 omsl, 3 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 4: Sticka 4 rm, 1 am, 1 rm, *3 am, 1 rm, 1 am, 1 rm*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 5: Sticka 3 rm, *3 am, 3 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 6: Sticka 6 rm, *3 am, 3 rm*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 7: Sticka 3 rm, *3 rm, 1 omsl, 3 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.
Varv 8: Sticka 3 rm, 3 am, *1 rm, 1 am, 1 rm, 3 am*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 9-16: Upprepa varv 1-8.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 20 Julens stjärna 
Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 7 rm, *3 rm, 1 am, 5 rm, 1 am, 8 rm*, upprepa *-* till 2 m återstår, 2 rm.
Varv 4: Sticka 3 rm, 4 am, *3 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 8 am*, upprepa *-* till 20 m återstår, 3 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 7 am, 3 rm.
Varv 5: Sticka 7 rm, *3 rm, 3 am, 1 rm, 3 am, 8 rm*, upprepa *-* till 20 m återstår, 3 rm, 3 am, 1 rm, 3 am, 10 rm.
Varv 6: Sticka 3 rm, 4 am, *13 rm, 5 am*, upprepa *-* till 20 m återstår, 13 rm, 4 am, 3 rm.
Varv 7: Sticka 7 rm, *1 rm, 3 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 3 am, 6 rm*, upprepa *-* till 20 m återstår, 1 rm, 3 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 3 am, 8 rm.
Varv 8: Sticka 3 rm, 4 am, *2 am, 2 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 2 rm, 7 am*, upprepa *-* till 20 m återstår, 2 am, 2 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 2 rm, 6 am, 3 rm.
Varv 9: Sticka 7 rm, *3 rm, 2 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 2 am, 8 rm*, upprepa *-* till 20 m återstår, 3 rm, 2 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 2 am, 10 rm.
Varv 10: Sticka 3 rm, 4 am, *2 am, 2 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 2 rm, 7 am*, upprepa *-* till 20 m återstår,
 Varv 11: Sticka 7 rm, *1 rm, 3 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 3 am, 6 rm*, upprepa *-* till 20 m återstår, 1 rm, 3 am, 2 rm,
1 am, 2 rm, 3 am, 8 rm.
Varv 12: Sticka 3 rm, 4 am, *13 rm, 5 am*, upprepa *-* till 20 m återstår, 13 rm, 4 am, 3 rm.
Varv 13: Sticka 7 rm, *3 rm, 3 am, 1 rm, 3 am, 8 rm*, upprepa *-* till 20 m återstår, 3 rm, 3 am, 1 rm, 3 am, 10 rm.
Varv 14: Sticka 3 rm, 4 am, *3 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 8 am*, upprepa *-* till 20 m återstår, 3 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 7 am, 3 rm.
Varv 15: Sticka 7 rm, *3 rm, 1 am, 5 rm, 1 am, 8 rm*, upprepa *-* till 20 m återstår, 3 rm, 1 am, 5 rm, 1 am, 10 rm.
Varv 16: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Sticka 4 varv rätt.

DAG 21 Skidspår 
Varv 1: Sticka 3 rm, *3 rm, 2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 2, 4, 6 och 8: Sticka 3 rm, aviga maskor till 3 m återstår, 3 rm.
Varv 3: Sticka 5 rm, 2 rm tills, 1 omsl, *3 rm, 2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 4 m återstår, 4 rm.
Varv 5: Sticka 4 rm, 2 rm tills, 1 omsl, *3 rm, 2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm.
Varv 7: Sticka 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, *3 rm, 2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-* till 6 m återstår, 6 rm.

DAG 22-23
Byt till stickor nr 3.
Minskning:
Varv 1 (räts): Sticka 1 rm, *2 rm tills*, upprepa *-* varvet ut (=41 m).
Varv 2-4: Räta maskor.
Resår:
Varv 1 (räts): Sticka 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 (avigs): Sticka 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2, tills arbetet mäter 25 cm. Avsluta med ett varv på avigsidan (varv 2).
Maska av i resår. Lämna en garnända på ca 50 cm till hällan.
Fäst alla trådar, utom garnändan på resårsnibben.
Ögla: Vik resårsnibben dubbel mot avigsidan, så en ögla bildas. Sy fast nederkanten av snibben längs med den rätstickade randen, där minskningen gjordes (se bild på omslaget). Fäst garnet. Trä den andra snibben igenom öglan för att låsa axelvärmaren om axlarna.

DAG 24
Nu är din axelvärmare färdig att bära.
God Jul och Gott Nytt År!

Skriv din egen recension
Du recenserar:91175. GLITTRIG AXELVÄRMARE TILL JULENS FESTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!